Ulydig boghandler kan ophæve forbud mod PET-bog

To forskere vurderer, at en enkelt boghandler kan spænde ben for fogedforbuddet mod bog med tidligere PET-chef.

Frederiksberg Centrets Bog & Idé har i dag solgt PET-bogen, som der er nedlagt fogedforbud mod. Her ses salgsleder Theis Munk med bogen, som nu er udsolgt i butikken. (© DR Nyheder)

En bog om tidligere PET-chef Jakob Scharfs tid i spidsen for efterretningstjenesten er blevet forsøgt bremset af et fogedforbud.

På Frederiksberg valgte en boghandler ikke desto mindre at lange bogen over disken i dag.

Boghandlerens brud på fogedforbuddet kan faktisk betyde, at forbuddet helt må ophæves, så forlaget People's Press alligevel får lov til at sælge bogen, vurderer professor og forskningsleder Sten Schaumburg-Müller fra Juridisk Institut ved Syddansk Universitet.

- Når den bliver solgt fra en boghandel, og når der kommer eksemplarer i omløb, så bliver det vanskeligt og måske umuligt at opretholde forbuddet, siger Sten Schaumburg-Müller.

Fortilfælde med bog om britisk efterretningstjeneste

Juraprofessoren henviser til, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol tidligere har afgjort, at et forbud mod en bog var i strid med den europæiske

menneskerettighedskonventions
artikel 10 om
ytringsfrihed
, fordi forbuddet ikke længere var effektivt opretholdt.

Forbuddet
omhandlede bogen 'Spy Catcher' om den britiske
efterretningstjeneste
.

- Der sagde domstolen, at det i første omgang var i orden at nedlægge forbud mod den slags bog. Men så blev bogen udgivet i Australien, og de britiske myndigheder opgav fuldstændigt at foretage sig noget. Så sagde domstolen, at forbuddet på dette tidspunkt ikke længere var tilstrækkeligt og dermed i strid med artikel 10, siger Sten Schaumburg-Müller.

Forbud uden effekt

Han henviser også til praksis fra eksempelvis salget af 'Jæger - i krig med eliten', der blev trykt i Politiken, og som derfor var ude og ikke længere mulig at kræve forbud mod at sælge.

Det samme kan ifølge Sten Schaumburg-Müller formentlig gøre sig gældende for bogen 'Syv år for PET'.

- I forhold til den konkrete sag i Danmark, der vil det være sådan, at hvis forbuddet ikke bliver overholdt, og hvis

myndighederne
ikke foretager sig noget ved den anledning, så vil de som tiden går have sværere og sværere ved at opretholde forbuddet.

Samme vurdering lyder fra forskningschef i medieret ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Vibeke Borberg.

- Normalt er betingelsen for at nedlægge et forbud, at det kan være effektivt: Altså at den information, man ønsker at holde tilbage, ikke allerede er ude. Så det kan være, at retten ikke har været klar over, at bogen var sendt ud til journalister og boghandlere, og at forlaget ikke har kontrol med, hvordan bøgerne nu bliver

håndteret
, siger hun og fortsætter:

- Hvis bogen er ude, og informationerne derfor er ude, så er forbuddet ikke effektivt. Og det kan muligvis få betydning, hvis forlaget vælger at gå til landsretten.

Kan straffes - i teorien

Boghandleren på Frederiksberg, der har solgt bogen trods fogedforbuddet, kan i teorien blive straffet for medvirken til strafbar videregivelse af hemmeligheder, siger Sten Schaumburg-Müller.

Han vurderer dog også, at det ikke er særligt sandsynligt, at han rent faktisk vil blive straffet.

- Vi har en meget bred bestemmelse om medvirken i dansk ret. Og hvis der i bogen videregives strafbare hemmeligheder, så vil en boghandler i princippet kunne blive dømt for medvirken. Det vil være temmelig usædvanligt, fordi princippet i systemet med forlægger og boghandler er, at det er dem, der træffer de redaktionelle beslutninger, der skal straffes, og ikke alle mulige andre. Jeg vil anse det som temmelig usandsynligt.

Facebook
Twitter