Værste skov- og naturbrande i ti år

Årets brande i Danmark har indtil videre kostet 176 hektar skov- og naturarealer. Det er det største antal ha i ti år. Tallet kommer fra syv forskellige brande igennem foråret og sommeren. Den heftigste brand var i foråret ved Henne Strand.

Brande i den danske natur har indtil videre kostet 176 hektarafbrændte skov- og naturarealer, hvilket er det højeste i over 10år. 176 hektar svarer til ca. 275 fodboldbaner.

Skov- og Naturstyrelsen har netop opgjort forårets og sommerensbrande i naturen til i alt syv, og det er især forårets brand i etnaturområde ved Henne Strand nordvest for Varde, der har været medtil at markere året.

Da endte en hedeafbrænding med at koste 150 hektar natur.

* IDanmark forekommer der jævnligt skovbrande. En del af dem erpåsatte (ikke med vilje!) af glødende cigaretskod eller markbrandeder er kommet ud af kontrol. Andre er mere naturlige - f.eks. vedlynnedslag.

* Denstørste brand i de seneste ca. 10 år i Danmark er branden i TranumKlitplantage i 1992, hvor 130 ha brændte og der gik værdier tabtfor ca. 7,5 mill. kr.

* Hvert åropstår der omkring 45 000 skovbrande i Europa. Fra 1989 til 1993blev 2,6 mio. ha skov ødelagt af brand alene i EuropasmiddelhavsområdeFakta om skovbrande

Man skal helt tilbage til 1992 for at finde en lignende storbrand, da 130 hektar brændte i Tranum Klitplantage.

Det år endte 29 brande med at koste i alt 291 hektar natur, ogdet er stadig den største mængde siden 1985 ifølge Skov- ogNaturstyrelsens tal.

Rygere og båltændere skyldige i brande

Statskovrider Ulrik Lorenzen fra Oksbøl Statsskovdistrikt vurdererimidlertid, at det er tilfældigheder - og så selvfølgelig tørtvejrlig - der afgør, hvor mange naturbrande, der hærger det danskelandskab.

Ifølge Skov- og Naturstyrelsen skyldes naturbrandene som regelhenkastede cigaretskodder, bål, markafbrænding, lynnedslag ellerligefrem påsatte brande.

Og statskovriderens erfaring er, at det primært er henkastedecigaretter samt aftenbål uheldige steder i naturen, der udviklersig til naturbrande.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk