Værn mod penis-billeder: Gymnasieelever vil have seksualundervisning - ikke kampagne

Gymnasiet bør undervise i grænser og samtykke for at stoppe digitale sexkrænkelser.

Rigtig mange gymnasieelever har prøvet at få tilsendt et billede af seksuel karakter, som de ikke havde bedt om og følte stødende, siger de danske gymnasieelevers organisation. (illustration)

Overraskende mange gymnasieelever har prøvet at modtage et billede med seksuelt indhold, uden at de har bedt om det.

Det er et reelt problem, at unge ikke kender reglerne for, hvad man må og ikke må sende videre, mener Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS).

Derfor er det ikke nok med en ny kampagne fra ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V), der vil i dialog med de unge for at få dem til at stoppe med at sende de såkaldte 'dick pics' til hinanden.

Elevorganisationen vil have seksualundervisning i gymnasiet, siger formand Malte Sauerland-Paulsen til DR Nyheder.

- Det skal være en seksualundervisning, der er mere samtykkebaseret end anatomisk baseret, så man ikke taler om blomsten og bien, men snakker om, hvordan man skal tilnærme sig hende den søde fra parallelklassen uden at overskride hendes grænser.

- Rigtig meget mangler i den almene seksualundervisning, og det ville man kunne løse ved at sætte fokus på en snak om køn, grænser og samtykke, siger han.

Koster bøde på 5.000 kroner

Ligestillingsministeren starter den nye kampagne i dag på Odder Gymnasium, hvor hun vil fortælle de unge, at regeringen har hævet straffen for at sende uopfordrede billeder med seksuelt indhold til andre.

Nu koster det en bøde på 5.000 kroner, hvis du eksempelvis sender et billede af din eller en anden fyrs penis til en pige fra parallelklassen uden hendes samtykke.

Hos DGS er man glad for, at ministeren sætter fokus på problemet med digitale sexkrænkelser, men en kampagne vil ikke afholde unge fra at sende billederne, da det er blevet en så indgroet del af ungekulturen.

- Vi har lavet en undersøgelse, som viste, at rigtig mange gymnasieelever har prøvet at få tilsendt et billede af seksuel karakter, som de ikke havde bedt om og følte stødende. Det er mere udbredt, end man skulle tro, og derfor er det godt at sætte mere fokus på det. Det er det samme som at opleve blotteri på gaden, siger Malte Sauerland-Paulsen.

Ikke nok med digital dannelse

I forvejen får eleverne i gymnasiet undervisning i digital dannelse, men elevformanden mener, at den undervisning handler alt for meget om, hvordan man bruger det digitale og ikke så meget om etiske overvejelser.

- Når det seksuelle rum flytter ind i det digitale, opstår der problematikker, fordi det skaber nogle gråzoner, med mindre man finder nogle fælles idéer om, hvordan det skal håndteres.

- Derfor et det vigtigt, at man har denne her undervisning om, hvordan man skal omgås andre, siger Malte Sauerland-Paulsen.

Facebook
Twitter