Vandet stiger og stiger: 100-årshændelse passeret

Det er et sjældent og voldsomt vejr, der lige nu rammer Danmark.

En bruger har sendt dette billede fra Rødvig Havn i dag kl. 16.30. (Foto: Käte Nielsen)

Vandet stiger, og ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har vi nu ramt en 100-årshændelse i Rødvig, hvor vandstanden er 158 centimeter over normalen.

Også i Køge har man ramt en 100-årshændelse.

https://twitter.com/dmidk/status/816677087817957376

Når man taler om en 100-årshændelse, betyder det, at det er en hændelse, der rent statistisk kun sker én gang hvert hundrede år.

- Det er ikke nødvendigvis, fordi der har været en lignende hændelse for 100 år siden. Beskrivelsen er et matematisk værktøj, man bruger til på en enkel måde at vurdere, hvor ofte en hændelse finder sted, forklarede DR's meteorolog, Jesper Theilgaard, tidligere i dag.

DMI har advaret om, at forhøjede vandstande vil medføre store kystoversvømmelser, og at folk kan komme i livsfare, hvis de færdes i oversvømmede områder

Der ventes også store skader på bygninger og kystsikring.

Følg udviklingen på DR 2 og LIVE her på dr.dk.

Du kan via DMI løbende se, hvordan vandstanden ser ud de forskellige steder i landet.

SÅ MEGET STIGER VANDET

  • Sydfynske Øhav: Mellem 1,5 og 1,8 meter over det normale niveau.

  • Sydlige Lillebælt: Mellem 1,5 og 1,8 meter over det normale niveau.

  • Lolland-Falsters sydkyst: Mellem 1,4 og 1,7 meter over det normale niveau.

  • Sydøstjyllands kyst: Mellem 1,4 og 1,7 meter over det normale niveau.

  • Bornholms kyst: Mellem 1,2 og 1,3 meter over det normale niveau.

  • Øresund: Mellem 1,2 og 1,5 meter over det normale niveau.

  • Vestlige og østlige Storebælt: Mellem 1,2 og 1,5 meter over det normale niveau.

  • Smålandsfarvandet: Mellem 1,2 og 1,5 meter over det normale niveau.

Opdateres....