Universitet og professor stævnet: Underviser 'hjernevaskede' og forsøgte at hverve til 'kristen kult'

Syddansk Universitet har fortsat fuld tillid til professor, der beskyldes for seksuel og religiøs chikane i stævning.

En potentiel ph.d.-ansøger har lagt sag an mod Syddansk Universitet. Universitet kan gøres ansvarlig for den religiøse og seksuelle chikane, en professor udsatte hende for, lyder anklagerne. (Foto: © (Grafik) Morten Fogde Christensen)

Landets tredjestørste universitet er blevet centrum i en usædvanlig sag, hvor både en professor og Syddansk Universitet, SDU, stævnes for at være ansvarlige for en række lovovertrædelser.

I centrum af sagen står en ph.d.-ansøger, der mener, at hun gennem et langvarigt ansættelsesforløb blev udsat for religiøse og seksuel chikane.

Både den professor, der ifølge stævningen har udøvet chikanen, og Syddansk Universitet afviser anklagerne.

Forløbet, der har affødt stævningen, tager sin begyndelse i august 2019. Her tikkede en uopfordret ansøgning ind hos en forskningsenhed på Syddansk Universitet.

En kvindelig læge ønskede at skrive ph.d-afhandling hos forskningsgruppen, der arbejder med åndelighed og eksistentielle spørgsmål i forbindelse med sygdom.

Men der blev altså aldrig nogen ph.d., og kvinden måtte efter et længere ansættelsesforløb sygemeldes med en svær psykisk sygdom efter "systematisk manipulerende og grænseoverskridende adfærd - grænsende til hjernevask", som en speciallæge i psykiatri konkluderer.

Derfor har kvindens fagforening, Yngre Læger, nu stævnet både en professor på forskningsenheden og Syddansk Universitet for det forløb, der ifølge fagforeningen førte til, at ph.d.-ansøgeren sygemeldte sig i august 2020.

DR Nyheder har talt med ph.d-ansøgeren, der er centrum i sagen. Vi kalder hende her i artiklen Hanne, men DR er bekendt med hendes rigtige identitet. Hun er fortsat sygemeldt efter forløbet på SDU.

Hun håber med stævningen at kunne få rettens ord for, at både universitetet og professoren sammen bærer ansvaret for den chikane, hun mener, at hun var udsat for. En chikane, der ifølge stævningen angiveligt involverede en religiøs hvervningsproces fra den professor, som ansøgeren ønskede at skrive ph.d hos.

- Når jeg ser tilbage på forløbet, er det min opfattelse, at han brugte sin position til at manipulere mig ind i det her univers, siger Hanne til DR Nyheder.

DR Nyheder har forelagt professoren påstanden fra Hanne og en lang række af påstandene i stævningen, samt efterspurgt et interview. Han afviser at stille op til et interview, men skriver i et skriftligt svar til DR Nyheder.

- Jeg tager fuldstændig afstand fra de påstande, som stævningen indeholder, og er selvsagt dybt berørt af situationen.

DR Nyheder har valgt ikke at bringe navnet på hverken professoren eller den trosretning, han er aktiv i, da der ikke er faldet afgørelse i søgsmålet endnu.

Professor tilhører nyreligiøs bevægelse

Ifølge stævningen, som DR Nyheder er i besiddelse af, mener Hanne og hendes fagforening, at professoren udsatte ph.d-ansøgeren for både religiøs og seksuel chikane under og op til hendes ansættelse. En chikane, som Syddansk Universitet "som arbejdsgiver er ansvarlig for", mener Hanne og Yngre Læger.

- SDU har også accepteret en helt usædvanlig ansættelsesproces…. SDU er selvstændigt ansvarlig, lyder det i stævningen.

Universitetet har ikke ønsket at kommentere direkte på påstanden om, at de skulle være medansvarlige i chikanen eller have accepteret en usædvanlig ansættelsesproces over for DR Nyheder.

I stævningen, som DR i denne artikel gengiver enkelte passager fra i anonymiseret og let omskrevet form, går anklagerne mod professoren blandt andet på, at Hanne skulle acceptere og læse religiøse budskaber fra professorens trossamfund “under dække af en ansættelsesproces”.

