Udsigt til fund af mange flere PFAS-forureninger: 'Ministeren må gerne rykke hurtigst muligt'

Regionerne har indtil videre kun undersøgt en tiendedel af de grunde, hvor der er mistanke om PFAS-forurening.

Grundvandsboring ved Roskilde Lufthavn. Region Sjælland er i gang med at undersøge en tidligere brandøvelsesplads for mulig PFAS-forurening. Foto: DR

Der vil blive fundet mange flere PFAS-forureninger i Danmark de kommende år.

Sådan lyder det fra flere sider, efter DR i går fortalte, at regionerne har fundet 104 steder, hvor der er målt PFAS i mere end 100 gange grænseværdien. I visse tilfælde er koncentrationen sågar mere end 1000 gange så høj som grænseværdien.

- Der er stor sandsynlighed for, at vi kommer til at finde PFAS mange flere steder, end vi har indtil videre, siger Mads Duedahl (V), der er regionsrådsformand i Region Nord og formand for Danske Regioners miljøudvalg.

Kun hver tiende mistænkte grund er undersøgt

Regionerne har indtil nu kun lavet målinger på omkring 10 procent af de steder, hvor de har en mistanke om, at der kan være forurenet med de sundhedsskadelige og svært nedbrydelige PFAS-kemikalier.

Derfor vil antallet af kendte store PFAS-forureninger af grundvandet blive større og større i de kommende år.

Det mener også foreningen Danske Vandværker.

- Vi er også bekymrede på lang sigt, fordi det måske bare er toppen af isbjerget, vi ser, siger foreningens direktør Susan Münster.

Vandværker: Der skal handling til

Selvom kemikalierne primært er fundet i de øvre grundvandsmagasiner, så er kemikalierne nogle steder nået ned til de dybere grundvandsmagasiner, hvor drikkevandet oftest bliver hentet.

En række vandværker har i de seneste år derfor måttet lukke enkelte eller flere af deres vandboringer på grund af for høje mængder PFAS for at kunne sikre, at det drikkevand, de sender ud til kunderne, overholder grænseværdierne.

Med det bagtæppe finder Danske Vandværker det problematisk, at der kun er sat gang i rensning af forurenet grundvand på én ud af de 104 største PFAS-forureninger, som regionerne har fundet.

Derfor efterlyser vandværkerne hurtig handling fra regeringen i form af flere penge til oprensning af de værste forureninger.

- Vi kan blive ved med at snakke om, at vi skal gøre noget. Vi bliver også nødt til at sætte handling bag. Men det peger jo ind mod regeringen og mod miljøministeren, for der skal jo nogle penge til at få gjort noget ved det her problem, siger Susan Münster fra Danske Vandværker.

Vandværkerne foreslår desuden, at miljøministeren samler alle relevante aktører og laver en samlet, langsigtet plan.

Regioner: Vi har ikke penge nok

Danske Regioner har ansvaret for langt de fleste af de store PFAS-forureninger og skal dermed og så betale for eventuelle undersøgelser og oprensning i de sager.

Det gælder for eksempel i sager, hvor man ikke ved, hvem der står bag forureningen, eller hvor forureneren er en virksomhed, der er lukket.

Men ifølge Danske Regioner har regionerne langt fra penge nok til at tage sig af de mange PFAS-forureninger, der bliver fundet i disse år.

- Vi har behov for at få afsat de nødvendige ressourcer og få lavet en kortlægning af, hvad vi skal prioritere først, og hvem der tager ansvar for hvad. Så ministeren må gerne rykke hurtigst muligt, siger Mads Duedahl (V), der er formand for Danske Regioners miljøudvalg.

Miljøminister: Vi arbejder på højtryk

Miljøminister Magnus Heunicke (S) vil ikke love flere penge til regionerne.

- Vores regioner får cirka en halv milliard kroner om året til at håndtere jordforurening. Og jeg er ikke i tvivl om, at de kunne bruge mange, mange flere penge. Men vi skal også kunne følge med økonomisk, siger Magnus Heunicke.

Ministeren understreger, at han er bekymret over PFAS-forureningerne.

Han siger desuden, at hans ministerium arbejder på højtryk på en national handlingsplan på PFAS-området.

Men det er for tidligt at sige, hvornår den kommer.

- Det er en vigtig plan, men det er også vigtigt, at den er grundig og at den er gennemarbejdet, således at vi gør det rigtige. For vi har at gøre med meget komplicerede problemstillinger med mere end 10.000 forskellige stoffer, der kan være brugt rundt omkring i Danmark og Europa, siger Magnus Heunicke.

Ifølge regionerne vil alene PFAS-forureninger koste omtrent 4,5 milliarder kroner at få håndteret.