Tvindsagen: Amdi Petersen blev væk fra ankesag

Mogens Amdi Petersen var ingen steder at se, da ankesagen mod Tvind-imperiets leder blev indledt ved Landsretten i Aarhus mandag formiddag kl. 10.

Som forventet mødte Mogens Amdi Petersen, lederen af Tvind, ikke op, da ankesagen mod ham for underslæb åbnede her til formiddag ved Landsretten i Aarhus.

Her står Mogens Amdi Petersen ellers tiltalt for underslæb for 34,8 millioner kroner i forbindelse med overførsler fra Tvinds humanitære fond til en række kommercielle virksomheder.

Netop Mogens Amdi Petersens mulige fravær fra retssagen imod ham og fire andre ledere i Tvind-organisationen bliver dermed en af sagens første stridspunkter.

Ifølge dansk retspraksis skal en anklage, som den Amdi Petersen står overfor, forkyndes for den anklagede personligt.

Men da Tvind-lederen har været som sunket i jorden siden han blev frifundet for anklagerne om groft skattesvig og underslæb i 2006, har det ikke været muligt for anklagemyndigheden at forkynde sagen for ham.

I stedet gav Højesteret sidste år tilladelse til, at forkyndelsen for Mogens Amdi Petersen og hans fire medtiltalte måtte ske via Statstidende, og den 27. marts i år kunne man således læse, at:

- Meddelelse sker i Statstidende, idet opholdsstedet for Mogens Amdi Petersen trods registrering af bopælsadresse i Danmark er ukendt, og idet tidligere forkyndelsesbeskræbelser i udlandet af andre dokumenter udarbejdet i sagens anledning har været forgæves.

Måske slet ingen retssag

Forsvarerne for Tvind-ledelsen kalder hele sagen for en hetz mod tvindfolkene og mener, at Højesterets tilladelse til at føre sag mod Tvind-lederne, kan være grundlovsstridigt.

- Det er første gang i dansk retshistorie, at det tillades, har en af forsvarerne for Tvind-lederne, advokat Niels Ulrik Heine, tidligere slået fast.

Med Mogens Amdi Petersens fravær ved Landsretten i Aarhus kan anklagemyndigheden nu bede om at få udstedt en international arrestordre, og så kan sagen mod Mogens Amdi Petersen måske køres "in absentia" - uden Amdi Petersen selv er tilstede.

Men om Landsretten så er enig med Højesteret i, at en bevisførelse og retssag overhovedet kan ske uden sagen er blevet forkyndet for de anklagede, vil vise sig i løbet af dagen. Som yderste konsekvens kan den manglende forkyndelse betyde, at sagen helt droppes.

Facebook
Twitter