UNESCO udnævner Møn til Danmarks første biosfæreområde

Møn anerkendes for sin enestående natur og for at skabe balance mellem mennesker og natur.

Områdets rigdom af sårbare og truede dyre- og plantearter er en af årsagerne til UNESCO's udnævnelse. (Foto: © Ida Marie Odgaard, Scanpix)

Møn, og de omkringliggende øers unikke natur, har i dag modtaget en fornem hæder.

FN-organisationen UNESCO har nemlig i dag udnævnt Møn og de omkringliggende øer Bogø, Farø og Nyord samt det vand, der samler området, til Danmarks første biosfæreområde.

For at komme i betragtning til UNESCO's liste skal man have en natur, der er kendetegnet ved varierede landskaber med en særlig artsrigdom af sårbare og truede dyre- og plantearter og ved, at de mennesker, der bor og arbejder i området, arbejder aktivt for at skabe balance mellem mennesker og natur.

https://twitter.com/UNESCO/status/874915099328352256

Udnævnelsen vækker glæde på borgmesterkontoret i Vordingborg Kommune, som Møn hører under.

- Os, der bor i Vordingborg Kommune, har altid vidst, at naturen i området er noget helt specielt, og nu har UNESCO bekræftet det.

- Udnævnelsen vil komme både turismen, erhvervslivet og de lokale til gode, men naturen vil altid være i centrum, siger borgmester Michael Seiding Larsen.

Biosfære-reservatets område på land og på vand. Grafik: Simone Cecilie Møller

Også hos formanden for den danske UNESCO-nationalkommission, Bo Manderup-Jensen, er der glæde og stolthed at spore.

- Som formand glæder det mig, at Danmark nu har fået sit første biosfæreområde siden Nordøst Grønland blev optaget i 1977.

- Møn Biosfæreområdet er beviset på, hvad der kan ske, når områdets beboere og organisationer arbejder sammen om at beskytte naturen og drive erhverv i tråd med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, siger Bo Manderup-Jensen.

Fakta om Møn Biosfære

  • UNESCO har i dag udpeget Møn som Danmarks første biosfæreområde.

  • Med udnævnelsen peger FN og UNESCO på Møn som et helt særligt sted i verden. Et sted, hvor der findes unik natur og hvor mennesker har fundet en god model for, hvordan man kan drive virksomhed og skabe arbejdspladser i samspil med naturen.

  • Møn Biosfæreområde har med en størrelse på 450 kvadratkilometer de fleste danske naturtyper repræsenteret både på land og i vandet

  • Fem hoved-landskabstyper indgår i det kommende biosfæreområde:

  • 1. Møns Klint og Høje Møn

  • 2. De vestmønske istidslandskaber med moræner, dødishuller, hat-formede bakker, smeltevandsaflejringer og tunneldale.

  • 3. Postglaciale landskaber skabt igennem erosion og transport af materiale, som strandvolde og strandenge.

  • 4. Østersøen, fjorde og nor.

  • 5. En 185 km kystlinje med forskellige landskabsformer, som løbende er under stor forandring.

  • Kilde: Vordingborg Kommune