Undervisere: Dumpeklare uni-studerende får lov til at bestå

Mange undervisere lader studerende bestå, selv om deres niveau ikke er højt nok. Det gælder nemlig om at få så mange igennem som muligt.

Mange undervisere på universiteterne lader studerende bestå, selvom de egentlig burde dumpe dem. Forklaringen er penge i det såkaldte taxametersystem. (© DR)

Når universitetsstuderende sidder til eksamen og får karakteren 02 eller 4 og ikke dumpekarakteren 00 eller minus 3, så burde nogle af dem slet ikke bestå.

I en rundspørge, som DR Analyse har lavet, svarer knapt halvdelen af 4400 respondenter, som underviser på universiteterne, at de kender til, at studerende består en eksamen, selvom de ikke har det faglige niveau til det.

Desuden svarer 22 procent, at de har ladet en studerende bestå en eksamen, selvom den pågældende ikke burde være bestået.

Handler om penge

Det at lade studerende bestå, selv om de ikke burde, skyldes udelukkende økonomi. Det siger professor i uddannelse og pædagogik, Hans Siggaard Jensen fra Aarhus Universitet til DR Nyheder:

- Det er klart, at der er et incitament i taxametersystemet ved, at man får flere penge ved at lade bestå. Så er der en tendens til at sænke kvaliteten.

Virksomheder vælger andre

Og det kan få store konsekvenser for samfundet, hvis vi uddanner flere og flere akademikere på bekostning af høj faglighed.

Det mener erhvervstænketanken DEA, som løbende undersøger kvaliteten af danske uddannelser.

Direktør i DEA Stina Vrang Elias siger:

- Hvis de danske universiteter ikke kan levere de allerdygtigste, så vil de globale virksomheder finde arbejdskraft et andet sted.

Du kan se meget mere om det mandag aften, når DR2 Undersøger: Akademikere på dumpegrænsen", som sendes klokken 20.00.

Fakta om rundspørgen

DR Analyse har lavet en rundspørge blandt 14.000 undervisere på Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Københavns Universitet, Sydansk Universitet og Roskilde Universitet.

4.418 personer har svaret, det giver en svarprocent på 31,5 procent.

45 procent svarer, at de har kendskab til at studerende består en eksamen, selvom de ikke har det faglige niveau til det.

35 procent af underviserne mener, at de studerendes faglige niveau er blevet lavere.

64 procent af underviserne oplever, at universitetsledelsen til tider har større fokus på at studerende gennemfører, end at der sikres et højt fagligt niveau.

60 procent mener, at det stigende antal studerende betyder, at uddannelsernes gennemsnitlige kvalitet generelt er faldende.

22 procent har ladet en studerende bestå en eksamen, selvom den pågældende ikke burde være bestået.

Rekordmange er i år blevet optaget på en videregående uddannelse - nemlig 64.746. Det er helt i tråd med regeringens målsætning om, at 60 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse.