Vandbranche efter endnu et nyt pesticidfund: Der er noget galt

Pesticidresten Dimethylsulfamid er det tredje stof i år, der efter overraskende fund tilføjes listen over pesticider, som vandværkerne skal teste for.

Flere pesticidrester er det seneste år blevet fundet i det danske drikkevand. Det er ikke tilfredsstillende, mener direktør for DANVA, Carl-Emil Larsen. (Foto: DR)

Pesticidresten Dimethylsulfamid har fundet sin vej til drikkevandet. Det står klart efter, at Hovedstadens forsyning, HOFOR, netop har fundet stoffet hos 8 ud af deres 14 vandværker.

Dermed er stoffet det tredje i år, der bliver fundet i grundvandet - uden at det har været på den liste for pesticider, som vandværkerne skal teste for. Og det er et problem, at der bliver ved med at dukke nye stoffer op, mener vandbranchens interesseorganisation, DANVA.

- Det er jo klart, at når vi bliver ved med at finde de her stoffer i vores vandmiljø, som vi ikke har forventet. Så er der noget galt i det samlede system, siger direktør for DANVA Carl-Emil Larsen.

Flere af de stoffer, der er blevet fundet i drikkevandet det seneste år, er rester efter sprøjtemidler, der har været brugt i landbruget.

Senest har Miljøstyrelsen fundet det potentielt hormonforstyrrende 1,2,4-triazol udbredt i den såkaldte grundvandsovervågning. 1,2,4-triazol stammer fra flere lovlige svampemidler, som landbruget fortsat benytter i dag

Vandbranche vil have sprøjtefri zoner

Hos DANVA forslår de, at der skal etableres sprøjtefri-zoner i nærheden af landets drikkevandsboringerne.

- Hvis vi vil undgå at stå i den her situation, så er det den eneste løsning på den lange bane, siger Direktør for DANVA, Carl-Emil Larsen.

Hos Miljøstyrelsen understreger man, at det ikke er meningen, at man skal finde pesticidrester i drikkevandet. Og vicedirektør Mads Leth-Petersen forstår godt bekymringen for, at der skal dukke nye stoffer op.

- Det er også derfor, vi hele tiden skal vurdere, om vi skal lave en bredere screening end den, vi har i dag. Vi skal hele tiden være opmærksomme på, at vores overvågningsprogram er opdateret og screener for de rigtige stoffer, siger han.

Men han kan ikke garantere, at man ikke i fremtiden vil finde andre lignende stoffer.

- Jeg kan ikke give en 100 procent garanti for, at man ikke vil finde andre nedbrydningsstoffer, siger han.