Ubådssagen dag 11: Anklager og forsvarer står milevidt fra hinanden inden dommen

Her er de fire vigtigste ting fra dagens retsmøde i ubådssagen.

Den 30-årige svenske journalist Kim Wall ville skrive en historie om det lille, danske rumkapløb. Derfor sejlede hun ud i ubåden Nautilus med ubåds- og raketbyggeren Peter Madsen. Hun døde på turen den 10.-11- august sidste år. (Foto: © 10510 Bruce Gilbert/TT, Scanpix)

På onsdag klokken 13 bliver der sat punktum i en af tidens mest omtalte drabssager, når Københavns Byret afsiger dom i ubådssagen.

Dermed får de pårørende til den svenske journalist Kim Wall mulighed for at mindes hendes person og ikke blive husket på de mange detaljer, der er fremlagt under retssagen.

Siden 8. marts har retssagen mod den 47-årige ubådsbygger Peter Madsen kørt under stor medieopmærksomhed i Københavns Byret.

Han sidder tiltalt for farlig sejlads samt mere alvorlige anklager om seksuel mishandling og drab på 30-årige Kim Wall, hvis lig også er blevet parteret - det eneste forhold ubådsbyggeren har erkendt.

Vi har samlet de fire vigtigste pointer fra dagens retsmøde her.

1: Anklager kræver den hårdeste straf

Anklager Jakob Buch-Jepsen foran Københavns Byret. (Foto: © JENS ASTRUP, Scanpix)

Anklager Jakob Buch-Jepsen mener, at Peter Madsen skal idømmes lovens strengeste straf, livstid, for brutalt og planlagt seksualdrab på Kim Wall og partering af hendes lig.

Der fortalte han i sin procedure i Københavns Byret. Den varede to timer.

Anklageren lagde vægt på, at Peter Madsen ifølge anklagemyndigheden har givet tre forskellige forklaringer på, hvad der skete om aftenen og natten den 10. og 11. august sidste år, hvor Kim Wall sejlede ud med Peter Madsen i ubåden Nautilus for at lave en reportage om hans ubådsbyggerier.

Derfor mener anklageren, at Peter Madsen er højst utroværdig, og at retten ikke skal stole på Peter Madsens forklaring om, at Kim Wall døde som følge af en ulykke på ubåden.

Hvis ikke retten idømmer Peter Madsen livstid for drab, bør han idømmes den tidsubestemte staf, forvaring, sagde anklageren.

2: Forsvarer kræver en kort straf

Peter Madsens forsvarer, Betina Hald Engmark. (Foto: © JENS ASTRUP, Scanpix)

På den helt anden fløj står forsvarer Betina Hald Engmark.

Hun sagde under sin procedure, at Peter Madsen kun bør idømmes en kort frihedsstraf for usømmelig omgang med lig. Det, der giver seks måneders fængsel.

Årsagen er, at Peter Madsen har erkendt at have parteret Kim Walls lig og kastet det i havet, efter at der ifølge Peter Madsen skete en ulykke på ubåden.

Det kan ifølge forsvareren kategoriseres som 'uagtsomt manddrab'.

Men da der ikke er rejst tiltalte for det, kan Peter Madsen ikke dømmes for mere end usømmelig omgang med lig og overtrædelse af dele af søloven, sagde forsvareren.

Peter bør ikke dømmes for hverken drab eller seksuel mishandling, sagde forsvareren, som dermed afviste anklagerens påstand om livstid eller forvaring.

Samtidig kritiserede Betina Hald Engmark anklageren for at mangle beviser i sagen, og hun kritiserede derudover flere af vidnerne for at være forudindtagede - heriblandt en orlogskaptajn fra Forsvaret som ifølge forsvareren udviste ringeagt for Peter Madsen.

3: Peter Madsen er ked af det

Peter Madsen på anklagebænken i Københavns Byret. (Foto: © Tegning Esther Marie Bjørneboe NRK/DR, NRK/DR)

Peter Madsen fik det sidste ord ved dagens retsmøde, som andre tiltalte også får det, når en straffesag er ved vejs ende og kun mangler dommen.

Han kiggede på Kim Walls forældre, der har siddet på tilhørerpladserne i løbet af flere retsdage.

- Jeg er rigtig, rigtig ked af det, der er sket, sagde Peter Madsen.

Forældrene har tidligere udtalt sig i retten, fordi de kræver 150.000 kroner i erstatning fra Peter Madsen.

Forældrene fortalte blandt andet, at deres liv har ændret sig markant efter Kim Walls død - blandt andet på grund af den massive interesse, som pressen har vist for sagen.

Peter Madsens forsvarer afviste i dag kravet om erstatning på 150.000 kroner, som Kim Walls kæreste også har fremsat. Hendes død har påvirket alt, har han tidligere fortalt.

4: Mentalerklæring viser afvigende person

Dommen i sagen mod Peter Madsen falder på onsdag i Københavns Byret. (Foto: © Nikolai Linares, Scanpix)

Udover anklageren og forsvarerens procedurer blev den sidste del af Peter Madsens mentalerklæring læst op i dag.

Anklager Jakob Buch-Jepsen havde læst dele af den op ved sidste retsmøde den 5. april, men da tiden var presset, nåede han ikke det hele den dag.

Derfor hørte retten i dag, at psykologer og læger vurderer, at Peter Madsen er normalt begavet, men har psykopatiske træk og er svært seksuelt afvigende.

- Peter Madsen udgør en sådan væsentlig og nærliggende fare for andre menneskers liv, legeme, helbred eller frihed, at anvendelse af forvaring kan være påkrævet for at forebygge denne fare, har det øverste lægelige råd, Retslægerådet, konkluderet.

Det kom også frem, at Peter Madsen er blevet undersøgt fysisk for at afklare, om Peter Madsens svære personlighedsmæssige afvigelser skyldes fysiologiske forhold i for eksempel hjernen.

Der blev dog ikke fundet "påfaldende forhold" - heller ikke ved en mr-skanning.

På onsdag klokken 13 falder dommen. Dernæst har både anklagemyndigheden og Peter Madsen mulighed for at anke sagen til landsretten. Vi dækker live på dr.dk.