Ungdommen tabte til Faderhuset

Brugerne af Ungdomshuset i København tabte kampen om retten til at bruge ejendommen, da Østre Landsret stadfæstede en dom fra byretten. De unge indkalder til stormøde i huset i aften.

Kun et par enkelte ældre brugere af Ungdomshuset var mødt frem for at høre dommen. Politiet kredsede om landsrettens bygning, men den store gruppe af unge mødte ikke op for at høre afgørelsen. (Foto: Brian Bergmann © Scanpix)

Brugerne af Ungdomshuset i København tabte kampen om retten til at bruge ejendommen, da Østre Landsret stadfæstede en dom fra byretten.

Dermed får køberen af den omstridte ejendom frimenigheden Faderhuset ret i, at brugere skal ud.

Mandagsmødet bestemmer

De unge har indkaldt til stormøde i aften i Ungdomshuset, hvor dommen skal diskuteres.

De unge fra huset har klart og tydeligt tilkendegivet, at de vil bevare og forsvare huset. "En ting er sikkert, beslutninger om Jagtvej 69's skæbne bliver taget af mandagsmødet, ikke af landsretten", som der står på husets hjemmeside.

Strid om lejeaftale

Ungdommen tabte sagen i byretten. Men også i starten af december sidste år led de unge brugere af huset et nederlag, da byretten afgjorde, at de unge ikke har en lejeaftale til at beskytte deres rettigheder.

Den kristne sekt Faderhuset har købt bygningen af den tidligere ejer Human A/S, som i sin tid erhvervede den af Københavns Kommune.

Men de unge har hævdet, at frimenigheden ikke kan opsige deres ret til at bruge huset. Derfor endte sagen i retten, hvor de unges advokat har sagt, at Faderhusets reelle ønske er at komme et "alternativt miljø" til livs.

Ungdomshuset - sagen kort
 • 1982: Efter flere besættelser og sammenstød mellem BZ'ere og politiet rundt omkring i byen giver Københavns Kommune de unge brugsret over bygningen på Jagtvej 69.
 • 1997: En ny aftale med Ungdomshuset indgås. Den indebærer, at de unge får lov til at blive i huset året ud, derefter skal kommunen forsøge at finde et nyt Ungdomshus et andet sted i byen. Brugsretten kan opsiges med tre måneders varsel.
 • 1999: Under en intens debat i Københavns Borgerrepræsentation, stemmer et flertal for at lukke Ungdomshuset, bla. pga. husets ringe stand, manglende kontakt til de unge.
 • 2000: Københavns Kommune sælger Ungdomshuset til Human A/S et aktieselskab, der ejes af personerne bag Faderhuset. Selskabet opsiger de unges aftale om brugsret på ejendommen.
 • 2001: Den kristne frimenighed Faderhuset overtager huset for 2,6 mio. kr., da de køber aktierne i Human A/S. Københavns Kommune mener ikke, kommunen kan benytte sig af sin tilbagekøbsklausul, da det rent juridisk er selskabet Human A/S, der skifter hænder og ikke ejendommen.
 • Nytårsaften 2001/2002: En gruppe fra Faderhuset forsøger at trænge ind i Ungdomshuset for at udskifte låsene. De blev mødt af vrede unge, og flere kristne måtte en tur på skadestuen med knubs. Siden har der været en række større og mindre episoder og en fogedsag mellem parterne
 • 2003: Faderhuset stævner 4 unge der via underskrifter på tidligere aftaler med Københavns Kommune står som de ansvarlige for ejendommen på Jagtvej
 • 2003: Københavns Byret afsætter fire retsdage til sagen om Ungdomshuset, hvor retten skal tage stilling til, hvem der har brugsretten over huset. Blandt vidnerne er indkaldt overborgmester Jens Kramer Mikkelsen (S) og tidligere kulturborgmester Hans Thustrup Hansen (K).
 • 7. januar 2004: Byretten slår fast, at brugsretten til Ungdomshuset på Nørrebro tilhører den kristne menighed Faderhuset og ikke de unge brugere. De unge anker sagen til Landsretten
 • Den 28. august 2006: Brugerne af Ungdomshuset i København taber kampen om retten til at bruge ejendommen, da Østre Landsret stadfæster dommen fra byretten.
 • Den 16. december 2006 rammes Nørrebro i København af omfattende uroligheder, da unge fra Ungdomshuset på Jagtvej 69 demonstrerer for at bevare deres hus. I alt 273 bliver anholdt, heriblandt aktivister fra Tyskland, Norge, Sverige og Holland.
 • Den 14. januar 2007 besætter flere hundrede unge en tom industribygning på Dortheavej i Københavns Nordvestkvarter. Politiet trækker sig relativt hurtigt, men vender talstærkt tilbage den 16. januar, hvor huset ryddes. 94 bliver anholdt ved aktionen, som foregår uden vold og slåskamp.
 • 3. februar 2007: Unge fra Initiativet for flere ungdomshuse besætter endnu et hus. Denne gang på Grøndalsvænge Allé i Nordvestkvarteret i København. 82 anholdes.
 • 9. februar 2007:Ungdomshusets brugere skal slå til inden for ti dage, hvis de vil tage imod Københavns Kommunes tilbud og flytte til den nedlagte Stevnsgades Skole
 • 20. februar 2007: Københavns overborgmester Ritt Bjerregaard har sagt ja til Ungdomshusets ønske om et møde. De mødes klokken 15:00.