Tvinds forsvundne leder Amdi Petersen skal fængsles

Tvind-lederen Mogens Amdi Petersen og fire andre varetægtsfængsles in absentia.

Tvind-lederen Mogens Amdi Petersen varetægtsfængsles in absentia. (Foto: Bo Amstrup © Scanpix)

Vestre Landsret siger ja til anklagemyndighedens krav om fængsling af fem Tvind-ledere på flugt.

Tvind-lederen Mogens Amdi Petersen og fire andre er torsdag blevet varetægtsfængslet uden dog at være kommet bag tremmer.

Vestre Landsret har givet anklagemyndigheden medhold i, at der er grundlag for at holde den 74-årige Amdi og de øvrige indespærret, fordi de er udeblevet fra straffesagen om underslæb og skattesvig for millioner af kroner.

Tvind-imperiet

Tvind blev grundlagt i 1970 som bannerfører for en række skoler, som var et alternativ til den eksisterende undervisning og samfundet i øvrigt.

  • Den Rejsende Højskole, Det Nødvendige Seminarium, Den Internationale Efterskole og en kæmpemæssig vindmølle i Ulfborg blev fikspunkterne. Senere kom Ulandshjælp fra Folk til Folk og andre enheder til, og betegnelsen "imperiet" blev hæftet på Tvind.
  • Efter intens kritik vedtog Folketinget i 1996 Tvind-loven, som fjernede tilskud fra fri- og efterskoler, men Højesteret underkendte senere loven.
  • I Lærergruppen indbetalte medlemmer penge til en humanitær fond og trak det fra i skat.
  • I 2002 indledtes straffesagen mod stifteren Mogens Amdi Petersen og andre, der var anklaget for underslæb og skattesvig. Penge fra fonden skal være brugt blandt andet til en luksuslejlighed ved Florida og andre projekter.
  • Samtlige blev i 2006 frifundet af byretten i Ringkøbing - på nær Sten Byrner, der fik en betinget dom for underslæb. Straks derefter forsvandt lederne undtagen talsmanden Poul Jørgensen, mens anklagemyndigheden ankede dommen til landsretten.
  • I 2009 blev Poul Jørgensen af Vestre Landsret idømt fængsel i to år og seks måneder.
  • I lufthavnen i Heathrow i London lykkedes det samme år at forkynde anken for Marlene Gunst.
  • I marts 2013 blev tiltalen reduceret, og samtidig blev indkaldelsen til et retsmøde i landsretten forkyndt i Statstidende.
  • 29. august 2013 besluttede landsretten at varetægtsfængsle Mogens Amdi Petersen, Marlene Gunst, Kirsten Larsen, Christie Pipps og Sten Byrner in absentia, ligesom deres pas inddrages. Nu efterlyses alle gennem Interpol.

Kilde: Ritzau

Er sandsynligvis i Mexico

Kendelsen er afsagt in absentia, som det kaldes, idet de fem ikke var til stede i retsmødet i landsretten i Aarhus.

Alle opholder sig på ukendte steder i udlandet. Flere gange har medier rapporteret, at Amdi Petersen befinder sig i Mexico.

I 2006 blev Mogens Amdi Petersen frifundet for anklagen om grov økonomisk kriminalitet begået i forbindelse med Tvinds humanitære fond.

Skjuler sig i udlandet

Det samme blev Marlene Gunst, Kirsten Larsen samt Christie Pipps, der tidligere hed Kirsten Fuglsbjerg. Den femte, Sten Byrner, fik en betinget dom for underslæb.

Selv om anklagemyndigheden ankede dommen til landsretten, er sagen aldrig rigtigt kommet i gang, fordi de fem skjuler sig i udlandet.

Med torsdagens kendelse i hånden kan politiet få efterlyst den over hele verden, og der kan også udfærdiges en europæisk arrestordre.

Underslæb og skattesvig

Forsvarerne for de fem har protesteret imod en varetægtsfængsling. Men landsretten finder, at der er en begrundet mistanke om, at de fem har gjort sig skyldige i underslæb og skattesvig.

Tiltalen drejer sig om beløb mellem 34 og 11 millioner kroner, og kriminaliteten skal være sket i 1990'erne.

Desuden fastslår dommerne, at de fem har forsøgt at undgå straffesagen - og dermed er betingelsen for fængsling opfyldt.

Anholdt i USA

I et langvarigt retsmøde onsdag sagde forsvarerne blandt andet, at der efterhånden er gået syv år siden den frifindende dom fra Ringkøbing, og at en fængsling så lang tid efter ville være urimelig.

Men landsretten mener ikke, at de mange år kan få som konsekvens, at der ikke sker fængsling.

Desuden tæller det ikke, at Mogens Amdi Petersen forud for sagen i byretten var varetægtsfængslet i cirka 11 måneder. Han blev anholdt i USA og derefter udleveret til Danmark.

I øvrigt har landsretten besluttet at inddrage de fem Tvind-folks pas.

/ritzau/