Ubådssagen: Forsvarer langer ud efter anklagers ord om gru og rædsel

Peter Madsen håber på en mildere dom, når ubådssagen er for landsretten.

Den 47-årige ubådsbygger Peter Madsen (th.) ved siden af sin forsvarer, Betina Hald Engmark, i Østre Landsret. Foto: Mads Rafte Hein, DR.

I sort habitjakke over en sort t-shirt sidder den drabsdømte 47-årige ubådsbygger Peter Madsen roligt på en sort kontorstol ved siden af sin forsvarer, Betina Hald Engmark.

Hun er også klædt i sort under den sorte kappe, som både forsvarer og anklager bærer i landsretten.

I den store retssal 1 i Østre Landsret finder også tre dommere og tre domsmænd deres pladser.

De skal nemlig bruge tre retsdage på at vurdere, om det var en passende straf, Peter Madsen fik i byretten, hvor han den 25. april blev idømt lovens strengeste straf, fængsel på livstid, for drabet på den 30-årige svenske journalist Kim Wall den 10. august sidste år.

Peter Madsen håber på en mildere dom, en tidsbestemt straf, så han ved, hvornår han kan blive løsladt fra Herstedvester Fængsel lidt uden for København, hvor han i dag sidder bag tremmer.

Over for Peter Madsen sidder anklager Kristian Kirk i sin mørke kappe over den hvide skjorte. Han kræver igen fængsel på livstid til Peter Madsen. Alternativt skal en anden ubestemt straf på banen - nemlig den tidsubestemte sanktion forvaring, mener anklageren.

Og det er her slaget skal stå.

For Peter Madsen har ikke anket selve skyldsspørgsmålet. Dermed ligger det fast, at han er dømt for drab, seksuel mishandling, usømmelig omgang med lig og brud på reglerne om sikkerhed til søs. Kun længden på tiden i fængsel kan ændres.

Anklager Kristian Kirk. (Foto: © Martin sylvest, Scanpix)

Gentagelser fra byretten

Første dag i retten byder på mange gentagelser fra de 12 dage, hvor sagen kørte i byretten.

Men anklager Kristian Kirk er ny. Han har taget over for Jakob Buch-Jepsen, der repræsenterede anklagemyndigheden i byretten, men nu er hoppet over på den anden side og nu selv forsvarer folk under anklage.

Kristian Kirk indleder dagen med at læse op af anklageskriftet og dommen fra byretten.

Så tager han fat på at præsentere sagen for retten – den såkaldte forelæggelse. Senere viser det sig, at forsvarer Betina Hald Engmark langt fra er tilfreds med anklagerens måde at gribe tingene an på.

På et stort lærred bag dommerne kan retten se de billeder, Kristian Kirk har med i sin præsentation. Præsentationen bærer titlen ”ubådssagen”, som står med store, blå bogstaver på skærmen.

- Sagen er på mange punkter uden sidestykke i dansk retshistorie, lyder det fra anklageren.

Han fortæller, at det er nødvendigt at gennemgå sagens mange detaljer og ikke bare nøjes med at læse byrettens dom op.

Det skal ikke ske for at dvæle ved sagens ”gru og rædsel”, siger anklageren. Men han mener, at detaljerne er vigtige for at kunne bedømme Peter Madsen.

I over en time gennemgår anklageren Kim Walls sidste sms’er. Retten hører om de mange fund af Kim Walls ligdele på havets bund og de mange stiklæsioner, der blev fundet i hendes krop. Og retten hører igen, at dødsårsagen ikke er kendt, men at Kim Wall kan være død ved kvælning eller overskæring af halsen.

- Måden, man dræber på, kan have betydning for strafudmålingen, og det er det, som den her ankesag går ud på, lyder det fra Kristian Kirk, som atter engang husker på, at det kun er længden af straffen, som er på spil i landsretten.

Han lader retten se to af de voldsomme videoer, som også blev afspillet i byretten. Tilhørere og journalister ser ikke videoerne. De er voldsomme og bliver kun vist for de professionelle i retten.

Den ene viser en levende kvinde, der får halsen skåret over. Alle hører kvindens dybe rallen.

