Vagtlæger kan ikke længere tjene ekstra på at undlade undersøgelse af syge

Det lukker en flanke af kritik at ændre vagtlægernes akkordløn, siger PLO.

Modelfoto fra DR Dokumentar om vagtlæger. Dokumentaren viste blandt andet, at vagtlæger tjente mere, hvis de ikke henviste syge til lægetjek. Det bliver nu ændret. (Foto: Klaus Nedergaard)

Akkordlønnen for vagtlæger bliver ændret.

Det sker et par uger efter, at DR kunne fortælle, hvordan vagtlæger fik dobbelt så mange penge, hvis de undlod at sende syge til lægetjek, men i stedet over telefonen selv løste det akutte problem ved for eksempel at give råd og vejledning.

Men nu har Danske Regioner og De Praktiserende Lægers Organisation (PLO) aftalt, at vagtlæger fremover får samme honorar, uanset om de selv afslutter samtalen i telefonen eller sender syge til yderligere undersøgelser hos en læge.

- Når honoraret er ens, så er der ikke noget incitament til at afslutte i telefonen, siger Bo Libergren, næstformand for Danske Regioners Løn og Takstudvalg (V).

Han mener, at det dermed er slut med mistanke og usikkerhed om, at vagtlæger træffer beslutninger på grund af deres personlige økonomi.

Formanden for de praktiserende læger er tilfreds med, at vagtlæger ikke tjener ekstra på at afslutte samtalerne i telefonen.

- Det lukker en flanke for kritik, som både Danske Regioner og PLO har været meget trætte af i årevis, hvor vi skulle høre på, at nogen mente, at prisforskellen på konsultationer skulle få læger til at behandle patienter forkert. Det kan vi ikke have. Vi synes ikke, at kritikken er på sin plads. Vi kan ikke forestille os, at lægen kunne tage en risiko på patientens vegne for at tjene 50 kroner mere, siger Jørgen Skadborg, der er formand for PLO.

Her er tre eksempler på, hvordan vagtlægens honorar tidligere hang sammen med om syge blev henvist til lægetjek eller ej.

Det vil tage toppen af de store indtjeninger

Elleve vagtlæger fik sidste år omkring to millioner kroner op til i 3.219.750 kroner i honorar.

Langt de fleste vagtlæger tjente dog langt mindre, fordi de er praktiserende læger og kun har få vagter i lægevagten.

Når enkelte læger tjente høje beløb, skyldes det blandt andet, at de arbejder mere end fuld tid som vagtlæger og henviser langt færre syge til undersøgelse end gennemsnittet, viser DR´s analyse af honorarerne.

Danske Regioner mener derfor, at nogle vagtlæger vil falde i løn, når de ikke længere tjener mere ved selv at afslutte sagen i telefonen og undlade at sende syge til yderligere lægetjek.

- Det vil tage toppen af de store indtjeninger, som formentligt har ligget hos dem, som har haft mange henvendelser, der kunne afsluttes i telefonen, mener Bo Libergren (V).

Samlet set skal økonomien i aftalen være den samme, men pengene vil blive fordelt anderledes mellem vagtlægerne. Mens vagtlæger, der henviser forholdsvis få syge til undersøgelse, får et lavere honorar, vil den nye aftale for eksempel betyde, at det bedre kan betale sig at tage telefoner om natten.

Vagtlæger skal stadig arbejde på akkord

En anden del af akkordsystemet betyder, at vagtlæger tjener mere, jo hurtigere de taler med patienterne.

DR har fundet rundt regnet 4.000 eksempler, hvor vagtlægerne talte med mellem 30 og op til 50 syge i timen. Det betød, at der var to minutter eller derunder i gennemsnit til at tale med en patient.

Der var enkelte hurtige vagtlæger, som fik 20-40.000 kroner i honorar for en dags arbejde.

Langt de fleste vagtlæger arbejder langsommere og når derfor sjældent eller aldrig at tjene så store beløb på en dag.

I den nye aftale om honorarer, så fortsætter vagtlægerne uden for Region Hovedstaden med at arbejde på akkord.

- Det har været utroligt svært nationalt at komme frem til en model, hvor akkorden bliver afskaffet. Derfor har vi lagt det ud til decentral forhandling, siger Jørgen Skadborg, der er formand for PLO.

Vagtlæger kan komme på timeløn som et forsøg

De praktiserende læger er åbne over for timeløn og klar til at forhandle om løsninger, der passer godt lokalt.

Danske Regioner og PLO vil næste år kigge på, om akkorden skal helt eller delvist afskaffes, eller om det er den bedste model.

- En så radikal omlægning som at gå over til timeløn, det gennemfører man ikke hen over natten. Det er fornuftigt at lave nogle forsøg med timeløn først, siger Bo Libergren.

I Region Sjælland er det helt slut med, at de praktiserende læger selv driver lægevagten. I efteråret 2022 overtager regionen helt ansvaret med at drive lægevagten, som lægerne tidligere har stået for.

De praktiserende læger samarbejder om at få lave en god overgangsordning.

Karin Sønnichsen mistede sin mand efter en vagtlægefejl. Vagtlægen mente ikke, at der var grund til at undersøge ham, selv om Leon Sønnichen kastede op ad smerte. DR ved ikke, hvorfor vagtlægen undlod at sende ham til lægetjek. Se mere i dokumentaren om vagtlæger, der kan ses på DRTV

Sådan gjorde vi:

  • I den interaktive boks kan du se, hvor hurtigt vagtlæger har arbejdet på tre dage, og hvad de har tjent.

  • Beløbet dækker kun, hvad de har tjent på telefonkonsultationer – oveni skal lægges et beløb for andre ydelser. Vagtlæger tjener typisk mest på telefonkonsultationerne.

  • Data stammer fra regionerne, hvor DR Dokumentar har søgt om aktindsigt i honoreringerne.

  • DR Dokumentar har fundet rundt regnet 4000 eksempler i løbet af 2019 og 2020, hvor der er udført mindst 30 telefonkonsultationer på en time. En fjerdedel af eksemplerne stammer fra enkelte vagtlæger, mens resten stammer fra et ydernummer fra en lægeklinik.

  • Typisk vil læger fra en lægeklinik skiftes til at tage tjansen som vagtlæge, men det kan hænde at to læger fra samme klinik er på arbejde samtidig. Da læger fra samme klinik bruger samme ydernummer, når de sender regningen, kan det i enkelte tilfælde se ud som om lægeklinikken har mange samtaler i timen, mens der dog er tale om, at læger deles om arbejdet.

  • Opgørelsen dækker Region Syddanmark, Nordjylland og Midtjylland for de seneste to år. (Dog er der kun tal for Midjtylland for perioden 2019-september 2020) Region Sjælland har ikke kunnet trække data fra deres regnskabssystem, mens vagtlæger i hovedstaden ikke er på akkordløn.

  • De 4000 eksempler er derfor ikke en total opgørelse, men med til at illustrere, at det ikke er usædvanligt, at enkelte vagtlæger har travlt og gennemfører mange samtaler i timen.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk