Udlændinge kan beholde pension

Flygtninge og indvandrere kan i fremtiden beholde både forhøjet kontant bonus og sociale ydelser, hvis de forlader Danmark. V uenige om ordningen.

Flygtninge og indvandrere kan i fremtiden beholde både forhøjet kontant bonus og sociale ydelser, hvis de forlader Danmark. V uenige om ordningen. (Foto: Holger Madsen- DR Syd)

Flygtninge og indvandrere kan i fremtiden rejse tilbage til deres oprindelige hjemland med en forhøjet kontant bonus og samtidig beholde deres sociale ydelser som eksempelvis førtidspension resten af livet, skriver Jyllands-Posten.

Det er konsekvensen af et nyt lovforslag om den såkaldte repatrieringsordning, der hæver den kontante bonus for udlændinge fra 28.259 kr. til 116.954 kr., hvis en udlænding opgiver sin danske opholdstilladelse og frivilligt rejser tilbage til sit oprindelige hjemland.

Vesselbo: Ordning er forskelsbehandling

Ordningen møder kritik i Venstres egne rækker.

- Jeg synes, at det er problematisk, at man lader folk modtage sociale ydelser - i visse lande skattefrit - resten af livet, selv om man får en kontant skattefri bonus. På den måde gør man forskel på danskere og udlændinge, siger Venstres medlem af integrationsudvalget, Eyvind Vesselbo, til Jyllands-Posten.

Minister afviser kritik

Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) afviser kritikken.

- Man får ikke frataget sine sociale ydelser, selv om man vælger at tage imod tilbuddet om støtte til repatriering. Sådan er det allerede i dag, og det fortsætter, selv om vi nu hæver det kontante beløb. Sådan er det, siger Birthe Rønn Hornbech.

DF: God forretning for Danmark

Det er Dansk Folkeparti, der som en del af finansloven har foreslået den nye lov.

Gruppeformand Kristian Thulesen Dahl (DF) kalder det "en god forretning for Danmark", at udlændinge kan modtage sociale ydelser resten af livet i deres hjemlande.

- Det er et lokkemiddel og en gulerod for at hjælpe disse mennesker tilbage til deres hjemlande. Hvis man opgiver den permanente opholdstilladelse, sparer Danmark oceaner af pengesummer, selv om man beholder sine sociale ydelser resten af livet, fordi vi sparer udgifter til lægehjælp, socialhjælp, plejehjem og socialrådgivere, siger Kristian Thulesen Dahl, som også ser andre fordele ved forslaget.

- Vi får en række kulturpolitiske gevinster, fordi folk, som ikke vil integreres, forlader Danmark med deres udanske værdier, siger han.