- Professoren brugte kontinuerligt sin overordnede position som professor og forskningsleder hos SDU til at forsøge at overbevise Hanne om religiøse synspunkter vedrørende professorens trosretning, lyder en af påstandene i stævningen.

- Chikanen vedrører forsøg på at overbevise Hanne om religiøse budskaber, omvende Hanne, eller at hverve Hanne til den religiøse bevægelse, professoren er en del af, lyder en anden påstand.

Den trosretning, der refereres til, er et meget lille trosfællesskab, der af eksperter betegnes som en kult. Fællesskabet følger en nulevende "profet", der har nedskrevet over 1.200 sider med budskaber, profeten angiveligt har modtaget direkte fra Jesus. En trosretning, som professoren er en fremtrædende skikkelse i.

DR Nyheder har dokumentation for flere tilfælde, hvor professoren har afholdt såkaldte "bønnemøder" for den religiøse bevægelse via SDU’s Zoom-platform. De pågældende links er blevet fjernet, efter DR har kontaktet SDU.

DR Nyheder har bedt Brian Arly Jacobsen, der er religionssociolog ved Københavns Universitet, om at beskrive professorens religiøse bevægelse.

-Det er en slags pankristendom, der vil samle alle de kristne retninger. Man vil typisk beskrive denne slags grupper som en kult, da den er centreret om en karismatisk leder, henvender sig mod alle, der vil lytte, og har et meget løst krav til medlemmer, der vil engagere sig, siger han.

Han understreger samtidig, at der ikke er noget negativt i den faglige definition af en kult, selvom der ofte er det i populærkulturen.

Professor: Jeg har aldrig haft en klagesag

Foruden den religiøse chikane hævder Yngre Læger i stævningen, at professoren også har chikaneret ph.d.-ansøgeren seksuelt.

"Professoren gav således ved flere lejligheder på fysiske møder udtryk for, at der var en særlig forbindelse mellem ham og Hanne, og at de var mere end bare venner, at de havde en særlig "connection", at deres relation kunne "boble", og at Hanne var "dejlig", sidstnævnte samtidig med at professoren lagde en hånd på Hannes skulder."

DR Nyheder har forelagt SDU påstandene om, at der er blevet udøvet religiøs og seksuel chikane under Hannes ansættelse og ansættelsesforløb. Det har de ikke kommenteret direkte på.

I et skriftligt svar lyder det fra professoren.

- Jeg har aldrig i mit professionelle virke haft nogen klagesag og genkender på ingen måde det billede, der her tegnes af min person.

DR Nyheder har søgt aktindsigt i, om der ligger andre klager på den pågældende professor. Aktindsigten er blevet afvist af SDU.

Speciallægevurdering: 'Systematisk manipulerende og grænseoverskridende adfærd, grænsende til hjernevask'

I stævningen mod Syddansk Universitet er også vedlagt en vurdering fra den speciallæge i psykiatri, der har undersøgt Hanne i forbindelse med en arbejdsskadesag, der kører separat, efter forløbet på SDU.

Speciallægen er udpeget af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der behandler sager om arbejdsskader. De er altså en uvildig part i søgsmålet.

Her lyder vurderingen, at "Hanne var udsat for systematisk manipulerende og grænseoverskridende adfærd, grænsende til hjernevask fra professorens side".

Samtidigt lyder konklusionen, at Hannes sygdom "falder tidsmæssigt helt sammen med de svære psykiske belastninger, Hanne var udsat for" og "Det vurderes ikke, at der er andre medvirkende årsager til den nuværende tilstand".

SDU Syddansk Universitet i Odense. (Foto: © Tim Kildeborg Jensen, Ritzau Scanpix)

Speciallægen i psykiatri bekræfter over for DR Nyheder konklusionerne. DR Nyheder har forelagt SDU og professoren konklusionerne fra speciallægens vurdering af Hanne. Det har de ikke ønsket at kommentere direkte på.

I dag undrer Hanne sig over, at vurderingen fra speciallægen ikke har fået Syddansk Universitet til at anerkende det ansvar, hun mener, de har.

- En uafhængig speciallæges vurdering viser de ingen tegn på at tro på. Det er helt uforståeligt for mig, at en dansk forskningsinstitution har den tilgang, siger Hanne.

