Uroplaget muslimsk friskole holder lukket: Leder frygter for optøjer

Ballade om bestyrelsen har ført til uro på skolen. Forældre kræver indflydelse.

DIA Privatskole er desuden under tilsyn fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. (© google street view)

Eleverne på DIA Privatskole har i dag kunnet holde en ekstra fridag.

Ledelsen på den muslimske friskole har nemlig valgt at holde skolen lukket, da den er bekymret for optøjer på eller uden for skolen.

- Min opgave er at sikre eleverne og sørge for, at de får undervisning. Og det med at sikre eleverne har jeg ikke været helt sikker på, at jeg har kunnet i dag, og derfor har jeg valgt at holde skolen lukket, forklarer skoleleder Michael Gravesen.

Han forklarer, at bekymringerne baserer sig på informationer fra skolens samarbejdspartnere.

Forældre bryder tavshed

Både sidste fredag og i mandags var der uro omkring skolen.

Begge dage mødte utilfredse forældre og tidligere forældre op for at udtrykke deres utilfredshed med skolens bestyrelse og ledelse. I fredags følte skoleleder Michael Gravesen sig endda så truet, at han tilkaldte politiet.

Indtil videre har forældregruppen ikke villet udtale sig, men den har nu sendt en pressemeddelelse til DR Nyheder, hvori forældrene beskriver deres syn på sagen.

Og det eneste, forældregruppen ifølge pressemeddelelsen ønsker, er at få direkte indflydelse på skolen.

- Den nuværende bestyrelse repræsenterer ikke flertallet af forældrenes ønsker og mål, skriver forældrene i pressemeddelelsen. De har endnu ikke ønsket at udtale sig.

Strid om bestyrelsen

Stridigheden mellem skoleledelsen og en del af forældrene handler i korte træk om, hvordan skolebestyrelsen skal sammensættes, og hvem der har ret til at sidde i den.

Tidligere har støtteforeningen Den Islamiske Forening (DIF) haft krav på at udpege tre ud af de fem medlemmer. Men efter foreningen udpegede nye repræsentanter i marts sidste år, valgte et flertal i den siddende bestyrelse ikke at anerkende støtteforeningens valgresultat og afbrød desuden samarbejdet med DIF.

Samtidig blev den tidligere bestyrelsesformand ekskluderet af bestyrelsen og vedtægterne ændret.

Det har fået en gruppe forældre op i det røde felt. De mener, at bestyrelsen har kuppet sig til magten ved ikke at følge de på det tidspunkt gældende vedtægter. Derfor startede de en underskriftsindsamling for at få indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med tillidsafstemninger for hvert enkelt bestyrelsesmedlem.

I løbet af striden er flere elever så blevet smidt ud med henvisning til, at deres forældre modarbejdede skolen.

- Bortvisningen af børnene har systematisk haft til hensigt at komme af med forældrene, der ønsker en ekstraordinær generalforsamling og skræmme resten til ikke at udtale sig, skriver forældrene i dag i pressemeddelelsen.

Skoleleder: Forældrene har fået deres chance

Skoleleder Michael Gravesen afviser dog, at utilfredse forældre er blevet mødt med en lukket dør og udsmidning af deres børn.

- Vi lytter selvfølgelig. Jeg har åbent hus-dage hver eneste tirsdag, og bestyrelsen har også har indkaldt til infomøder, forklarer han.

- Af de forældre, hvis børn er blevet smidt ud – og det handler jo om mange børn, men det er få forældrepar – så er ikke en af dem, med få undtagelser, kommet til mig og fortalt, hvad de er utilfredse med, før vi har sagt, at det her er galt.

Han erkender dog, at forældrene har forsøgt at stable en ekstraordinær generalforsamling på benene. I underskriftsindsamlingen, som han selv kalder en protestskrivelse, var der dog flere punkter end den ekstraordinære generalforsamling og derfor tvivl om, hvad forældrene egentlig havde skrevet under på. Desuden havde de ifølge Michael Gravesen ikke indsamlet underskrifter nok.

Han undrer sig over, at det haster så meget, når nu der er indkaldt til ordinær generalforsamling i maj.

- Der synes jeg, at de skal gøre den måde, som de gerne vil have indflydelse på, gældende der, siger han.

Tillid til støtteforening er væk

Støtteforeningen DIF er klar til at afgive de pladser i bestyrelsen, som foreningen ifølge forældrene har krav på.

Det kræver dog, at skolebestyrelsen imødekommer ønsket om en ekstraordinær generalforsamling, skriver de utilfredse forældre i pressemeddelelsen.

Michael Gravesen er dog ikke interesseret i at samarbejde med DIF.

- Jeg kan ikke se, at vi kan have nogen som helst tillid til den støtteforening længere. Derfor tænker jeg – men det er ikke min beslutning, men bestyrelsens – at de nok har passeret den chance.

Michael Gravesen mener, at de forældre, hvis børn er blevet smidt ud, allerede har fået rigeligt med chancer for at samarbejde. En ting fortryder han dog. Nemlig at eleverne er blevet smidt ud uden at blive hørt i sagen, som de har krav på ifølge FN’s Børnekonvention.

Det har bare ikke været fysisk muligt at nå, forklarer han.

- Eleven må aldrig komme i klemme, og det kan jeg godt mærke, at de er kommet i nogle tilfælde her, og det er jeg på ingen måde stolt af – men det har været nødvendigt.