Urolige børn isoleres i skolen

Urolige skolebørn isoleres i stigende grad fra både undervisningen og det sociale fællesskab med de andre børn. Isolationen sker helt ned til 2. klasse, og en ekspert frygter nu for børnenes udvikling og selvværd.

Stigende uro i klasserne kombineret med tidens krav om, atbørnene skal lære noget, tvinger flere og flere skoler til at sættede urolige børn i enerum med en voksen. Det skriver Politiken.

Isolationen sker helt ned til 2. klasse, og ofte får børnene endikke lov til at holde frikvarter sammen med de andre børn.

- I kølvandet på PISA-hysteriet (læseundersøgelse, der placererdanske skolebørn i bunden, red.) føler lærerne sig presset til atisolere de urolige børn for at skabe ro i klassen. Det er et udtrykfor magtesløshed, at det skal komme så vidt, men det skyldes også,at der ikke er gode nok alternativer til børnene, siger Jens Færk,der er formand for lederforeningen under Danmarks Lærerforening tilavisen.

Vær varsom med isolation

Men skolerne bør være meget varsomme med isolation af børnene.

- Isolation må kun bruges, når alt andet er prøvet.

- Det er klart, at hvis en elev slår og kaster med ting, så kanisolation være nødvendig, men man behøver ikke være professor forat regne ud, at det giver det største dyk i et barns selvværd atblive stemplet som absolut asocial, siger professor Niels Egelundfra Danmarks Pædagogiske Universitet.

Forældrene tager stærkt afstand

Modsat specialundervisning kræver isolation af skoleelever ikkeforældrenes samtykke, men kan alene besluttes atskoleinspektørerne.

Selv helt små skolebørn risikerer at blive isoleret fraklassefællesskabet.

En skole i Ringsted har tilbudt en ni-årig dreng fire månedersundervisning i enerum, fordi han ikke kan fungere normalt i sinklasse.

Eksemplet er skræmmende, mener forældreorganisationen Skole ogSamfund, men desværre ikke ukendt.

- Vi får mindst en henvendelse om ugen fra forældre, som erdesperate over, at ders børn får tilbudt at sidde alene med enlærer. Vi mener, det er voldsomt kritisabelt, da isolation kun måvære en absolut nødløsning i få dage, indtil skolen findet er bedretilbud, siger sekretariatsleder Niels-Christian Andersen.

Også i Børnerådet er man foruroliget over udviklingen.

- Isolation af børn må højst ske en eller to dage, da detsociale fællesskab er meget vigtig for børnene. Jeg mener ikke, atdet er et middel, som folkeskolen kan være tjent med, sigerkonsulent Søren Gade Hansen til Politiken.

Facebook
Twitter