Usundt at cykle i tæt trafik

Cyklister og fodgængere advares mod at færdes i tæt trafik. Partikelforurening fra udstødningen er mange steder så massiv, at det er helbredstruende.

På tættrafikkerede gader og veje kan partikelkoncentrationen være stå stor, at man bør vælge andre veje hvis man er til fods eller på cykel. (Foto: DR © DR)

Det skulle være så sundt at cykle på arbejde. Men det er det ikke i København og andre store danske byer. For mængden af partikler, der spredes fra bilers, bussers og lastvognes udstødning, er faretruende.

Vælg andre veje

I trafikkerede områder er partikelforureningen nogle steder så voldsom, at cyklister og

fodgængere
nu bliver
opfordret
til at søge andre veje, så man undgår den mest massive forurening.

Men problemet rammer også de mennesker der bor og

færdes
ved de stærkt trafikerede veje, og de kan ikke mindske belastningen ved at gå ad andre veje.

Hvert år dør omkring 3500 danskere som følge af partikelforurening - så cyklister,

fodgængere
og små børn, bliver nu af
Astma
og- Allergiforbundet advaret mod at
færdes
ved de mest forurenede veje.

Budskabet bakkes op af Danmarks Miljøundersøgelser, som hver dag måler forureningen. Hvis man lægger sin rute om, er luften mærkbar anderledes.

"Man skal faktisk ikke ret langt væk, hvis man går bag ved husrækkerne i en meget trafikeret gade så er forueningen 5-10 gange mindre, end den er på fortorvet på en trafikeret gade", fortæller Finn Palmgren, seniorforsker på Danmarks Miljøundersøgelser.

Rækker ud over alle storbyer

Forureningen gælder ikke kun for København, der nogle steder har over 70.000 biler i

døgnet
. Også andre store byer i landet mærker til problemerne.

Herhjemme lider ca. 250.000 personer af

kroniske
luftvejssygdomme og ca. 250.000 personer af hjertekarsygdomme.

Partikelforureningen medfører hvert år, at flere børn får luftvejssymptomer, mens flere personer med luftvejslidelser får

forværret
deres tilstand og bliver mere syge eller dør for tidligt.

Du kan følge med i Danmarks Miljøundersøgelsers forureningsmålinger på DMU hjemmeside. Se linket.

Facebook
Twitter