Udenrigsministeriet i hård kritik mod politiet i sag om Dan-Bunkering: ”Det er utilfredsstillende”

Ministeriet var utilfreds med Bagmandspolitiets og PET’s indsats i brændstofsag.

Embedsmændene i Udenrigsministeriet var tydeligt frustrerede over SØIK og PET i sagen om mulige sanktionsbrud. (© dr)

Det er ikke kun politikerne, der mener at politiet har været for langsomme med at få efterforsket Dan-Bunkerings mulige brud på EU's Syrien-sanktioner.

Også Udenrigsministeriet kritiserede allerede tidligt i forløbet politiet for, at der skete for lidt i sagen. Det viser hidtil hemmeligstemplede dokumenter, som DR har fået aktindsigt i.

Særligt en mail fra december 2016 viser Udenrigsministeriets forundring over politiets håndtering af sagen.

Ministeriet skriver i mailen til SØIK - også kaldet Bagmandspolitiet - og til Politiets Efterretningstjeneste (PET, red.), at det er ”overraskende” og ”utilfredsstillende”, at sagen om de mulige sanktionsbrud hverken er blevet behandlet eller sendt videre i systemet, selvom det på det tidspunkt var mere end seks uger siden, at Udenrigsministeriet, ifølge korrespondancer i sagen, anmeldte sagen til SØIK.

- Det er jo stærkt kritisabelt, at der allerede for flere år siden blev rejst kritik af tempoet i sagsbehandlingen. Det gør jo sagen endnu mere alvorlig, siger Kristian Hegaard, der er retsordfører for de Radikale.

SF’s retsordfører er enig:

- Der har altså været myndigheder, som faktisk har prøvet at holde politiet til ilden, uden at det rent faktisk har ført til nogen form for handling, siger Karina Lorentzen om de nye oplysninger.

Lå stille hos SØIK og PET

Hele sagen startede med, at Udenrigsministeriet i slutningen af oktober 2016 fik oplysninger fra de amerikanske myndigheder om, at den danske virksomhed Dan-Bunkering så ud til at være involveret i leverancer af jetbrændstof, der blev brugt af det russiske luftvåben i Syrien, hvilket i givet fald er i strid med EU’s Syrien-sanktioner.

Udenrigsministeriet anmeldte ifølge politiets egne mails sagen til SØIK den 8. november 2016, men efter seks uger var der fortsat ikke sket nogen sagsbehandling.

SØIK havde valgt at overdrage sagen til PET, og PET besluttede derefter at Erhvervsstyrelsen skulle behandle sagen, men hverken PET eller SØIK kontaktede Erhvervsstyrelsen. Det fremgår af aktindsigter, som DR har fået, samt de to redegørelser, som Rigsadvokaten har lavet om myndighedernes håndtering af sagen.

Sender mail med kritik

I netop de uger har Dan-Bunkering, ifølge amerikanske retsdokumenter, centrale kilder og fortrolige oplysninger hos danske myndigheder, været involveret i to nye leverancer af i alt 10.000 ton jetbrændstof til russiske tankskibe, der har sejlet det videre til russisk militær i Syrien, som på dette tidspunkt bomber massivt i millionbyen Aleppo.

Det manglende fremskred i sagsbehandlingen fik Udenrigsministeriet til at sende den skarpt formulerede mail til SØIK og PET den 21. december 2016.

- Vi er fra Udenrigsministeriets side overraskede over, at der ikke er sket sagsbehandling i sagen siden mødet den 8. november 2016, hvor SØIK modtog sagen fra Udenrigsministeriet, skriver Udenrigsministeriet i mailen, og fortsætter:

- Herunder er det utilfredsstillende, at politiet (SØIK og PET, red) ikke har sørget for videresendelse af sagen umiddelbart efter konstateringen af, at politiet (SØIK og PET, red) ikke anså sig for rette myndighed til behandling af sagen.

Kritisk mail var ikke med i redegørelse

For nylig afleverede Rigsadvokaten en redegørelse til Justitsministeren om myndighedernes håndtering af sagen.

Men Udenrigsministeriets frustration og utilfredshed bliver ikke gengivet ordret i Rigsadvokatens redegørelser. I stedet står der, at Udenrigsministeriet "kommenterede sagens manglende forankring og den hengåede tid."

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, mener det er problematisk, at ministeriets kritik af politiet ikke er lagt klart frem i redegørelsen:

- Det er vel ikke for meget forlangt, at vi i retsudvalget får at vide, at Udenrigsministeriet river sig selv i håret over, hvorfor deres egne myndigheder her i Danmark ikke foretager sig noget, siger Peter Skaarup.

Også De Konservatives retsordfører undrer sig over den del.

- Der er nogle mangler ved redegørelsen. Og måske har vi behov for en redegørelse, der er endnu mere opdateret. En ny redegørelse, hvor alle sten er vendt, siger Naser Khader til DR.

Først her i sommer, næsten tre år senere, er SØIK nu i gang med at efterforske sagen med allerhøjeste prioritet. Det sker efter DR's afsløringer i sagen.

SØIK: Det er meget beklageligt

SØIK har i dag erkendt, at SØIK allerede i 2016 skulle have taget ansvar for sagen og kalder det ”meget beklageligt”, at det ikke skete.

- Så skulle vi have taget mere ansvar, have indset nødvendigheden af at tage ansvar for en sag af den her karakter. Det står mig helt klart, at det skulle vi have gjort, siger chefen for SØIK, statsadvokat Morten Niels Jakobsen, til DR.

Han tilføjer, at ”der arbejdes intensivt for at afslutte efterforskningen og den juridiske behandling af sagen.”

Hverken PET eller Rigsadvokaten har ønsket at kommentere sagen.

Dan-Bunkering afviser sanktionsbrud

Dan-Bunkering er ikke sigtet eller tiltalt i sagen og afviser at have brudt EU’s sanktioner.

Dan-Bunkering har efter DR’s afsløringer erkendt at have leveret brændstof til de russiske tankskibe, som DR har omtalt. Men i en mail til DR har virksomhedens advokat skrevet, at ingen af Dan-Bunkerings fragtbreve havde angivet Syrien som ende-destination.

Virksomheden ønsker ikke at oplyse til DR, hvilke destinationer der stod på dokumenterne.