Undervisningen i sne, kulde, regn og sol

Henved hver 7. skole har lagt en del af undervisningen uden for skolen. Lærere, forældre og elever er begejstrede for udeskolerne.

Brøkregning kan sagtens foregå i en skov. Udeskoler bliver mere og mere populære. (Foto: DR Midt & Vest © DR Midt & Vest)

Antallet af udeskoler er på få år næsten ti-doblet, på henved 300 skoler foregår en del af undervisningen i dag udenfor klasselokalerne. En af dem er Rudersdal Lilleskole i Holte, nord for København.

- Vi havde en emneuge om skoven, og det var sådan en stor succes, at vi besluttede os for at prøve med en ugentlig udedag for 0.-7. klasserne, fortæller skoleleder Sven Jakobsen.

Successen har bidt sig fast, selvom det koster ressourcer, når én klasse skal afsted med to lærere.

- Hver gang der er behov for besparelser og vi taler om at skære i udedagene, lyder der et ramaskrig fra alle, forældre, lærere og elever.

Natur og kultur

I begyndelsen gik udflugterne altid ud i naturen, men nu kan udedagene også byde på undervisning i renæssancen på Rosenborg Slot i København eller Grønland i Zoologisk Have.

Flere elever har også været på Københavns Universitet og lære om kræftceller.

- Det har været utrolig interessant og lærerigt, siger pigerne Kirstine Birk Petersen, Laura Arberg og Lea Beck Storgaard samstemmende.

Det er oplevelsespædagogik, det er 3-dimensionel undervisning i den virkelige virkelighed. Og de, der har svært ved at sidde stille og læse i en bog, står pludselig og piller i en bille, siger Sven Jakobsen.

Tavlen ikke afskaffet

Peter Bentsen fra Det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet har skrevet ph.d om udeskoler. Han bekræfter, at lærerne ofte får et andet syn på eleverne.

- Lærerne ser børnene i et nyt lys, f.eks. klarer de vilde drenge sig måske bedre i uderummet, end de gør i klasseværelset, siger Peter Bentsen.

Tanken bag udeskolerne er ikke at afskaffe den traditionelle tavleundervisning, forklarer Peter Bentsen.

- Vi ved fra den pædagogiske teori, at mennesker lærer på forskellige måder. Nogen ved at bevæge sig, nogen ved at lytte, andre ved at være sammen med andre. Det er vigtigt at pointere, at det her bare er et supplement til undervisningen indendøre, siger han-

Undersøgelser viser, at udeskolerne er gode for børnenes motorik og sprogudvikling, men det er endnu ikke klart, om det er på bekostning af de klassiske fagkundskaber.

- Vi søger midler til et stort studie, hvor vi vil sammenligne 40 udeskoler med et tilsvarende antal, som ikke bruger udeundervisning, siger Peter Bentsen.

Facebook
Twitter