Udlændinge strømmer til Danmark

Danmark står midt i en ny immigrationsbølge. Der strømmer langt flere udlændinge ind i Danmark end for bare fem år siden. Og flertallet kommer for at arbejde eller studere.

Danmark står midt i en ny immigrationsbølge, siger Udlændingeservice på baggrund af foreløbige tal for 2006.

Der strømmer nu langt flere udlændinge ind i Danmark end for bare fem år siden.

Og det tidligere mønster for immigration er brudt: Flertallet af udlændinge kommer ikke længere på grund af asyl eller familiesammenføring, men for at arbejde eller studere.

30.000 tilladelser til arbejde og studier

Sidste år blev der givet knap 30.000 opholdstilladelser til personer, der kom til landet på grund af job eller studier, mod godt 13.000 i 2001

Opholdstilladelser til arbejde eller studier udgør nu næsten to tredjedele af alle de opholdstilladelser, som Udlændingeservice udsteder. I 2001 udgjorde de godt en tredjedel.

Asyl og familiesammenføring falder

Omvendt viser statistikken, at opholdstilladelser til asyl og familiesammenføring har været faldende siden 2001.

De to områder udgjorde 47 procent af opholdstilladelserne i 2001, og var sidste år faldet til 11 procent.

Faldet på asylområdet har i de sidste par år stabiliseret sig på cirka 1.100 tilladelser og for familiesammenføringer på cirka 3.600 tilladelser.

FacebookTwitter