Unge fra almindelige familier ender i misbrug, hjemløshed og fængsel

Ny forskning prikker til tanken om social arv. Halvdelen af alle marginaliserede unge kommer fra hjem, hvor forældrene ikke har sociale problemer.

Ny forskning viser, at mange af de såkaldt marginaliserede unge kommer fra hjem, der ikke har haft problemer med hjemløshed, narko og kriminalitet.

Masser af unge ender på gaden, i misbrug eller fængsel, selvom det ikke lå i kortene, at de skulle få den slags problemer.

En ny rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) viser, at hver anden ung mellem 18 og 24 år, som har problemer med kriminalitet, misbrug, hjemløshed eller psykisk sygdom, har forældre, der aldrig selv har haft lignende problemer.

- Halvdelen af de socialt marginaliserede unge kommer faktisk fra det, vi kan kalde bredere, sociale baggrunde, siger Lars Benjaminsen, forsker på SFI og hovedforfatter til rapporten Familiebaggrund og Social Marginalisering, der udkommer i dag.

Skubber til forestilling om unge på kanten

Selvom resultatet ikke betyder, at fortællingen om den sociale arv kan aflives – unge fra socialt belastede hjem har stadig en forhøjet risiko for at ende på kanten af samfundet – så rykker det alligevel ved den gængse opfattelse af, hvad der fører til marginalisering, mener Lars Benjaminsen.

- Det er overraskende, fordi vi ofte har en forestilling om, at udsatte unge primært kommer fra familier, hvor forældrene også er udsatte, siger han.

Stigende tendens

Ifølge den nye rapport er 120.000 danskere såkaldt marginaliserede og kæmper med kombinationer af psykisk sygdom, misbrug, kriminalitet og hjemløshed. Af dem er 12.500 mellem 18 og 24 år.

Noemi Katznelson, leder af Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet, har tidligere lavet en lang række interviews med hjemløse unge.

Hun mener, rapporten er vigtigt, fordi der ifølge hende er en tendens til, at flere unge fra middelklassefamilier ender med tunge problemer som hjemløshed og misbrug.

- Der dukker historier op om unge, som kommer fra ganske almindelige hjem, der ikke er præget af en meget negativ, social baggrund, forklarer hun

Ifølge rapporten kommer de marginaliserede unge fra mere velstillede hjem senere i kontakt med systemet end de unge, hvor forældrene har problemer.

- Både i skolesystemet og behandlingssystemet, skal man være opmærksom på, at unge fra mere velfungerende familier også kan komme ud i sociale og psykiske problemer, siger Lars Benjaminsen.

Opfører sig ”normalt” som overlevelsesstrategi

Ifølge Noemi Katznelson kan det skyldes, at flere af de unge, som kommer fra "almindelige” hjem, forsøger at opretholde en facade, selv efter det er endt galt for dem.

Derfor bliver de unges overlevelsesstrategi deres største svaghed, vurderer Noemi Katznelson.

- Det betyder, at man ikke kan se dem. Deres marginalisering er ikke synlig på nogen måder, og det gør også, at systemerne har sværere ved at opdage dem, siger hun.

Ingen entydig forklaring

Der kan ikke udpeges én forklaring på, hvorfor unge fra ellers resursestærke familier ender i store, sociale problemer, men forskerne fra SFI kan konstatere, at udfordringer pludselig dukker op.

- Der er en del unge, som for eksempel bliver ramt af alvorlig psykisk sygdom eller udvikler misbrugsproblemer, selvom de egentlig ikke har tegn med fra deres familie på, at de kunne være i risiko for at få sådan nogle problemer, siger Lars Benjaminsen.

Men der kan også være andre problemer på spil, som ikke kan måles ved at kigge på registerdata.

- Måske kan der være fraværende forældre, eller forældre, der ikke har tid til deres børn, men det er altså familier, som vi ikke som sådan kan kalde for udsatte familier, siger han.

Stort pres fra de unge selv

Noemi Katznelson fortæller, at nogle af de unge, hun har mødt, bukkede under, fordi de følte et stort pres for at leve op til egne krav:

- Vi har et samfund, hvor forventninger til ungdomslivet er kolossalt. Man skal klare sig godt, se godt ud, have mange venner. Og der er en oplevelse af, at hvis ikke man kan alt det, så er man en fiasko.