Klage afvist af universitet

Før Hanne og Yngre Lægers beslutning om at stævne SDU og professoren ligger et langt juridisk tovtrækkeri, hvor advokater involveres på begge sider, og SDU gøres opmærksom på professorens påståede opførsel.

Hanne kontakter i november 2020 universitetet med, hvad, hun mener, er grænseoverskridende adfærd fra professoren, mens der i december 2020 sendes en klage via Lægeforeningen. Det viser mails, som DR Nyheder har set.

I december beder SDU Poul Schmith/Kammeradvokaten om at undersøge sagen og påstandene om chikane.

På baggrund af den undersøgelse af forløbet skriver advokaten 11. juni på vegne af Syddansk Universitet et længere svar i sagen. I svaret, som DR Nyheder har set, afviser universitetet anklagerne mod professoren.

Det fremgår derimod, at universitetet mener, at Hanne selv har opsøgt det religiøse materiale og samtalerne med professoren og "har udtrykt taknemmelighed" over det udleverede materiale.

Samtidig lyder det, at anklagerne mod professoren "fremstår udokumenterede", og at sagen er karakteriseret ved, at Hanne og professoren har oplevet forløbet vidt forskelligt.

Derudover konkluderer svaret fra SDU's advokat, at den adfærd, der i stævningen beskrives som seksuel chikane over for Hanne, skete på hendes eget initiativ og mod professorens vilje.

SDU: Vi har fortsat fuld tillid til professoren

Syddansk Universitet har ikke ønsket at stille op til et interview omkring stævningen, men Ole Skøtt, dekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, udtaler i et skriftligt svar:

- SDU tager denne type sager meget alvorligt og har derfor fået foretaget en undersøgelse med bistand fra Poul Schmith/Kammeradvokaten. SDU har fortsat fuld tillid til professoren. Han har vores fulde opbakning, lyder det.

Syddansk Universitet ønsker dog ikke at udlevere undersøgelsen.

- Denne undersøgelse har vi ikke mulighed for at udlevere indhold fra, hverken helt eller delvist. Vi kan dog oplyse, at der på baggrund af undersøgelsen ikke er grundlag for at konkludere, at der har fundet en adfærd sted, som kan betragtes som krænkende eller chikanøs i henhold til hverken ligebehandlingsloven, forskelsbehandlingsloven eller arbejdsmiljøretlige regler.

Den pågældende professor tager som nævnt afstand fra alle anklagerne, og glæder sig over opbakningen fra universitetet.

- Jeg er naturligvis glad for, at det også er den konklusion, som SDU sammen med Poul Schmith/Kammeradvokaten er kommet til, i deres undersøgelse af sagen, skriver professoren i mailen til DR Nyheder.

SDU ønsker ikke at oplyse, om der har været disciplinære reaktioner over for professoren.

Udlevering af religiøse tekster er central i stævning

Noget af det læsestof, som professoren afleverer til Hanne, og et af de centrale punkter i stævningen, er en bog, der er et helt centralt værk i professorens trosretning og indeholder 1.200 sider med budskaber fra Jesus til profeten.

På første side af bogen, som DR Nyheder har set, skriver professoren: "Er glad for at have lært dig at kende og have fået dig som ven".

I bogen står der, at læseren skal erstatte profetens navn med sit eget i teksterne, og Hanne understreger flere gange over for DR Nyheder, at de udleverede tekster har en meget stærk påvirkning af hende og hendes sindstilstand.

DR's gennemgang af sagen viser, at bogen bliver udleveret til Hanne, efter hun 21. juni 2020 sender professoren en mail, hvor hun beskriver en spirituel oplevelse, hun har. Altså tre måneder efter hun har indledt dialogen omkring et ph.d.-projekt.

Her lyder svaret fra professoren:

"Det lyder som en meget tydelig Guds gave, du har modtaget. Nåde. Helligånd. Og sikkert også en følelse af Guds kærlighed. Det vil jeg meget gerne høre mere om!"

Noget, der ifølge stævningen fra Yngre Læger "putter mere brænde på det bål", der til sidst fører til, at Hanne bliver alvorligt psykisk syg.

DR Nyheder har spurgt Hanne, hvorfor hun kontakter professoren om den spirituelle oplevelse.

- Det forstår jeg heller ikke den dag i dag, men jeg var kørt helt ud over stresskanten, fordi jeg kontinuerligt oplevede, at jeg skulle give ham mere for at nå i mål.

Du takker ham også for at modtage materialet?

- Jeg prøver at give ham det, der kan kvalificere mig til denne her stilling.

Er det ikke meget normalt, at en professor uddeler læsemateriale til en potentiel kommende ph.d.?

- Hvis det skulle give mening for mig, at han ville give mig noget religiøst materiale, der skulle hjælpe mig med en faglig forståelse af patienters tro, så ville jeg nok regne med, at han havde givet mig Bibelen. I stedet får jeg stort set udelukkende materiale fra en lille, stort set ukendt kult, siger Hanne.

DR Nyheder har foreholdt professoren påstanden om, at han "putter brænde på bålet" med sine handlinger. Han har ikke kommenteret direkte på den.

Radikaliseringsekspert: 'Som taget ud af en groomingmanual'

DR Nyheder har også forelagt professor ved psykologi på Aarhus Universitet Preben Bertelsen dele af den mailkorrespondance mellem Hanne og professoren, som kammeradvokaten henviser til i svaret fra SDU.

Samtidig er han blevet forelagt Hannes udgave af forløbet. Til DR Nyheder siger han:

- Vurderet ud fra det materiale alene, vil jeg sige, at det er som taget ud af en groomingmanual, siger Preben Bertelsen, der til dagligt arbejder med radikaliseringsprocesser og fundamentalisme.

Han understreger, at der i tilfælde af grooming godt kan være tale om en gensidighed. Det, mener han også, er tilfældet her.

- De er jo begge aktive parter i denne sammenblanding af det faglige og private, men det er sådan, at det er den akademiske vejleder, der har hovedansvaret for at føre vejledningsprocessen tilbage, hvis det akademiske spor kæntrer over i et rent privat spor, siger Preben Bertelsen.

DR Nyheder har forelagt vurderingen fra professor Preben Bertelsen for SDU og professoren. De har ikke kommenteret direkte på den.

DR Nyheder har spurgt Hanne, om hun anerkender, at hun i perioden var meget åben over for de ting, som professoren præsenterede hende for. Her lyder svaret:

- Jeg vil beskrive mig selv som åben, fordi jeg sidder i en position, hvor jeg virkelig gerne vil skrive en ph.d. Jeg føler, at når jeg får noget af min chef, som han siger, jeg skal læse, så gør jeg det.

- Var det foregået i et miljø, hvor jeg ikke sad med en professor, havde jeg ikke været så åben.

Kontakter Hanne efter sygemelding: 'Du er i mine tanker og min bøn'

Hanne når som nævnt aldrig at skrive et ph.d.-projekt, og bliver i stedet tilbudt en deltidsstilling som videnskabelig medarbejder. Efter 27 dage som ansat sygemelder hun sig.

Efter sygemeldingen kontakter professoren Hanne flere gange. Det fremgår af en række mails, DR Nyheder har set.

En af dem lyder blandt andet:

- Håber sådan, du finder tilbage igen ind til glæden, længslen og freden. Og at du får svar på de sundhedsmæssige spørgsmål, du havde. Du er i mine tanker og min bøn.

Til sidst beder Hanne SDU om, at alt kontakt skal gå gennem hendes mand, viser en mail, DR Nyheder har set, og hun har altså ikke hørt fra professoren i over halvandet år.

Sagen er nu blevet indgivet for retten som et civilt søgsmål, hvor en dommer skal tage stilling til, om professoren og SDU kan dømmes for forholdene, der bliver præsenteret i stævningen. SDU og professoren stævnes for overtrædelse af ligebehandlingsloven, forskelsbehandlingsloven, helbredsoplysningsloven og databeskyttelsesreglerne.

Man har fra Yngre Lægers side valgt at stævne professoren og Syddansk Universitet for 75.000 kroner i tort.

Fagforeningen Yngre Læger har ikke ønsket at give en kommentar til stævningen.