Uønsket seksuel opmærksomhed og krænkende berøringer: Nu har Forsvaret kortlagt omfanget

Knap hver fjerde kvinde blandt Forsvarsakademiets deltagere svarer, at de oplever en kønskrænkende kultur.

Blandt forsvarets værn er oplevelsen af en kønskrænkende adfærd mest tydelig i hæren. Her svarer 17,3 procent blandt deltagende kvinder, at de oplever kultur og omgangstone som kønskrænkende (Arkivfoto). (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Grænseoverskridende berøringer, uønsket seksuel opmærksomhed eller voldtægtsforsøg på arbejdspladsen.

Efter flere episoder med kønskrænkende adfærd i geledderne har Forsvarsministeriet nu lavet en undersøgelse, der afdækker omfanget.

Den viser overordnet, at 6,3 procent af de deltagende kvinder på hele Forsvarsministeriets område svarer, at kulturen eller omgangstonen er kønskrænkende.

En tilsvarende undersøgelse er blevet lavet blandt de værnepligtige. Her viser resultatet, at knap otte procent af værnepligtige kvinder oplever kulturen som kønskrænkende.

- Det er svært at sige, om det er lidt eller meget. Men som minister kan jeg sige, at vi skal bekæmpe dette, og der skal være plads til alle. Derfor må vi aldrig sige, at nu er vi i mål. Vi vil fortsat have et stærkt fokus på krænkelser, siger forsvarsminister Trine Bramsen (S).

- Vi vil altid stå på de krænkedes side. Oplever man noget, så skal man henvende sig. Det signal er også sendt til alle chefer. Vi vil ikke tolerere den her form for ansvar, og det er altså et chefansvar, fastslår Trine Bramsen.

Undersøgelse efter flere episoder

Undersøgelserne kommer efter flere episoder med kønskrænkende adfærd blandt professionelle soldater og værnepligtige i Forsvaret.

Blandt andet skrev DR Nyheder sidste år, at den militære anklagemyndighed Auditørkorpset for første gang havde idømt bødestraffe for enten at have optaget eller delt fotos af seksuelt krænkende karakter.

Senere fortalte Foreningen Kvindelige Veteraner, at man gennem de seneste to år har fået omkring 100 henvendelser fra kvinder, der har følt sig krænket, mens de har været i Forsvaret.

Berlingske har også beskrevet, at der var grund til at undersøge omfanget nærmere blandt værnepligtige soldater.

Blandt andet derfor besluttede forsvarschefen at udvide den toårige såkaldte arbejdspladsvurdering (APV) med en skræddersyet tillægsundersøgelse.

Forsvarsakademi skiller sig ud

Ganske overraskende skiller Forsvarsakademiet, der uddanner fremtidens ledere, sig voldsomt ud.

Her svarer knap hver fjerde kvinde, at kulturen er kønskrænkende. Næsten lige så mange har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed i arbejdstiden.

- Det overrasker mig. Nu er vi ved at finde ud af, hvad det dækker over, og vi indleder en særlig dialog med de enkelte chefer, siger forsvarschef Bjørn Bisserup.

Han forklarer, at det blandt andet kan handle om, at der skal kigges særskilt på forsvarets tre sergentuddannelser, der hører under Forsvarsakademiet.

- En sag er en for meget. Der er noget, vi skal arbejde videre med her. Jeg er ikke bekymret for sammenhængskraften generelt, men Forsvaret skal være et sted, hvor alle har lyst til at være. Derfor har vi som chefer en ekstra pligt til at handle nu, siger forsvarschefen.

Besvarelserne afslører også, at hæren er det værn, hvor problemet er mest tydeligt. Her svarer 17,3 procent af de deltagende kvinder, at de oplever krænkende omgangstone eller kultur. Andelen i henholdsvis flyvevåbnet og søværnet er 5,4 og 9,5 procent.

Undersøgelserne blev gennemført i løbet af efterår og vinter 2019. Sammen med den særskilte undersøgelse blandt de værnepligtige har knap 14.000 personer medvirket.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk