Udnyttet som sexslave af sin psykolog: Sara kan ikke få erstatning

I løbet af de sidste ti år har 41 personer forsøgt at få erstatning for behandling hos deres psykolog, som de mente var skadelig. Alle blev afvist.

(Foto: Anita Graversen © 2019 Anita Graversen)

I en periode på fire måneder fra oktober 2016 og frem til marts 2017 blev Sara udsat for ydmygende og seksuelle overgreb af sin psykolog.

På et tidspunkt i hendes liv, hvor hun var selvmordstruet, kaldte psykologen hende sin "slave" og udsatte hende for såkaldt "lydighedstræning".

- Jeg mistede mig selv, et eller andet sted i det. Jeg skulle kravle nøgen rundt og ligge i fosterstilling, og selvom at jeg rystede og klynkede, så fik jeg at vide, at jeg skulle være stille og bøje hovedet, og at jeg måtte ikke se på ham, og at jeg var ulydig, har Sara fortalt i DR’s podcastserie ”Det Perfekte Offer 2”.

Sara er ikke hendes rigtige navn, men redaktionen er bekendt med hendes identitet.

Selvom hendes psykolog efterfølgende blev kendt skyldig i både by- og landsretten for groft at have misbrugt hendes behandlingsmæssige afhængighed til at begå overgrebene, har hun siden flere gange fået afslag på at få erstatning hos Patienterstatningen.

Det viser dokumenter i Saras sag, som P1 Dokumentar og P1 Orientering har fået indsigt i. Her fremgår det, at det, Sara er blevet udsat for, er for usædvanligt til, at hun kan få erstatning:

Psykologens grænseoverskridende adfærd udgør efter vores opfattelse en abnorm handling, der har påført dig en krænkelse, men ikke en skade i klage- og erstatningslovens forstand. Det forhold, at den strafbare handling udspringer af en behandlingsrelation gør ingen forskel,” står der i afslaget.

Ekspert: For snæver definition af skade

Ifølge lektor i sundhedsjura Kent Kristensen er det kun en del af de fejl, som autoriserede sundhedspersoner kan blive dømt for i retten, som Patienterstatningen erstatter. Og det er problematisk, mener han.

- Problemet er, at klage og erstatningsloven er mere snævert afgrænset end det faglige ansvar, sundhedspersoner normalt har efter autorisationsloven. Bliver skaden for grov og for abnorm, så dækker erstatningssystemet ikke, siger Kent Kristensen, der er lektor ved Syddansk Universitet, til P1 Orientering.

På trods af at to retsinstanser har slået fast, at Saras psykolog udnyttede hendes behandlingsmæssige afhængighed af ham, og dommen slog fast, at der var tale om ”ydmygende behandling”, så er der altså ikke tale om behandling og skader, der giver ret til erstatning hos Patienterstatningen.

- Uanset at det, Sara bliver udsat for, er noget, der sker som et led, i at hun er tilknyttet psykologen som patient, så har det en abnormhed i sig, som gør, at de siger, at det falder uden for det, man opfatter som behandling, siger Kent Kristensen.

Sara fik som en del af retssagen tildelt erstatning, men ifølge hende var det langtfra tilstrækkeligt til at dække de omkostninger, hun havde ved at gå hos psykologen.

Lektor Kent Kristensen opfordrer politikerne på Christiansborg til at se på, om de nuværende regler giver mening. Ifølge ham bør man som patient kunne få erstatning for de ting, som Sara har været udsat for af sin psykolog.

41 borgere har fået afslag

Det er dog ikke kun abnorme handlinger begået af psykologer, der er svært - hvis ikke umuligt – at få erstatning for hos Patienterstatningen.

Patienterstatningen oplyser til P1 Orientering, at de i perioden 2009 til november 2019 har afgjort 41 sager, hvor patienter har klaget over psykologers behandling. Og at Patienterstatningen afviste alle 41.

- Det skyldes, at der er tale om et speciale, hvor risikoen for skader må anses for lille, idet behandlingen primært er samtaler, skriver Patienterstatningen i en mail til P1 Orientering.

Ifølge Kent Kristensen udstiller det, at der er et særligt problem, når det kommer til patienterstatning på det psykiske område, hvor terapien typisk vil bestå af samtaleterapi. Det er langt lettere at vurdere, om en fejloperation af et knæ har medført en skade, end terapeutiske samtaler.

- Den her type af patientbehandling er sværere at afgøre, end det man kalder somatisk behandling. Det har en helt anden karakter, som betyder at det skøn, der skal tages, det er langt mere vanskeligt, siger lektoren.

Patienterstatningen har ikke ønsket at stille op til interview, men oplyser i en mail, at Patienterstatningen ”administrerer erstatningsordningen efter de regler, der er beskrevet i loven og som er politisk bestemt”.

Sara har anket Patienterstatningens afgørelse til Ankenævnet for Patienterstatningen og til Erstatningsnævnet.

Facebook
Twitter