Undersøgelse: Hashmisbrugere er langt mere kriminelle end resten af befolkningen

Hash-misbrugerne bliver dømt syv gange så ofte for indbrud, 9 gange så meget for vold.

Hashmisbrugere begår langt flere indbrud og udøver langt mere vold end resten af befolkningen, viser en undersøgelse, som Center for Rusmiddelforskning har lavet for DR Dokumentar.

Tallene er opsigtsvækkende, fordi de er de første udførlige udregninger af den kriminalitet, der er forbundet med miljøet omkring hash.

Center for Rusmiddelforskning har samkørt to registre: Misbrugsregistret, der indeholder oplysninger om hash-misbrugere, og Kriminalitetsregistret, der indeholder oplysninger om alle danskeres kriminalitet.

Centret har på den baggrund sammenlignet to grupper:

Den ene er hashgruppen, som består af 10.000 personer, der har haft kontakt til kommunen eller til et behandlingssted med hash som hovedproblemet.

Den anden gruppe er kontrolgruppen, der består af 100.000 såkaldt helt almindelige danskere, der har samme køn og alder som hashgruppen.

Rusmiddelforskningen måler på den baggrund hash-misbrugernes kriminalitet på følgende områder: Indbrud og tyveri, vold, narkohandel, færdselslovsovertrædelser, våbenlov, lov om euforiserende stoffer samt fængselsdage.

Hashmisbrugerne slår klart ud i samtlige af disse grupper.

Hashmisbrugerne bliver dømt syv gange så ofte for indbrud, ni gange så meget for vold, 15 gange så meget for narkohandel, og i det hele taget bliver hash-misbrugerne dømt seks gange så meget for brud på straffeloven.

Hashmisbrugere kommer meget oftere bag tremmer

Også på de andre lovområder går det galt. Færdselslovsovertrædelser er dobbelt så hyppige i hashgruppen og ulovlig våbenbesiddelse 11 gange så hyppige.

Dette medfører blandt andet, at hashmisbrugerne kommer i fængsel ti gange hyppigere end folk i kontrolgruppen.

- Undersøgelsen viser, at hashmisbrugere oftere bliver en del af det kriminelle miljø end andre personer, siger Mads Uffe Pedersen fra Center for Rusmiddelforskning.

- Det dokumenterer, at de begår væsentligt mere kriminalitet end resten af befolkningen. Det at hash er et illegalt stof, det betyder også, at man bliver ført ind i nogle kriminelle miljøer, og dermed også selv står i fare for at få en dom.

Hashmisbrugere er defineret som rygere, der ryger hver dag eller næsten hver dag, men langt fra alle er i behandling. Center for Rusmiddelforskning kan ikke vurdere, hvor meget kriminaliteten fylder hos de hashmisbrugere, der ikke er i behandling.

Du kan se mere i DR Dokumentaren 'Hash DK', der sendes på DR1 mandag, kl. 20.45 eller her på DR TV.

Om undersøgelsen

  • Dokumentarserien ”Hash DK” har skabt debat om kriminaliteten blandt hashmisbrugere – blandt andet om den fremlagte undersøgelse fra Center for Rusmiddelforskning siger noget om kriminaliteten blandt almindelige hashbrugere. DR skal derfor understrege, at Center for Rusmiddelforskning udelukkende har undersøgt kriminalitetstallene blandt de hashmisbrugere, der er i behandling. Undersøgelsen siger ikke noget om hashmisbrugere uden for behandling, ligesom den heller ikke indeholder statistik om såkaldte hyggerygere – altså rygere der ikke har et dagligt forbrug af hash. Det er ikke muligt på baggrund af undersøgelsen at konkludere noget om de to sidste grupper.

  • Ifølge Center for Rusmiddelforskning er det ikke muligt at lave lignende undersøgelser, der siger noget om kriminaliteten blandt almindelige hashrygere og misbrugere uden for behandlingssystemet. Centret har dog lavet en stikprøveundersøgelse hvor 6.653 unge mellem 15-25 deltog. Fra denne gruppe havde 659 haft et forbrug af cannabis den seneste måned og 117 af disse havde brugt cannabis næsten hver dag. Hos denne sidste gruppe fandt man ikke flere domme for personfarlig kriminalitet end hos unge generelt, men de havde flere domme for lov om euforiserende stoffer. Desuden havde signifikant flere fra denne gruppe af daglige hashbrugere domme for ejendomskriminalitet (tyveri, indbrud, røveri og hærværk).

  • Ifølge professor Mads Uffe Pedersen fra Center for Rusmiddelforskning repræsenterer denne gruppe, selvom der er tale om vilkårligt udvalgte unge, antageligt en mindre belastet gruppe end daglige forbrugere generelt, idet de mest belastede ofte ikke ønsker at være med i sådanne undersøgelser. Men det vurderes at personer i behandling for et problematisk hashmisbrug er mere belastet af kriminalitet end daglige brugere uden for behandling.

  • DR Dokumentar