Unge søger mod uddannelser, der kan give job

På universiteterne har flere søgt mod de sundhedsvidenskabelige-, tekniske- og naturvidenskabelige uddannelser.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind fra Venstre roser unge for at vælge uddannelser med gode jobmuligheder. (Foto: Òlafur Steinar Gestsson © Scanpix)

Unge har i år i højere grad søgt ind på uddannelser med gode jobudsigter.

Det oplyser Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse efter at have kigget nærmere på de unges ansøgninger til videregående uddannelser, som der var deadline for at søge ind på i går.

På universiteterne har flere søgt mod de sundhedsvidenskabelige-, tekniske- og naturvidenskabelige uddannelser, skriver ministeriet.

Også på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne har flere søgt mod de tekniske uddannelser.

Det får uddannelses- og forskningsminister Søren Pind fra Venstre til at rose ansøgerne.

- Jeg er glad for udviklingen i år, fordi flere har søgt mod uddannelser, hvor vi kan komme til at mangle arbejdskraft i det kommende år, udtaler han i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Ingen uddannelser er finere end andre, men for både samfundet og de unges egen skyld er det en stor gevinst, hvis de kan få job efter studiet. Det har vi kraftigt opfordret ansøgerne til, og det ser ud til, at de unge har lyttet.

Færre vil være designere

Tallene viser blandt andet, at antallet af ansøgere til designuddannelsen falder markant fra sidste år til i år. Sidste år søgte 996 personer ind på designuddannelsen som førsteprioritet, mens kun 619 har søgt uddannelsen i år.

Derimod stiger antallet af ansøgere til lægestudiet markant i år. Sidste år søgte 3.482 personer medicin som førsteprioritet, mens tallet i år ligger på 3.797.

Se alle tallene her

IT-Universitet i København er den uddannelse, som oplever den største fremgang i procent, når det kommer til antallet af ansøgere. Sidste år søgte 509 ind på IT-Universitetet som førsteprioritet. I år har 707 søgt ind. Det er en stigning på 39 procent.

I den anden grøft ligger Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, som oplever et fald i antallet af ansøgninger på 39 procent. Sidste år søgte 1.495 ind på uddannelserne til designer, arkitekt og konservator i København. I år falder antallet til 916.

I går kom de samlede tal over antallet af ansøgere.

Det viste, at færre unge i år har søgt ind på en videregående uddannelse sammenlignet med sidste år.

Her kom det frem, at 90.563 i år har søgt ind på en videregående uddannelse. Det tal bliver dog reguleret op i dag til 91.539. Tallet lå sidste år på 94.744.

Det generelle fald i antallet af ansøgninger til videregående uddannelser faldt i god jord hos uddannelses- og forskningsminister Søren Pind fra Venstre. Han udtalte blandt andet:

- Derfor håber jeg, at det her er et stilfærdigt opgør med uddannelsessnobberiet. Der er andre veje end de videregående uddannelser, og jeg håber, at vi i Danmark kan få en lidt højere grad af balance mellem akademikere og faglærte.

Facebook
Twitter