Unge kriminelle reddes af tiltalefrafald

Unge kriminelle, der får tiltalefrafald, kommer sjældnere ud i ny kriminalitet end unge, der bliver dømt. Det fremgår af en ny undersøgelse fra Justitsministeriets Forskningsenhed.

Unge kriminelle, der får tiltalefrafald, kommer sjældnere ud iny kriminalitet end unge, der bliver dømt. Det fremgår af en nyundersøgelse fra Justitsministeriets Forskningsenhed.

Kun 20 procent af de 15-19-årige, der har fået et såkaldttiltalefrafald med vilkår, kommer senere ud i ny kriminalitet, derfører til frihedsstraf.

Ifølge undersøgelsen falder 33 procent af de unge, der får enbetinget dom, tilbage i grov kriminalitet. For de 15-19-årige, derbliver idømt en lang fængselsdom, er tallet helt oppe på 65procent.

Tiltalefrafald med vilkår betyder, at anklagemyndigheden droppertiltalen, for eksempel på betingelse af at den unge holder fastkontakt til en rådgiver, bor på efterskole eller passer sin skole.Et tiltalefrafald slettes fra straffeattesten efter et til treår.

Facebook
Twitter