Udgifter til asylansøgere fordoblet på et år

Danmark er det land i EU, der bruger den næststørste andel af BNP på asylansøgere, viser ny rapport.

Med flygtningestrømmen ind over de danske grænser, er der kommet stigende udgifter til asylansøgere. (Foto: BAX LINDHARDT © Scanpix)

I løbet af 2015 har de massive flygtningestrømme op gennem Europa givet udslag herhjemme i form af et historisk højt antal asylansøgere.

Og nu viser en ny rapport fra Den Internationale Valutafond, IMF, at de mange asylansøgere nærmest har fået udgifterne til at eksplodere.

Danmark er udover Sverige det land, der bruger klart den største andel af det bruttonationale produkt (BNP) på udgifter til asylansøgere.

I 2015 brugte vi 0,47 procent af den samlede BNP på asylansøgere. Og det er stort set en fordobling i forhold til 2014, hvor det samme tal lå på 0,24 procent af BNP.

Desuden estimerer IMF, at udgifterne vil stige yderligere i 2016 og ende på 0,57 procent af BNP.

De største stigninger i udgifterne i løbet af 2015 og 2016 skal dog findes hos Østrig, Finland, Sverige og Tyskland.

Integration på arbejdsmarkedet er nøglen

Rapporten peger på, at der på længere sigt kan findes samfundsøkonomiske fordele ved de mange asylansøgere, som kan modarbejde udgifterne.

- Hurtig integration på arbejdsmarkedet er nøglen til at indfri den potentielle økonomiske gevinst ved flygtningestrømmen, står der i rapporten.

Eksempelvis vil EU-landenes BNP stige i takt med, at der kommer flere indbyggere. Det bruttonationale produkt vil dog blive mindre per person i de første år, afhængigt af hvor succesfulde landene er i at få integreret asylansøgerne på arbejdsmarkedet.