V-retsordfører ønsker hårdere straf for stalking

Tre måneders betinget fængsel er ikke nok, mener Preben Bang Henriksen (V).

Retsordfører Preben Bang Henriksen (V) vil diskutere, om vi skal straffe stalking hårdere i Danmark.

Politikerne på Christiansborg bør overveje, om ikke det er tid til at hæve straffen for stalking.

Det mener Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, efter at Højesteret i dag for første gang har taget stilling til straffen i to alvorlige stalkingsager.

- Jeg synes, det kunne se fornuftigt ud, om vi valgte at kigge på en skærpelse af staffen, siger Preben Bang Henriksen til DR Nyheder.

504 overtrædelser af tilhold

Højesteret vurderede straffen i to sager om stalking.

I en af sagerne forhøjede Højesteret den straf, som en mand havde fået i både byretten og landsretten for systematisk og grov chikane af en tidligere kæreste og hendes mor.

Her blev manden blandt andet straffet for overtrædelse af polititilhold og et forbud mod at opholde sig i nærheden af familiens bolig, ligesom han også blev straffet for at have dræbt familiens hunde.

Manden blev straffet med et år tre måneders fængsel i Højesteret. I både byretten og landsretten havde han kun fået ni måneders fængsel.

I den anden sag sagde Højesteret god for, at tre måneders betinget fængsel var straf nok til en kvinde, der gennem ni måneder havde stalket en mand, hun havde været i et seks år langt forhold med.

Kvinden kontaktede manden og hans familie 504 gange over sociale medier, sms og via opkald, selvom politiet havde forbudt hende at opsøge familien.

Ifølge kvindens advokat slog manden op over sms, og det havde knust hende.

Dommen blev undtagelsesvis gjort betinget uden krav om samfundstjeneste, fordi kvinden lider af en psykisk sygdom, skriver Højesteret.

V: Mange danskere stalkes

Det er straffen på tre måneders betinget fængsel, der får Venstres retsordfører til at foreslå højere straf for stalking - altså systematisk forfølgelse og chikane af andre.

- Jeg har med interesse fulgt sagen, fordi rigtig mange danskere stalkes - sandsynligvis omkring 100.000 om året - og jeg havde regnet med en forhøjelse af straffen. Det har ikke fundet sted, så nu nærlæser vi dommen og ser, hvad vi eventuelt skal gøre på Christiansborg, siger han.

Preben Bang Henriksen ønsker ikke at kommentere dommen i sagen på et år og tre måneders fængsel, selvom Højesteret faktisk skærper straffen her. Retsordføreren mener nemlig, at denne sag er for mudret, da den udover stalking også dækker indbrud, mishandling af dyr og chikanekørsel.

Bør have præventiv virkning

Hårdere straffe kan få andre til at holde sig fra at stalke, siger Preben Bang Henriksen.

- Når en stalkingdom resulterer i tre måneders betinget fængsel, så tror jeg ikke, det har ret meget præventiv virkning ude i samfundet, og det er ikke meningen med vores straffesystem, lyder det.

Nu vil han diskutere sagen med medlemmerne af Folketingets Retsudvalg, som eventuelt kan overveje at skrive ind i bemærkningerne til lovgivningen, hvilket niveau straffen i stalkingsager normalt skal ligge på.

Lovgivningen

  • Politiet kan give et tilhold, så en person forbydes at opsøge en anden enten personligt, mundtligt eller skriftligt.

  • Tilhold gives, hvis der er begrundet mistanke om, at en person har krænket en andens fred ved at forfølge eller genere den anden ved at tage kontakt og vil fortsætte med at gøre det.

  • En person kan også få opholdsforbud, så han eller hun forbydes at opholde sig nær en anden persons bolig, arbejde og uddannelse.

  • Siden 1. januar 2017 har det været muligt at søge om strakstilhold, som virker midlertidigt, mens politiet efterforsker en sag.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk