Ukrudt bliver resistent overfor sprøjtemidler

Ellers møljøvenlige sprøjtemidler virker ikke længere. De må erstattes af skrappere midler.

Kamille er en af de ukrudtsplanter, som er blevet resistent overfor nogle sprøjtemidler.

Stadigt flere danske landmænd har problemer med ukrudt, som ikke kan slås ihjel med de mest brugte og miljøvenlige sprøjtemidler.

Det kan betyde, at mere kradse midler skal tages i brug. Eller også skal der bare bruges flere forskellige metoder for at komme ukrudtet til livs.

Ukrudtet bliver resistent over for de såkaldte minimidler, der er skånsomt over for miljøet. Landmændene må derfor skifte til skrappere sprøjtegifte for at få bugt med de uønskede planter, skriver avisen Ingeniøren.

Samme midler år efter år

Problemet er, at nogle landmænd gennem længere tid bruger det samme sprøjtemiddel på de samme typer ukrudt.

- Der er ingen tvivl om, at hvis man bruger de samme midler år efter år, så vil man langsomt men sikkert få noget resistent ukrudt, siger professor Jens Streibig fra Institut for Jordbrug og Økologi på Københavns Universitet.

Danmark har ingen officiel opgørelse over, hvor mange marker med inficeret af ukrudt, som de milde sprøjtemidler ikke bider på. De sydlige egne af landet, hvor klimaet er mildt, og jorderne gode og fede, er hårdest ramt.

Kombination af flere metoder

Her vokser det resistente græsukrudt agerrævehale på mellem hver tiende og hver tyvende mark, anslår landskonsulent Jens Erik Jensen fra Videncentret for Landbrug.

Jens Erik Jensen frygter, at der om ti år er resistent ukrudt på 20-30 procent af markerne.

I 2005 var der konstateret resistent ukrudt på 11 marker. I 2011 var det tal steget til 46.

- For at komme ukrudtet til livs skal vi kombinere ukrudtmidlerne med andre metoder, siger professor Jens Karl Streibig.

- Hvis vi også benytter os af andre metoder som f.eks. sædskifte og jordbehandling, vil vi kunne bremse den negative udvikling, siger han.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter