Unge under 18 bør ikke drikke: Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger om alkohol deler vandene

Der er heller ikke længere forskel på, hvor meget mænd og kvinder anbefales at drikke.

(Foto: © Illustration: Morten Fogde Christensen, DR)

Rettelse: I en tidligere version frem gik det, at man skal være 20 år i Finland for at kunne købe alkohol. Det er forkert. Unge på 18 år i Finland kan købe øl og vin, mens man skal være 20 år for at købe stærk alkohol med en alkoholprocent på mere end 22 procent.

Unge under 18 bør ikke drikke alkohol, og mænd og kvinders forbrug ligestilles.

Det er de største ændringer i Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger på alkoholområdet.

Niels Sandø, der er enhedschef i Sundhedsstyrelsen forklarer, at baggrunden for de nye anbefalinger er, at der siden de sidste anbefalinger udkom i 2010 er kommet mere viden om de helbredseffekter, alkohol har på kroppen.

Især unge under 18 år kan risikere at få både kort- og langsigtede konsekvenser ved et højt forbrug af alkohol.

- Der ses mange flere ulykker blandt unge under 18 år, hvor der er alkohol involveret. Det er både vold, overfald og desværre også dødsfald.

- Hvis unge under 18 år har et jævnligt forbrug af alkohol, kan det påvirke deres hjerner ind i voksenlivet, så de får dårligere hukommelse, dårligere indlæring og dårligere impulskontrol. Ved relativt lave niveauer af alkohol kan vi se en negativ effekt i hjernen hos de unge. Ved 20 genstande om måneden bliver konsekvenserne tydelige, siger han.

Ingen alkohol under 18 år

Interesseorganisationen Alkohol & Samfund roser de grænser, der betyder, at unge under 18 år ikke bør drikke alkohol, siger direktør Ida Fabricius Bruun.

- Den faglige anbefaling kan blive en løftestang til at udskyde unges alkoholdebut, mindske forbruget og sikre, at fremtidige generationer oplever færre ulykker og færre alkoholskader. Men det kræver selvfølgelig, at forældre kender anbefalingerne, og at vores lovgivning følger med. Det bør ikke være muligt for unge at købe produkter i detailhandlen, som sundhedsmyndighederne fraråder, at unge drikker, siger Ida Fabricius Bruun.

Danmark er ifølge Alkohol & Samfund ét af kun fem lande i EU, som holder fast i, at 16­-årige kan købe alkohol.

I de resterende europæiske lande skal unge være 18 år for at købe alkohol, og i Island skal de være fyldt 20 år for at købe alle former for alkohol.

Udsigten til en lovændring på baggrund af anbefalingerne er noget, der splitter partierne i Folketinget, men en rundspørge indikerer, at flertallet er positive overfor at kigge på aldersgrænserne.

Sundhedsminister Magnus Heunicke er bekymret over, at danske børn og unge fortsat drikker mere end det anbefalede.

- Det er stærkt bekymrende. Især nu hvor Sundhedsstyrelsen skærper deres anbefalinger og helt fraråder personer under 18 år at drikke alkohol, fordi man ved, at børn og unge er mere sårbare over for alkohols skadelige virkninger. Vi skal have ændret alkoholkulturen hos de unge, og derfor er det ét af de steder, hvor regeringen sætter ind med den kommende sundhedsreform, siger han.

Regeringens udspil til den kommende sundhedsreform forventes at komme senere i marts.

Enhedslistens sundhedsordfører Peder Hvelplund er ligesom Socialdemokratiet positiv overfor at hæve aldersgrænsen fra 16 til 18 år for salg af al alkohol og mener, det bør indgå i en samlet alkoholforebyggelsespakke.

Billedet er fra en såkaldt puttefest i 2018, hvor unge fra gymnasier over hele København samles i Dyrehaven ved Eremitageslottet. Den store fest er for, at de ældre årgange kan byde velkommen til den nye årgang. (Foto: © Maria Albrechtsen Mortensen, Berlingske via Ritzau Scanpix)

Nye Borgerliges Lars Boje Mathiesen er mere skeptisk overfor at rykke på grænserne, da det ifølge partiet er forældrenes og ikke statens ansvar.

