Udenlandske læger har svært ved fagprøverne

Størstedelen af de udenlandske læger dumper danske fagprøver.

Mange udenlandske læger dumper fagprøverne, når de vil arbejde i Danmark. Der er ingen sammenhæng mellem de dumpede læger og lægerne på billedet.

Læger, der er uddannet uden for EU, udviser betydelig faglig usikkerhed, når de bliver testet i de danske fagprøver, som lægerne skal bestå, før de kan få en prøveansættelse på et dansk sygehus.

Nye tal fra den seneste skriftlige fagprøve i september 2018 viser, at over halvdelen af ikke EU-lægerne dumper til fagprøven, og næsten halvdelen af dem, der består, får den lavest mulige karakter.

DR Dokumentar har i sin dokumentarserie ”De Udenlandske Læger” fortalt om, hvordan læger fra EU-lande får næsten automatisk autorisation i Danmark.

Anderledes forholder det sig for ikke-EU læger, som først skal bestå en sprogprøve, så to fagprøver og dernæst en prøve i sundhedsjura, inden de kan blive prøveansat på et dansk sygehus.

Irakisk læge: Vi skal testes

Sarmad Amji er uddannet læge i Irak og har arbejdet på forskellige sygehuse i Irak i 10 år. Sarmad forstår godt, at der stilles spørgsmålstegn ved hans og andre udenlandsk uddannede lægers faglige standard.

- Man skal teste folk for at teste, om de er gode nok til deres job, siger Sarmad, der selv bestod fagprøverne i foråret og er godt på vej til at få dansk autorisation.

- Hvis jeg rejser til andre lande, så er det det samme. Man skal blive vurderet. Der er forskellige sundhedssystemer og der er problemer i nogle lande med deres dokumentation, siger Sarmad Amji, der nu er ansat i en prøvestilling på Sygehus Lillebælt.

DR har søgt aktindsigt i den seneste skriftlige fagprøve for ikke EU-læger fra september 2018. 67 læger gik op til prøven - 37 dumpede med karaktererne minus 3 eller 00. Af de 30, der bestod, fik 13 den lavest acceptable karakter 02, 11 fik 4, og 6 fik karakteren 7. Ingen af lægerne fik karaktererne 10 og 12.

Finn Kallehave, der er uddannelsesansvarlig ved Aalborg Universitetshospital, er en af de overlæger, der har efterlyst flere test af udenlandske læger. Han er bekymret over det lave karakterniveau blandt ikke EU-lægerne:

- Man har jo valgt at kalde det en faglig prøve, og derfor skal den jo være et udtryk for lægernes faglighed. Det er bekymrende, at det kan være så lavt. Hvis man skal tage det for gode varer, så må der være en massiv faglig mangel, siger Finn Kallehave.

Få bliver sorteret fra

De læger, der består prøverne, bliver ansat på prøve på danske sygehuse som den sidste test, inden de kan få dansk autorisation. I snit er ca. 50 læger om året ansat på prøve på danske sygehuse. Under prøveansættelsen bliver lægerne typisk evalueret tre gange, inden Styrelsen for Patientsikkerhed på den baggrund beslutter, om de kan få autorisation. Stort set alle prøveansættelser ender med, at lægerne får dansk autorisation – også selv om de får negative evalueringer.

I en aktindsigt kan DR Dokumentar se, at der over to år fra 2016 til 2018 bliver givet 19 negative evalueringer til 17 læger, men de negative evalueringer forhindrer ikke, at langt hovedparten af lægerne får autorisation. I snit får en læge om året nej til autorisation.

- Det er for lavt. Vi har flere problemer, end det giver udtryk for, vurderer Finn Kallehave.

Udenlandske læger fylder på sygehusene

De faglige problemer står slet ikke mål med, at kun en om året får nej til autorisation. Han er kritisk over for evalueringerne og mener ikke, at systemet er effektivt nok:

- Den danske tankegang siger, at alle kan lære det, bare vi tilrettelægger det godt nok. Det strider dog imod, at der i nogle enkelttilfælde er fundamentale mangler, som vi ikke kan rette op på. I forhold til de tilfælde, mangler vi en stopklods. Vi giver autorisation til for mange.

Der arbejder nu omkring 900 læger med ikke EU-baggrund i Danmark. De er kommet til landet, fordi sundhedsvæsenet i flere områder ikke kan fungere uden udenlandske læger.

På især de mindre sygehuse langt væk fra Universitetsbyerne oplever sygehusledelserne, at meget få dansk-uddannede læger søger de opslåede stillinger.