Undersøgelse: Elever siger selv at de trives i skolen

En stor undersøgelse af skoleelevers trivsel viser positive takter for inklusionsinitiativet.

Inklusionen har ikke haft en negativ indflydelse på skoleelevers trivsel, viser ny undersøgelse. (© DR)

Er du glad for at gå i skole? Behandler I hinanden godt i klassen?

Det er nogle af de spørgsmål, SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) har stillet 9000 danske skoleelever i 5. og 7. klasse.

I 2012 blev det vedtaget, at godt 10.000 børn med særlige behov som ADHD og autisme skulle flyttes fra specialklasser til den almindelige undervisning. SFI's undersøgelse har til formål at undersøge, hvilken effekt den øgede inklusion har haft på trivslen i folkeskolen.

Og de første resultater er positive, viser undersøgelsen, der løber frem til 2016.

8 ud af 10 elever svarer generelt, at de trives og behandler hinanden godt.

- Jeg synes, det er vigtigt, at når vi undersøger og diskuterer inklusion i folkeskolen, så får vi elevernes egen stemme med. Både de inkluderede elever og deres klassekammerater, siger Mikkel Lynggaard, videnskabelig assistent på SFI.

På baggrund af resultaterne har forskerne ved SFI konkluderet, at der stadig er et fundament for at fortsætte med inklusionen.

- Men hermed ikke sagt, at inklusion er en succes endnu, det kan vi ikke sige noget om, siger Mikkel Lynggaard.