Ungdomsforsker: Vi skaber et angstfuldt uddannelsessystem

Unge er bange for at vælge den forkerte uddannelse, og uddannelseloftet gør frygten større

- Jo flere lukkede døre, man etablerer rundt omkring i uddannelsessystemet, jo mere bange bliver man for at blive låst og komme til at handle forkert, siger Noemi Katznelson, der er leder af Center for Ungdomsforskning. (Foto: © Òlafur Steinar Gestsson, Scanpix)

At vælge hvilken uddannelse, man skal starte på, kan næsten sammenlignes med en form for identitetsvalg, og derfor er mange unge bange for at vælge forkert.

- Der er rigtig mange, der giver udtryk for, at de er usikre på, hvad de skal vælge, og hvad der vil være det rigtige at vælge, siger Noemi Katznelson, der er leder af Center for Ungdomsforskning i Kejser på P1.

Vælger mindre efter interesse og lyst

Hun ser, at vi er på vej mod et uddannelsesystem, der forstærker frygten for at vælge forkert, fordi det med uddannelsesloftet er blevet sværere at skifte retning.

Og jo flere barrierer vi sætter op, jo mere strategisk vælger de unge i forhold til valg af fag og studielinjer.

- Dermed agerer de i mindre grad ud fra, hvad der dybest set interesserer dem. Man kan frygte, at det afføder en stadig mere angstpræget adfærd i uddannelsessystemet, siger hun.

Strategiske valg

Begrænsningerne for at vælge om, gør ifølge Noemi Katznelson, at de unge vælger fag i gymnasiet mere strategisk i stedet for at vælge efter, hvad der interesserer dem.

Så de vælger fag, der er adgangsgivende til så bred en vifte af videregående uddannelser som muligt, og går i højere grad op i, hvilket karaktergennemsnit de skal opnå.

- Når man fra systemets side giver stor betydning til karaktererne og tillægger dem stor betydning for, hvad de unge kan og ikke kan, så kommer karaktererne tilsvarende til at betyde mere for de unge, siger hun.

Kan resultere i et angstfuldt system

Noemi Katznelson mener, at man risikerer, at de unge ændrer uddannelsesadfærd i en retning, hvor de udskyder at gå i gang med en videregående uddannelse, fordi de er bange for at vælge forkert.

- Man kan også forestille sig, at en del af dem, der starter på en uddannelse, dropper den lige inden, de har været i gang i to år, fordi der er her, man bliver bundet for dobbeltuddannelse, siger hun.

- Hvis angsten for at vælge forkert bliver dominerende, så får vi nogle unge, der går i panik, hvis de har den mindste tvivl om studiet, fordi ens valg har så store konsekvenser, siger hun.