Undersøgelse i teledataskandale udvides: Nu skal ni års afsluttede straffesager gennemgås

En særlig gruppe med både anklagere og efterforskere skal lede undersøgelsen.

En ny taskforce skal gennemgå afsluttede straffesager, hvor teledata er indhentet i perioden fra 2010-2019.

Det skriver Rigsadvokaten i en pressemeddelelse.

Dermed bliver undersøgelsen i teledataskandalen udvidet til at gælde ni års straffesager. Tidligere har det kun været sager fra 2012, der har været omfattet af undersøgelsen.

I pressemeddelelsen lyder det, at taskforcen skal bestå af 20 medarbejder. De skal undersøge, om der kan være personer, som er fejlagtigt dømt, og om der er uopklarede sager, hvor efterforskningen bør genoptages.

- Vi har alle en interesse i at få afklaret om de fejl og usikkerheder, der har været i teledata, har haft betydning i konkrete straffesager, siger statsadvokat Rasmus Kieffer-Kristensen.

- Det er en kæmpe opgave at gennemgå tusindvis af sager. Ved at nedsætte en særlig taskforce får vi en bedre, hurtigere og mere ensartet behandling af sagerne, lyder det.

Sagerne, der skal gennemgås, dækker alt fra organiserede tyverier, røverier, vold og drab samt sager om for eksempel bandekriminalitet.

Beslutningen om at nedsætte en taskforce er sket på baggrund af drøftelser med den uafhængige kontrol- og styregruppe, som justitsministeren har nedsat.

Manglende kontrol med teledata

Det er godt en måned siden, at Justitsminister Nick Hækkerup (S) præsenterede flere redegørelser om politiets behandling af teledata.

Her kom det frem, at der i en årrække har været fejl og usikkerheder i teledata, som domstolene ikke har kendt nok til.

Samtidig kom det i en rapport fra Deloitte frem, at der i Rigspolitiet ikke har været ordentlige sikkerhedsprocedurer, når teleoplysninger fra mistænktes telefoner blev behandlet.

Det er særligt set i det lys, at man nu nedsætter en særlig gruppe til at se på de tusindvis af straffesager, der kan være påvirket af fejlen, lyder det fra Rigsadvokaten i dag.

Landets politikredse gik i juni i gang med at gennemgå mere end 10.000 straffesager for at afdække, om der manglede data.

- Det store arbejde er ikke spildt, men i lyset af Deloitte-undersøgelsen er vi nødt til at foretage flere undersøgelser. Det arbejde forankrer vi i den særlige taskforce, siger statsadvokat Rasmus Kieffer-Kristensen.

Politikredsene har i deres gennemgang indtil videre ikke fundet sager, som bør genoptages, fordi manglerne har haft betydning for dommen i en retssag.

Der blev i august sat en midlertidig stopper for brug af teledata i retssager.

Efter undersøgelserne i sagen blev det dog fra 19. oktober igen muligt at benytte oplysninger fra for eksempel mistænktes telefoner i retten.

Vil du forstå hele teledatasagen? Så se med her: