Undervisningsminister: Tilbud til svage elever samles på samme matrikel

Aftale om ny grunduddannelse indeholder madordning og en skoleydelse, som kan blive taget, hvis eleverne pjækker.

De unge, der ikke er klar til en ungdomsuddannelse, kan få hjælp på den Forberedende Grunduddannelse, siger undervisningsminister Merete Riisager (LA). (Foto: Òlafur Steinar Gestsson © Scanpix)

Nogle unge har brug for en ekstra håndsrækning for at komme godt videre efter grundskolen.

Med det for øje har regeringen sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, De Radikale og SF netop indgået en politisk aftale om den nye Forberedende Ungdomsuddannelse.

Med aftalen sammenlægges en række eksisterende uddannelsestilbud til ét, siger undervisningsminister Merete Riisager (LA).

- Det betyder, at man kan få forskellige former for hjælp på samme matrikel, uanset om man skal blive lidt bedre til dansk eller matematik, gå på et værksted eller få hjælp til ordblindhed, siger ministeren.

Oprydning i uddannelsesjungle

Tilbage i maj måned varslede regeringen en oprydning i junglen af uddannelsestilbud for de unge, der ikke umiddelbart er klar til en ungdomsuddannelse.

Det skete, efter eksperter kritiserede, at uddannelsestilbuddene til de mest forvirrede unge med de største problemer var de mest komplekse og usammenhængende.

Politikernes bud på en løsning, der nu er forhandlet på plads, har fået navnet Forberedende Grunduddannelse.

Målet er at ruste de omkring 50.000 unge under 25 år, der hverken er i job eller i gang med en uddannelse, til at rykke videre.

- De unge, der har haft svært ved eller måske har cyklet rundt mellem de mange tilbud, der har været, kan komme samme sted hen og få den hjælp, de har behov for, siger Merete Riisager.

Fakta om uddannelsen

  • Forberedende Grunduddannelse bliver for unge under 25 år, der har brug for faglig eller personlig hjælp for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i job.
  • Uddannelsen skal have et tydeligt jobperspektiv.

Skal tilbydes på cirka 90 skoler

Den nye uddannelse kommer til at vare i op til to år og bliver landsdækkende.

Aftaleparterne forventer ifølge Undervisningsministeriet, at den forberedende ungdomsuddannelse som udgangspunkt skal tilbydes på én skole per kommune.

I større kommuner skal det dog være muligt at tage uddannelsen på flere skoler - og i kommuner uden tilstrækkeligt elevgrundlag skal uddannelsen slet ikke tilbydes.

På den baggrund forventes det, at den forberedende uddannelse skal tilbydes på i alt omkring 90 skoler.

Ungeindsats med kontaktperson

Af aftalen fremgår også et krav om, at kommunerne skal etablere en ungeindsats, som skal sikre, at de unge får den nødvendige støtte og hjælp til at få deres uddannelsesplan ført ud i livet og til ende.

Blandt andet skal de unge have en kontaktperson.

- Alle de unge mennesker, der er klar til at starte på en ungdomsuddannelse, de skal selvfølgelig gøre det. Men de unge, der ikke er klar, kan komme ind og få hjælp på den Forberedende Grunduddannelse, siger Merete Riisager.

Ydelse der kan trækkes i

Som led i aftalen er der vedtaget en skoleydelse, som skolerne kan trække i, hvis de unge udebliver uden gyldig grund.

Ydelsen ligger på samme leje som SU-ydelsen, så det ifølge Undervisningsministeriet rent økonomisk ikke kan betale sig for de unge at fravælge ydelsen for i stedet at være på uddannelseshjælp.

Eleverne får desuden en madordning.

- Der kommer nogle unge ind her, som er på en anden type tilbud og har brug for nogle voksne, der kan give dem klare rammer, hjælpe dem med den udvikling, der er behov for, når de kommer på en ungdomsuddannelse, men som også har brug at være i nogle trygge rammer med en ungdomskultur, som måske kan være det sidste rygstød i forhold til for eksempel at klare sig på en erhvervsuddannelse, siger undervisningsministeren.

Med oprettelsen af den nye uddannelse bliver der skåret seks uddannelsestilbud væk, nemlig produktionsskolerne, Den Almene Voksenuddannelse, Den Forberedende Voksenundervisning, Ordblindeundervisning for Voksne, Den Kombinerede Ungdomsuddannelse og Erhvervsgrunduddannelsen.

Ifølge Undervisningsministeriet er det i dag kun hver fjerde, der starter i et af de gamle forberedende uddannelsestilbud, som har en ungdomsuddannelse, når de er fyldt 24 år.