Vagtlæger sagde op på stribe: Nu slipper de for udskældt gebyr

Styrelsen for Patientsikkerhed vil flytte regningen til regionerne.

Direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed Anne-Marie Vangsted og PLO-formand Christian Freitag havde hinanden til bords ved eftermiddagens møde. (© DR Nyheder)

Stribevis af vagtlæger har sagt op som reaktion på et nyt gebyr på 3.975 kroner om året, som skal gå til at finansiere et skærpet tilsyn med udvalgte behandlingssteder.

Men nu ser det ud til, at vagtlægerne slipper for selv at skulle til lommen, når gebyret skal betales.

I stedet ventes regningen at lande hos vagtlægeordningen i hver region.

Det siger direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed Anne-Marie Vangsted efter et møde med regionerne og de Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

- Det vil med stor sandsynlighed ende med, at vi betragter vagtlægeordningerne i hver region som et behandlingssted, og det vil sige, at det er dem, vil vil føre tilsyn med, og at det derfor også er dem, der skal betale gebyr, siger hun.

Direktøren forventer, at der vil være fundet en løsning inden månedens udgang, når de juridiske detaljer er på plads.

Gebyret går til tilsyn

  • Styrelsen for Patientsikkerhed har oprettet et register med behandlingssteder, som alt fra sygehusafdelinger til kiropraktorer med egen klinik og vagtlæger skal tilmelde sig.

  • Alle behandlingssteder i registret skal betale et årligt gebyr.

  • Dermed er de med til at finansiere Styrelsen for Patientsikkerheds såkaldte risikobaserede tilsyn med udvalgte behandlingssteder ud fra en vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patientsikkerheden.

  • I år føres der særlige tilsyn med patientforløb for psykiatriske patienter med somatiske sygdomme, kronisk syge patienter med diabetes og genoptræningsforløb samt med tandlæger, tandplejere og optikere. Kilder:Styrelsen for Patientsikkerhed og Retsinformation

Håber at lægerne vender retur

Udmeldingen kommer, efter regionerne, Styrelsen for Patientsikkerhed og de Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i dag havde sat hinanden i stævne for at diskutere problemet med opsigelser fra vagtlæger.

Det er især vagtlæger med få vagter, der har haft svært ved at se guleroden ved at gå på arbejde, hvis de hvert år skulle lægge 3.975 kroner i gebyr til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Opsigelserne er blandt andet kommet fra yngre læger under uddannelse, som har arbejdet i vagtlægeordningen i ny og næ, og fra sygehuslæger, som har kørt lægevagt ved siden af deres almindelige arbejde.

Anne-Marie Vangsted håber, at langt de fleste af lægerne nu vil vende tilbage som vagtlæger.

- Det er vores forventning og forhåbning, at lægevagten kan fungere på samme måde, som den gør i dag, siger hun.

PLO: Gebyr med gevaldigt uheldige konsekvenser

Danske Regioner og PLO har på det kraftigste opfordret sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og Styrelsen for Patientsikkerhed til at genoverveje gebyret, fordi det i forvejen kniber med at skaffe nok vagtlæger.

Ifølge PLO-formand Christian Freitag har fordelingen af gebyrerne haft "gevaldigt uheldige konsekvenser", og efter dagens møde ser det altså ud til, at den kritik er blevet hørt og imødekommet.

Direktør Anne-Marie Vangsted forventer, at regionernes vagtlægeordninger hver især kommer til at betale et gebyr på 7.234 kroner årligt, i stedet for at den enkelte vagtlæge skal betale 3.975 kroner.

Det vil være et stort fremskridt, mener Christian Freitag.

- Det vil gøre, at de læger, som har meldt sig ud af lægevagten, kan komme tilbage og fungere under de forhold, som de har gjort før gebyret, siger han.

PLO-formanden håber på at se en endelig afklaring inden for et par dage eller højst få uger.

Han tilføjer, at dagens møde udelukkende har omhandlet vagtlægerne, men at der er givet håndslag på snarest at se på, om gebyret også rammer andre læger på uhensigtsmæssig vis.

Gebyrets størrelse

  • Størrelsen på gebyret afhænger af, hvilken kategori et behandlingssted hører under.

  • Kategori 1 betaler 10.847 kroner: En privat sygehusafdeling

  • Kategori 2 betaler 7.234 kroner: Et behandlingssted med læger eller tandlæger, der tilsammen arbejder mere end én fuldtidsstilling.

  • Kategori 3 betaler 3.975 kroner:Et behandlingssted med én eller flere læger eller tandlæger, der tilsammen arbejder højst én fuldtidsstilling, eller behandlingssteder med én eller flere kiropraktorer.

  • Kategori 4 betaler 2.238 kroner:Et behandlingssted med flere sundhedspersoner, der ikke er læger, tandlæger eller kiropraktorer, samt plejehjem, plejecentre, hjemmesygepleje, sociale tilbud, genoptræningscentre, sundhedscentre og centre for misbrugsbehandling.

  • Kategori 5 betaler 1.917 kroner: Et behandlingssted med én sundhedsperson, der ikke er læge, tandlæge eller kiropraktor.Kilde: Styrelsen for Patientsikkerhed

Facebook
Twitter