Også hos Dansk Folkeparti er man skeptisk overfor at ændre på den nuværende lovgivning, fortæller gruppeformand Peter Skaarup. Han mener, at man skal passe på med at sidestille en øl med eksempelvis vodka og peger på, at man i stedet bør gøre mere for at sikre håndhævelsen af den eksisterende lovgivning.

Ifølge sundhedsordfører for SF Kirsten Normann Andersen er SF's holdning, at alkoholgrænsen bør sænkes, så unge under 18 år kun kan købe drikkevarer med seks procent alkohol mod 16,5 procent i dag.

- Men udmeldingen fra Sundhedsstyrelsen betyder, at vi i SF nu vil diskutere et reelt forbud mod at købe alkohol for unge under 18 år igen, siger Kirsten Normann Andersen.

'Det skubber bare problemerne videre'

Bliver anbefalingerne gjort til lov, kan det skabe store forandringer på landets ungdomsuddannelser og andre steder, hvor unge mellem 16 og 18 i dag kan drikke alkohol.

De unge selv mener dog ikke, at et forbud er løsningen på at ændre den problematiske alkoholkultur.

Alma Tynell, der er forkvinde for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, fortæller, at det derimod bare vil få unge til at drikke andre steder uden kontrollerede forhold, som der eksempelvis er til gymnasiefester:

- Et forbud er en måde at skubbe problemerne videre til et sted, hvor man ikke kan kontrollere det: Hvis vi ikke må drikke på vores ungdomsuddannelser, og hvis det også er forbudt at anskaffe alkohol, så kommer det til at være i det skjulte, vi gør det, siger hun.

Sammen med en lang række ungdomspartier- og organisationer er sammenslutningen af gymnasieelever gået sammen om initiativet Ansvarlig Ungdom, hvor medlemmerne i samlet flok har lavet deres egne anbefalinger til at skabe en mere tryg alkoholkultur blandt unge.

Den nuværende lovgivning giver fra 16 år unge mulighed for at købe drikkevarer med en alkoholprocent på under 16,5 procent. (Foto: © Signe Goldmann, Ritzau Scanpix)

Og her er en skærpelse af anbefalingerne og en eventuel lovgivning på området ikke en del af løsningen, fortæller Alma Tynell:

- Konsekvenserne af et forbud vil være større end den gevinst, man får ud af det. Et forbud gør, at vi ikke i fællesskab kan sætte rammerne for en god kultur for alkohol i stedet. Hvis det er noget, man ikke må, er det meget, meget svært at lave rammer for, hvordan man så gør det.

En undersøgelse foretaget af Epinion for Kræftens Bekæmpelse i 2021 viste, at et flertal af de danske vælgere går ind for at hæve aldersgrænserne for køb af alkohol fra 16 til 18 år.

Mænd og kvinder anbefales det samme

Den anden store ændring i Sundhedsstyrelsens anbefalinger er, at grænsen for mænd og kvinder ved indtag af alkohol udlignes.

Voksne over 18 år anbefales nu at holde sig til den såkaldte 10-4-regel. Det betyder, at man ikke bør drikke mere end ti genstande per uge og ikke mere end fire genstande per dag.

Sundhedsstyrelsen anbefaler generelt at drikke så lidt som muligt.

Det er første gang, at der ikke skelnes mellem mænd og kvinder i styrelsens anbefalinger, som tidligere lød på syv genstande for kvinder og 14 genstande for mænd.

Selvom kvinder er mere sårbare end mænd i forhold til alkohols skadelige virkninger, er Sundhedsstyrelsens vurdering, at et forbrug på højst ti genstande om ugen, og højst fire genstande på samme dag, at risikoen for at dø af alkoholrelaterede sygdomme tilnærmelsesvis ens for begge køn.

- Både mænd og kvinder har en ganske lav risiko ved et indtag af ti genstande om ugen, men hvis man overstiger de ti er det ganske højere for kvinder, siger Niels Sandø, enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

Årsagen til ændringen bunder blandt andet i, at man har fundet ud af, at risikoen ved alkoholrelaterede sygdomme for mænd og kvinder er overvejende ens ved indtag af alkohol, så længe man ikke overskrider ti genstande om ugen.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er alkohol en af de forebyggelige enkeltfaktorer, som har størst indflydelsefolkesundheden i Danmark.

Hvert år er der lige under 3.000 dødsfald i Danmark med alkohol som enten den primære eller medvirkende dødsårsag, hvilket svarer til omtrent seks procent af alle dødsfald.