Undervisningsminister: 9. klasses elever kan stadig nå at påvirke deres årskarakter

Årskarakterer og optagelsesprøver skal afgøre elevernes muligheder efter sommeren.

Regeringen har valgt at aflyse dette års afgangsprøver for 9. klasse på grund af coronakrisen. (Foto: christian Als © Scanpix)

Selvom nogle folkeskoleelever kan tænkes at være glade for at slippe for deres eksamen i eksempelvis mundtlig tysk, så skal de stadig lægge sig i selen, hvis de vil have gode karakterer på deres afgangsbevis.

I stedet for at få eksamenskarakterer på afgangsbeviset vil 9.-klasseeleverne få årskarakterer, som er baseret på elevens

præstationer
i de forskellige fag over det seneste skoleår.

Børne- og undervisningsministeren, Pernille Rosenkrantz-Theil, forklarer, at årskaraktererne, som erstatter eksamenskaraktererne, helst skal gives så sent som muligt, så eleverne har mere tid til at bevise, hvad de kan.

- Idéen med det er, at man giver karakteren senest tænkeligt på skoleåret, så de unge mennesker bliver holdt til ilden i den undervisning, der skal løbe fra nu og frem til sommeren, siger hun.

De endelige karakterer kan nemlig også få indflydelse på, om eleverne bliver optaget på den

ungdomsuddannelser
, de har søgt ind på. Derfor vil man give eleverne mulighed for at forbedre deres karakterer så længe som muligt.

Optagelse på ungdomsuddannelser

De elever, som ønsker at starte på en ungdomsuddannelse efter sommeren, har allerede søgt om optagelse den 1. marts. Men herfra er der særligt for gymnasiale uddannelser en håndfuld krav, man skal leve op til, før man er endeligt er optaget - blandt andet et

karaktergennemsnit
på mindst 5,0 i fem specifikke fag.

Ved at bruge årskarakteren og rykke datoen for, hvornår årskarakteren gives, vurderer undervisningsministeren, at eleverne får mulighed for at få det resultat og den karakter, som ligger tættest på, hvad eleven ellers ville have fået til en eksamen.

- Vores vurdering har simpelthen været, at der kommer til at være ekstremt stor forskel på, hvad børnene egentlig har fået ud af undervisningen, og derved også hvad vi kan tillade os at eksaminere dem i. På den baggrund har vi valgt at

suspendere
eksaminerne, siger hun.

Børne- og undervisningsministeren forklarer videre, at man har forsøgt at tage højde for andre faldgruber, der kan være i forbindelse med at afskaffe folkeskolens

afgangsprøver
.

Hvis eleverne for eksempel ikke opfylder kravene for optagelse på ungdomsuddannelsen, kan de i stedet komme til optagelsesprøve, hvor de kan blive testet i, om de er uddannelsesparate.

- De elever, som ikke opnår et retskrav på at komme ind på

ungdomsuddannelserne
, kan tage prøver helt frem til august måned for at få adgang til ungdomsuddannelsen alligevel, forklarer hun.

Senest den 1. maj vil eleverne få besked om, hvorvidt de har fået reserveret en foreløbig plads på deres ønskede uddannelsessted.