Ugle, hasselmus og ål: Her er nogle af de mest truede dyr i Danmark

Men der er også solstrålehistorier fra naturen, siger forsker.

Der skal være flere steder i Danmark med fri natur, der ikke påvirkes af eksempelvis landbrugsdrift, lyder et nyt forslag. (Foto: MORTEN JUHL © Scanpix)

Den rødlige perlemorsommerfugl er meget kræsen. Kun violer i skovlysninger er gode nok til dens larver.

Men når vi dyrker tømmer til at sælge, skal træerne helst vokse i skygge, for så bliver træstammerne lange og lige. Så der findes efterhånden ikke mange skovlysninger i Danmark.

Derfor skal man helt til Lolland og Falster for at finde den truede perlemorsommerfugl i dag - før var den udbredt i det meste af det østlige Danmark og også i Jylland.

Den rødlige perlemorssommerfugl er et kræsent væsen. (© Peder Størup)

Med et nyt forslag vil Danmarks Naturfredningsforening have en decideret naturlov, der forpligter os til at omlægge 30 procent af Danmarks areal til natur før 2031.

Ifølge seniorforsker Rasmus Ejrnæs ved institut for Bioscience på Aarhus Universitet er den vigtigste løsning på krisen i biodiversiteten netop at give naturen førsteret mange flere steder end i dag.

- Det er ekstremt banalt, siger han.

Herunder kan du se flere eksempler på truede dyr i Danmark lige nu:

Ål

Ål er en af de mest truede dyrearter. (Foto: pmx © CC 3.0)

Et koldt frokostbord med røget ål på kan få de flestes tænder til at løbe i vand. Men faktisk er den voldsomt truet.

Nedgangen i bestanden af ål i Danmark siden 1980 vurderes at være mellem 90 og 99 procent.

Ifølge forskere skyldes nedgangen sandsynligvis en kombination af fiskeri og en høj infektionsrate af en parasit i ålens svømmeblære.

Hvid stork

Her et billede af storkeunger ved Gundsølille på Sjælland i 2018. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Storken er efterhånden et uhyre sjældent syn i den danske natur, og det vurderes, at den er kritisk truet.

Tilbage omkring 1900 var der omkring 4.000 storkepar i Danmark, 50 år senere 222 par, og i dag er der så kun op mod tre par tilbage.

For at få flere storke til at yngle i Danmark er det nødvendigt at gøre deres reders nærområder attraktive igen. Det gøres ved at forbedre levemulighederne for insekter, frøer og små pattedyr.

Hasselmus

Hasselmusen er moderat truet i den danske natur. (Foto: REUTERS © Scanpix)

Hasselmus findes i små, isolerede bestande på Sjælland, Sydfyn og Langeland, og den vurderes at være moderat truet.

Årsagen til at den er truet er blandt andet, at skovdriften i Danmark blev mere intensiv, og at meget løvskov er erstattet med nåletræer.

Løvskov med urter, bærbuske og bregner og uforstyrrede skovbryn er perfekte levesteder for hasselmus.

Ifølge Rasmus Ejrnæs er de mest udsatte dyr også de mest kræsne.

- Hvis man har en bred smag, er der masser af mad i den danske natur, så det går udmærket for rådyr, gæs, de store rovfugle, siger seniorforskeren.

Kirkeuglen

En kirkeugle er ikke meget større end en stær. Foto: Danmarks Naturfredningsforening.

Særligt kirkeuglen har været under pres i de senere år, og flere kampagner har været igangsat for at redde den.

Det er særligt intensiveret landbrugsdrift, der går ud over uglebestanden.

Før 1970 var kirkeuglen vidt udbredt vest for Storebælt. Bestanden talte formentlig tusindvis af par. I 2017 var der kun kendskab til fem par med unger.

Solstrålehistorier

Der er også lyspunkter, når det handler om den danske natur. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Men der findes også solstrålehistorier fra den danske natur.

For eksempel er de danske vandløb over årene blevet betydeligt bedre at leve i for flere dyrearter.

- Hvis man giver arterne et levested, så responderer de faktisk på det. Og der er en solstrålehistorie i vores vandløb, som vi tidligere brugte som kloakker, hvor vi hældte vores spildevand ud. Her har en langvarig indsats for at få renere vand båret frugt, siger Rasmus Ejrnæs.

- Vi er også holdt op med at skyde de store rovdyr, så vi har fået havørn og kongeørn tilbage i dansk natur. En fantastisk solstrålehistorie. Det viser, at hvis man giver dem naturen tilbage, så kommer de, siger han.

Samlet er i alt 2.262 plante- og dyrearter i Danmark rødlistede.

Rettelse: Tidligere fremgik det af listen, at den grønne frø også var truet, men den er stadig almindelig i Danmark. Afsnittet om den grønne frø er derfor fjernet.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter