V: Iværksætteri skal skabe flere kvindelige direktører

Kun hver 8 direktør er kvinde, viser analyse. Det skal ændres med flere iværksættere, siger Venstres ligestillingsordfører.

Jakob Engel-Schmidt tror på, at der vil komme langt flere kvinder i virksomhedernes ledelser de kommende år, fordi kvinder er begyndt at vælge andre typer uddannelser.

Forhindringerne skal fjernes og barselsmulighederne skal forbedres, så det bliver så attraktivt som muligt for kvinder at starte som iværksættere.

- Det vil ikke skade, hvis flere kvinder får lyst til iværksætteri, siger Venstres ligestillingsordfører Jakob Engel-Schmidt.

DR’s Undersøgende Databaseredaktion har undersøgt ledelsen i samtlige virksomheder i Danmark. Kun hver ottende direktør mindre end hvert femte bestyrelsesmedlem er kvinder.

Tallene viser, at der er relativt få kvinder på direktionsgangene og i bestyrelseslokalerne.

Men hver fjerde leder af små enkeltmandsvirksomheder og iværksætterselskaber er kvinder.

-Det viser, at antallet af kvindelige iværksættere vokser, mens der stadig er en skævvridning i toppen, siger Jakob Engel-Schmidt.

Lille revolution på uddannelserne

Jakob Engel-Schmidt forventer, at tallene vil se mere lige ud allerede om få år, når skiftet i fordeling af kønnene på uddannelsesstederne slår igennem ude i virksomhederne:

- Heldigvis er der sket en lille revolution i antallet af drenge og piger, der for eksempel søger ind på DTU. Der er mange flere kvinder end bare for ti år siden.

- Når man starter en virksomhed, så gør man det ofte ud fra de kompetencer, man får under sin uddannelse. I takt med at kønsbalancen bliver mere ligelig i uddannelsessystemet, så vil vi også se en mere ligelig kønsfordeling i antallet af mænd og kvinder der vælger at starte virksomhed.

Vil ændre barselsregler

- Som politikere skal vi ikke nødvendigvis blande os i, hvad den bedste kønsfordeling er. For mig handler det om, at de mennesker der har lyst møder så få forhindringer som muligt, hvis de har lyst til at starte egen virksomhed, siger Jakob Engel-Schmidt.

En af de forhindringer, der kan ændres på, er barselsreglerne, fortæller Venstres ligestillingsordfører.

- Vi har en udfordring med barselsreglerne, hvor vi er nødt til at gøre det mere attraktivt at kunne drive virksomhed, særligt som iværksætter, så man ikke er nødt til at lukke og slukke, hvis man bliver gravid.

FacebookTwitter