Utrygge gravide fastholdes i job på hospitaler: ‘Det er ikke optimalt’

Professor opfordrer ledere på hospitaler til i videst muligt omfang at sende gravide ansatte hjem.

Sundhedsstyrelsens generelle anbefaling til gravide er, at de i den udstrækning, det er muligt, skal blive hjemme. (Foto: © MARIA HEDEGAARD, Scanpix)

Frustrationerne tager til på de danske hospitalsgange - især blandt gravide ansatte, der anses for at være særligt udsatte, hvis de smittes med coronavirus.

Sundhedsstyrelsen anbefaler på nuværende tidspunkt ikke, at gravide per automatik sygemeldes og hjemsendes. I stedet opfordres der til, at det lokalt på hospitalerne besluttes, hvor de kan udføre opgaver uden stor smitterisiko.

Men retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen fortolkes forskelligt fra ledelse til ledelse på hospitalerne, og det skaber utryghed blandt gravide, lyder det fra flere af de sundhedsansattes fagforeninger.

I Dansk Sygeplejeråd har de fået "et betydeligt antal henvendelser" fra gravide sygeplejersker, fordi de ikke mener, at der tages behørigt hensyn til, at de er i en risikogruppe.

- Jeg er i øjeblikket usikker på, hvor ensartet det her foregår, og derfor er vi ved at tage kontakt til nogle af de centrale myndigheder for at sikre os, at man lever op til retningslinjerne, der rent faktisk er givet, og de forstås på den måde, de er skrevet, og at man ikke begynder at gradbøje det derude, siger formand Grete Christensen.

Også i Jordemoderforeningen får de henvendelser fra medlemmer, der føler sig utrygge på hospitalerne.

- Det har helt klart fyldt meget. De er bekymrede over forholdet mellem Sundhedsstyrelsens udmelding om, at gravide er i risikogruppen, og så de arbejdsopgaver, de sættes til ude på hospitalerne. Det er rigtig svært at se de to ting hænge sammen, siger Jordemoderforeningens formand, Lis Munk.

- Vi hører fra vores medlemmer, at det er meget forskelligt, hvordan retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen opfattes derude. Nogle føler sig utrygge, ikke hørt eller taget vare på, siger hun.

En på kontor - en på operationsstue

Hos Yngre Læger, der har mere end 13.000 medlemmer, melder de også om en del henvendelser fra gravide.

- Lokalt på hospitalerne løser man det nogle steder rigtig godt, og så er der nogle steder, hvor det er svært og ikke godt nok, og det prøver vi så at hjælpe med, siger formand for Yngre Læger Helga Schultz.

- Det kan være svært i de forskellige afdelinger at lave definitionen af, hvem der er mistænkt for at være smittet med corona, eller ikke er, siger hun.

DR Nyheder har været i kontakt med flere gravide ansatte i sundhedsvæsenet. De ønsker ikke at stå frem med navn, da de frygter, at det kan få konsekvenser for deres ansættelsesforhold.

Deres historier afspejler, at det tolkes meget forskelligt fra afdeling til afdeling på hospitalerne, hvad de egentlig kan sættes til, når de ikke skal være i nærheden af patienter smittet med coronavirus eller patienter, der mistænkes for at være smittede.

For eksempel har en gravid jordemoder fået opgaver på et kontor, der skåner hende fra al unødig menneskekontakt, mens en gravid sygeplejerske på et andet hospital er blevet bedt om at fortsætte sit arbejde på en operationsstue.

DR Nyheder har også talt med en gravid sygeplejerske, der så sig nødsaget til at bede sin praktiserende læge om at få en lægeerklæring, så hun kunne sygemelde sig. Lægens klare anbefaling var, at sygeplejersken hurtigst muligt kom hjem og holdt sig væk fra andre mennesker.

En anden sygeplejerske fortæller, at hun trods graviditet stadig skal arbejde med blandt andet at håndtere sårbehandling af ældre mennesker. På hendes afdeling er mange ansatte gravide, og de føler sig ikke taget seriøst af ledelsen.

Flere af de sundhedsansatte gør også opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens generelle anbefaling til gravide er, at de i den udstrækning, det er muligt, skal blive hjemme.

Professor: Sendt hjem i ideel verden

Ifølge Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet, er situationen for de gravide ansatte i sundhedsvæsenet ikke optimal lige nu.

Han gør opmærksom på, at det i øjeblikket er umuligt at vide, hvem der er smittet med coronavirus eller ej - særligt på et hospital. Selvom man varetager en anden funktion og eksempelvis sidder på kontor og arbejder ved en computer, kan man altså godt være udsat for smitterisiko.

- Jeg synes ikke, at det er optimalt, at de stadig skal arbejde, men jeg kan også forstå, at systemet er meget presset med hensyn til at sende medarbejdere hjem i en situation, hvor man har brug for alle hænder. Men i en ideel verden havde jeg foretrukket, at de var blevet sendt hjem, siger Allan Randrup Thomsen.

Det ser ikke på nuværende tidspunkt ud til, at der skulle være en særlig risiko ved coronavirus for hverken den gravide eller fostret. Men fordi sundhedsmyndighederne har med en helt ny virus at gøre, vælger de at gå ud fra et såkaldt forsigtighedsprincip.

Professor Allan Randrup Thomasen mener ikke, at den nuværende situation for gravide i sundhedsvæsenet er optimal.

Derfor betragtes gravide som en risikogruppe. Gravide er nemlig generelt mere modtagelige for infektioner, som for eksempel influenza.

- Når vi ved, at coronavirus belaster lunger og kredsløb, forestiller jeg mig ikke, at det vil være så godt at få sygdommen som gravid. I videst muligt omfang vil jeg opfordre til, at man lokalt på hospitalerne sender de gravide hjem, siger Allan Randrup Thomsen.

Følges tæt

Danske Regioner, som er interesse- og arbejdsgiverorganisation for de fem regioner, der driver hospitalerne, henviser til Sundhedsstyrelsen og de udstukne retningslinjer.

Det samme gør Sundheds- og Ældreministeriet.

Sundhedsstyrelsen fastholder, at det er op til den enkelte arbejdsgiver at tilpasse arbejdet efter retningslinjerne for gravide og andre i risikogruppen.

Ifølge direktør Søren Brostrøm følger de udviklingen tæt og holder nøje øje med, hvordan gravide reagerer på coronavirus.

- Det her er en ny sygdom, og vi bliver hele tiden klogere. Vi arbejder meget hårdt på at etablere en dialog med fagfolk, jordemødre, fødselslæger og børnelæger, så vi er helt sikre på, at det, vi melder ud, er fagligt korrekt, siger Søren Brostrøm.