Universitet i ny regnefejl: Kvælstofudledning er mindre end antaget

Fejlen har betydning tilbage til 1990.

Af fejlen fremgår det, at Danmark udleder mindre kvælstof end hidtil oplyst. (Foto: © Johan gadegaard, Scanpix)

Aarhus Universitet har begået en ny regnefejl, hvor det nu fremgår, at Danmark udleder mindre kvælstof end hidtil oplyst, men stadig for meget.

Fejlen rækker tilbage til 1990 og betyder, at der er udledt 3000 ton mindre end oplyst i 2018. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Sagen kommer efter en anden regnefejl fra universitetet, som omhandlede lavbundsjorde. Miljøminister Lea Wermelin (S) er ærgerlig.

- Det er dybt utilfredsstillende, at Aarhus Universitet ikke har haft styr på tallene, og det er desværre sket flere gange i den seneste tid. Vi er som politikere nødt til at kunne stole på fakta fra forskerne, når vi diskuterer og træffer politiske beslutninger, siger hun.

Miljøminister Lea Wermelin (S) kalder sagen "dybt utilfredsstillende". (Foto: © Ida Guldbæk Arentsen, Scanpix)

Ukendt omfang

Universitetet er endnu ikke klar over det præcise omfang i den nye sag. De årlige udledninger i perioden 1990-2018 er som gennemsnit overestimeret med cirka 1000 ton.

Der er ganske enkelt brugt flere målestationer end tidligere og anvendt bedre modeller til beregninger af mængden af kvælstof og fosfor, der strømmer via vandløb til havet.

Det oplyser Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. Politikerne og befolkningen er nødt til at kunne stole på forskernes beregninger ifølge ministeren.

- Det er afgørende, og derfor har mit ministerium bedt universitetet om en plan for, hvordan de vil øge kvalitetssikringen af deres forskning fremover, siger Lea Wermelin.

Kort før jul blev forskerne opmærksomme på flere uforklarligt store forskelle mellem nye og gamle metoder, når man analyserede resultaterne på mindre områder og på tilførslerne til havet.

Forskellene var dog for store til at kunne forklares med nye regnemetoder, og der blev iværksat en ny gennemgang, der blotlagde fejlene.

Minister vil have teknisk gennemgang

Mens fejlen er rettet for udledning af kvælstof, mangler der stadig beregninger for fosfor.

Udledningen af kvælstof er stadig mindst 10.000 ton mere end målet. I forbindelse med de kommende vandområdeplaner for 2021-2027 vil målbelastningen blive opdateret.

- Tilstanden i vandmiljøet er stadig slet ikke god nok, det ændrer fejlen ikke på. Vi skal stadig reducere udledningen af kvælstof. Derfor er det så utilfredsstillende, at vi ikke har haft de rigtige data. Men det skal vi undersøge helt til bunds, siger Lea Wermelin.

Ministeren har bedt Aarhus Universitet om en teknisk gennemgang af sagen.

Den første regnefejl med lavbundsjorde betyder, at de klimabelastende lavbundsjorde i landbruget udgør 170.000 hektar og ikke 108.000 hektar som hidtil antaget.

/ritzau/