Peter Madsen så videoen, 19 timer før han sejlede ud med Kim Wall den aften, hun blev dræbt.

- Den har relevans, fordi man tilgår den så tæt på gerningstidspunktet. Der er ikke tale om nogen tilfældig video, siger Kristian Kirk.

Anklageren læser også op af nogle tekster om spidning af unge piger.

- De her tekster er ret centrale set med anklagemyndighedens øjne i forhold til at bedømme Peter Madsen og hans eventuelle tilbøjeligheder, siger Kristian Kirk.

Teksterne blev fundet hos Peter Madsen efter anholdelsen og spillede også en rolle i byretten.

Imens sidder Peter Madsen roligt i sin stol. Til tider kigger han på anklageren, andre gange ned i bordet og så taler han med sin forsvarer undervejs.

Forsvarer Betina Hald Engmark. (Foto: © Martin sylvest, Scanpix)

”Den blomstrende retorik hører ikke hjemme her”

Det bliver forsvarer Betina Hald Engmarks tur til at få ordet, og hun langer ud efter anklageren.

- Den blomstrende retorik og anklagemyndighedens fortolkning af præmisserne hører ikke hjemme i en forelæggelse, men i en procedure. Så derfor skal jeg bede rettens medlemmer se bort fra dette i anklagemyndighedens forelæggelse, siger forsvareren til dommerne.

Hun kritiserer Kristian Kirk for at omtale sagen med ordene ”gru og rædsel”.

- Det er subjektivt og ikke objektivt, siger forsvareren.

Kræver erstatning

Efter frokost tager bistandsadvokat Hanne Rahbæk ordet.

Ligesom i byretten kræver hun 150.000 kroner i erstatning til hver af Kim Walls efterladte – både hendes efterladte kæreste og hendes forældre. Samtidig kræver hun på vegne af familien penge til at dække udgifterne til Kim Walls begravelse.

Erstatningen til forældrene skal ifølge bistandsadvokaten være et plaster på såret, fordi forældrene har været udsat for stort pres efter den massive mediedækning med over 83.000 artikler i danske og internationale medier.

Men pengene skal også fungere som et plaster på såret, fordi forældrene har været udsat for stort psykisk skade, selvom deres datter var voksen, da hun blev dræbt.

- Først må de leve i uvished om, hvor Kim er blevet af. Så må de se, hvordan hun bliver hevet op fra havets bund legemsdel for legemsdel. Så må de høre, hvad der er hændt hende, mens sagen har kørt i byretten, lyder det fra bistandsadvokaten.

Forsvarer Betina Hald Engmark afviser, at forældrene har krav på erstatning, men vil først komme ind på det i detaljer i sin procedure.

Over to timers oplæsning

Dagen slutter med, at forsvarer Betina Hald Engmark læser højt af de forskellige forklaringer, Peter Madsen er kommet med siden sin anholdelse den 11. august 2017.

Det tager over to timer.

Først gennemgår hun i detaljer Peter Madsens første forklaring om, at der skete en ulykke på ubåden sidste år, hvor Kim Wall døde, efter hun fik en tung luge i hovedet og faldt.

Dernæst kommer forklaringen om, at Kim Wall døde efter en ulykke med udstødningsgas og undertryk i ubåden.

Under oplæsningen bliver retten mindet om, hvordan Peter Madsen i tiden op til drabet sidste år skrev sms’er med veninder, hvor ordlyden blandt andet var: ”jeg gennemborer dig med et stegespyd”.

På et tidspunkt bliver anklager og forsvarer enige om, at forklaringerne om overtrædelsen af reglerne om sikkerhed til søs kan udelades.

Og efter yderligere oplæsning af Peter Madsens forklaringer, som alle er tilsidesat af Københavns Byret som utroværdige, slutter den første af tre dage, hvor ubådssagen kører i landsretten.

Peter Madsen kommer ikke til orde.

Sagen fortsætter den 12. og 14. september.

Først her bliver det klart, om Peter Madsens livstidsstraf står ved magt, eller om landsretten gør den mildere, så han ved, hvornår han kan blive løsladt for sin drabsdom.

Ubådssagen på tre minutter: