Udvidelsen af Danmark i gang: Første prøver taget

Mandag begyndte forskerne på den danske ekspedition deres opmålinger i Det Arktiske Ocean.

En luftkanon sættes i vandet fra isbryderen Oden tæt på Nordpolen. En dansk ekspedition til Det Arktiske Ocean hentede i dag de første resultater om bord. Forskerne skal sikre Danmark og Grønland et vældigt stykke af havbunden ved Nordpolen. (Foto: © Kenneth Sorento)

Den danske ekspedition til havet ved Nordpolen fortsætter med DR ombord. Og mandag indledte forskerne på den danske LOMROG III-ekspedition så deres opmålinger i Det Arktiske Ocean. Forskernes isbryder Oden befinder sig nu cirka 350 kilometer fra Nordpolen.

Forskernes kortlægning af havbunden er afgørende for udvidelsen af det danske kongerige op på den anden side af Nordpolen. I århundreder har denne del af kloden kun haft en ringe betydning, men i dag har havområdet omkring Nordpolen fået en ny og global betydning. Klimaforandringer får nemlig isen til at svinde, og udsigten til nye sejlruter fra Asien til Europa og til olie og gas og andre rigdomme i Arktis har vakt international interesse for området - også selv om der næppe findes olie i havet ved selve Nordpolen.

Isbryderen Oden pløjede natten til mandag en rende i polarisen på 25 sømil, og tidligt på eftermiddagen kunne forskerne for første gang lempe deres avancerede måleinstrumenter ud i isbryderens kølvand.

Polarisen er metertyk

- På det sted i oceanet, vi er nået til nu, skal vi forsøge at måle tykkelsen på de aflejringer, der ligger under havbunden. Tykkelsen af aflejringerne er vigtige for, om Danmark og Grønlands indstilling til FN kan omfatte havbunden herude, forklarer ekspeditionens leder, geofysiker Christian Marcussen.

rutekort_nordpolen (Foto: © DR, DR)

På trods af sommersolen, der lyser døgnet rundt, ligger polarisen i området stadig metertyk. Ekspeditionens helikopter bruges til at spejde efter åbne render, hvor farten kan sættes en smule i vejret, men Oden tilbagelægger sjældent mere end tre-fire sømil i timen.

Isbryderens fire dieselmotorer banker løs i maskinrummet det meste af døgnet, mens sammenstødene med isen høres og føles som dumpe drøn over hele skibet. Kopper, tallerkener og andre løsdele klirrer og rasler, men arbejdet om bord skrider planmæssigt frem.

Sender kraftige lydbølger mod havbunden

Her i den dybe del af oceanet sender forskerne kraftige lydbølger mod bunden, der ligger over 4000 meter under havoverfladen. Tykkelsen af aflejringerne på bunden aflæses i de signaler, der kommer retur. Ekspeditionen fortsætter senere mod den undersøiske bjergkæde Lomonosov længere mod vest, hvor andre typer opmålinger skal foretages.

rutekort_nordpolen (Foto: © DR, DR)

Fredag mødte den danske ekspedition et norsk luftpudefartøj, der var midlertidig strandet på isen hundreder af kilometer fra nærmeste assistance midt i det øde ocean. Den danske ekspedition forsynede nordmændene med brændstof, men luftpudefartøjet ligger fortsat et godt stykke efter Oden. Det er usikkert, om fartøjet kan indhente Oden og få nye forsyninger, eller om de to nordmænd om bord må finde andre løsninger.

Danmark kan stille krav til FN

Hvis den danske ekspedition får de rette resultater med hjem, vil Danmark sammen med Grønland i 2014 stille krav til FN om et område af havbunden under Det Arktiske Ocean, der ventes at omfatte mere end 150.000 kvadratkilometer og selve Nordpolen. Rusland og Canada ventes at kræve dele af det samme område, mens miljøbevægelsen Greenpeace ønsker hele området fredet.

LOMROG III-ekspeditionen er den sidste af tre. Ekspeditionen drives af GEUS, de geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland på vegne af den danske og grønlandske regering. Forskerne sejlede fra den norske øgruppe Svalbard 31. juli og ventes retur til Svalbard 14. august. DR er med hele vejen.