Udledning af spildevand i Øresund udskydes i 24 timer efter kritik

Hofor venter med at at pumpe spildevand ud i Øresund.

Det er planlagt, at der skal udledes 290.000 kubikmeter spildevand direkte i Øresund. Arbejdet skulle være startet søndag morgen. (Foto: Sofie Mathiassen © Scanpix)

Forsyningsselskabet Hofor udskyder udledningen af urenset spildevand i Øresund i 24 timer.

Det oplyser Hofor til DR.

Udledningen skulle være startet mellem klokken 8 og 9 søndag morgen, men er udskudt, efter at den har været stærkt kritiseret i flere dage af både biologer, Danmarks Naturfredningsforening og en række politikere.

Hofor havde fået grønt lys til at starte udledningen af Gentofte Kommune og Københavns Kommune i forbindelse med byggeri i området ved Svanemølleholmen i Nordhavn.

Arbejdet betyder, at hovedspildevandsåren, der normalt leder spildevandet til rensningsanlægget, er lukket ned på grund af nybyggeriet.

Projektet med udledningen betyder, at der i en periode på op til fem dage vil fosse omkring 290.000 kubikmeter spildevand ud i Øresund.

Teknik- og Miljøforvaltningen har givet Hofor tilladelse til at påbegynde arbejdet. Københavns teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) blev dog ikke orienteret om tilladelsen.

Kan skade dyrelivet

Sagen har også fået miljøminister Lea Wermelin (S) til at opfordre kommunerne bag projektet til at stoppe udledningen, så man kan undersøge, om der er alternativer.

Ministeren understreger, at der er tale om en kommunal afgørelse, som hun som minister ikke har mulighed for at gribe ind i.

Sent lørdag aften har Ninna Hedeager Olsen skrevet på Facebook, at hun 'er enig med miljøministeren i, at sagen om udledning af spildevand bør belyses bedre, inden arbejderne går i gang.'

Ifølge Peter Pagh, professor i miljøret ved Københavns Universitet, er det forvaltningen, der kan beslutte at inddrage tilladelsen igen.

Udledningen af spildevand kan få konsekvenser for både dyreliv og badevand i Øresund, forklarer Mathias Middelboe, professor ved Marinbiologisk Sektion på Københavns Universitet.

- Det kan være voldsomt for det lokale miljø, det bliver ledt ud i. Det kan have nogle ret negative effekter på det lokale dyreliv, siger Mathias Middelboe.

- Det vil give anledning til et iltforbrug, som påvirker iltforholdene. De dyr, der lever på bunden, er typisk ret sårbare overfor iltsvind og reducerede iltkoncentrationer, tilføjer han.

Hvis spildevandet kommer op til overfladevandet vil det også kunne betyde algeopblomstringer og colibakterier i badevandet ved kysterne.