Undersøgelse af Akuttelefonen 1813 mangler svar om patientsikkerhed

Danske Patienter kræver ny undersøgelse af, om der sker flere alvorlige fejl på Hovedstadens Akuttelefon 1813 i forhold til lægevagterne i resten af landet.

En ny undersøgelse af Hovedstadens Akuttelefon 1813 mangler svar om patientsikkerheden, mener Danske Patienter (Foto: Nils Meilvang / Scanpix © DR ARKIV)

Det var DR's afdækning af alvorlige fejl på Akuttelefonen 1813, der sidste år fik den dengang fungerende sundhedsminister, Karen Ellemann (V), til at sætte en undersøgelse i gang af, om Region Hovedstadens Akuttelefon var bedre eller ringere end lægevagterne i resten af landet.

Nu er undersøgelsen, som Det Nationale Forsknings- og Analysecenter VIVE har stået for, færdig. Men i Danske Patienter undrer vicedirektøren, Annette Wandel, sig over resultatet.

- Det borgerne er interesserede i er jo, hvordan det kunne gå så galt i 1813, og hvad vi kan gøre for at forebygge, at det sker igen. Og de svar giver rapporten ikke.

DR afdækkede blandt andet, at fejl på Akuttelefonen med overvejende sandsynlighed var grunden til, at den 17-årige Hans Petersen døde af meningitis, og DR fremlagde tal, der viste at der indberettes langt flere alvorlige fejl fra Akuttelefonen 1813 end fra lægevagterne i resten af landet.

Det fik den fungerende sundhedsminister Karen Ellemann til i april 2017 at love en sammenlignende undersøgelse.

- Det skal være trygt

- Det er afgørende vigtigt, at vi som borgere i Region Hovedstaden er trygge ved Akuttelefonen 1813. Og når man hører om flere alvorlige utilsigtede hændelser hos Hovedstadens Akuttelefon 1813 end andre steder, er det klart, at alle er interesserede i at få det belyst og tage ved lære af det, sagde Karen Ellemann dengang.

Men det er ikke sådan en undersøgelse, der er kommet ud af det, lyder det fra Danske Patienters vicedirektør, Annette Wandel.

- Rapporten fremviser en række forskelle mellem Akuttelefonen og lægevagterne. Men vi kan ikke læse os til en forklaring på, hvad de forskelle betyder, og hvilken betydning de eventuelt havde i forhold til de tragiske hændelser, vi så på 1813.

Annette Wandel fremhæver blandt andet, at VIVE's rapport viser, at borgerne i Region Hovedstaden markant sjældnere får besøg af en udkørende læge efter Akuttelefonen 1813 har taget over. Antallet af sygebesøg er faldet med 84 procent fra 2014 til 2017.

- Vi ved ikke, om det har betydning for patientsikkerheden, men det bør man kigge bag om.

Forskelle forklares ikke

Rapporten giver heller ikke svar på, om den forskel, der er i bemandingen på Hovedstadens Akuttelefon, med overvejende sygeplejersker ved telefonerne, og lægevagterne i resten af landet, har betydning for patientsikkerheden, påpeger Danske Patienter.

Professor i sundhedsøkonomi og sundhedspolitik Kjeld Møller Pedersen fra Syddansk Universitet er enig i, at rapporten ikke giver de svar, som ministeren lagde op til skulle findes.

- Vi er ikke blevet klogere på det grundlæggende spørgsmål om, hvorvidt 1813 er bedre eller ringere end lægevagtsordningerne i de øvrige fire regioner, når det gælder patientsikkerheden.

Kjeld Møller Pedersen mener det kan hænge sammen med den måde, Sundhedsministeriet og Danske Regioner har stillet opgaven på.

- Man må i fairness se på, om spørgsmålene blev stillet i opdraget. For hvis VIVE ikke har fået et opdrag, der siger, 'grav et spadestik dybere', så har de heller ikke gjort det.

Derudover mener Kjeld Møller Pedersen, at det næppe vil være muligt, at lave en reel sammenligning af Akuttelefonen og lægevagtsordningerne og finde svar på, hvad der er bedst, fordi ordningerne er for forskellige, - noget som VIVE fremfører i sin rapport.

Ny undersøgelse?

Danske Patienter mener dog ikke, at man har gjort nok for at finde svar og peger på, at Region Hovedstaden selv har fået udarbejdet en analyse af funktionen med rådgivende læger på Akuttelefonen 1813.

- Den går mere til biddet og peger på nogle mulige forklaringer på fejl, blandt andet kompetenceniveauet hos de rådgivende læger. Det er den slags anbefalinger, vi efterspørger. Hvis man savner et datagrundlag for at lave sådan en analyse, må man skaffe det til veje, siger vicedirektør Annette Wandel.

Hun efterlyser derfor nogle opfølgende analyser, som hun håber blandt andre sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) vil sætte i værk.

- Det vil være rigtigt, at ministeren får øje på, at der er behov for et spadestik dybere for at få de svar, vi leder efter. Og så er det regionerne, der skal medvirke til at lave nogle yderligere analyser.

Ikke en del af opgaven

Projektchef i VIVE, Sidsel Vinge, understreger over for DR, at VIVE ikke er blevet bedt om at undersøge, om det var mere eller mindre trygt for borgerne at anvende Akuttelefonen 1813 end de andre regioners lægevagter. Det var ikke en del af opdraget.

Hun siger også, at VIVE ikke har været bekendt med, at undersøgelsen havde noget at gøre med den fungerende sundhedsminister Karen Ellemanns udmelding sidste år. Det har Sundhedsministeriet flere gange slået fast over for DR, at den er.

DR har spurgt sundhedsminister Ellen Trane Nørby, hvorfor man har givet VIVE et opdrag uden at stille de spørgsmål, som den fungerende sundhedsminister meldte ud i april sidste år, at hun ville have svar på. DR har også bedt om en kommentar til kritikken fra Danske Patienter af, at undersøgelsen ikke giver svar på, om der forskel på patientsikkerheden på Hovedstadens Akuttelefon 1813 og lægevagterne i resten af landet.

Minister: ikke fuldstændig analyse

Til det har sundhedsminister Ellen Trane Nørby sendt følgende skriftlige citat:

”Det er rigtigt, at vi ikke får en fuldstændig sammenlignende årsagsanalyse med den her rapport. Men det her er blot én af flere ting, vi er i gang med for at få afdækket, hvordan vi får sikret et godt og ensartet akutberedskab over hele landet.”

”Det vi får med VIVE’s rapport er dokumentation for, at der er for store forskelle på, hvordan man har organiseret sig fra region til region. Og hvad det skal medføre, det indgår i regeringens sundhedsreform, der fremlægges senere på efteråret, for man skal være tryg ved akutberedskabet i hele landet.”

Artiklen er opdateret torsdag 4. oktober kl. 16.15 med oplysningerne fra VIVE's projektchef samt fredag 5. oktober kl. 10.59 med citat fra sundhedsministeren.

FacebookTwitter