Ungdommen tabte til Faderhuset

Brugerne af Ungdomshuset i København tabte kampen om retten til at bruge ejendommen, da Østre Landsret stadfæstede en dom fra byretten. De unge indkalder til stormøde i huset i aften.

Kun et par enkelte ældre brugere af Ungdomshuset var mødt frem for at høre dommen. Politiet kredsede om landsrettens bygning, men den store gruppe af unge mødte ikke op for at høre afgørelsen. (Foto: Brian Bergmann © Scanpix)

Brugerne af Ungdomshuset i København tabte kampen om retten til at bruge ejendommen, da Østre Landsret stadfæstede en dom fra byretten.Dermed får køberen af den omstridte ejendom frimenigheden Faderhuset ret i, at brugere skal ud.Mandagsmødet bestemmerDe unge har indkaldt til stormøde i aften i Ungdomshuset, hvor dommen skal diskuteres.De unge fra huset har klart og tydeligt tilkendegivet, at de vil bevare og forsvare huset. "En ting er sikkert, beslutninger om Jagtvej 69's skæbne bliver taget af mandagsmødet, ikke af landsretten", som der står på husets hjemmeside.Strid om lejeaftaleUngdommen tabte sagen i byretten. Men også i starten af december sidste år led de unge brugere af huset et nederlag, da byretten afgjorde, at de unge ikke har en lejeaftale til at beskytte deres rettigheder.Den kristne sekt Faderhuset har købt bygningen af den tidligere ejer Human A/S, som i sin tid erhvervede den af Københavns Kommune.Men de unge har hævdet, at frimenigheden ikke kan opsige deres ret til at bruge huset. Derfor endte sagen i retten, hvor de unges advokat har sagt, at Faderhusets reelle ønske er at komme et "alternativt miljø" til livs.

Facebook
Twitter