To vandværker lukket: Endnu et pesticid fundet i drikkevandet

Pesticid-resten Dimethylsulfamid er blevet fundet hos en række vandværker hos Hovedstadens Forsyning, HOFOR.

Efter fundet af pesticidresten Dimenthylsulfamid har Hovedstadens forsyning, HOFOR, intensiveret kontrollen af vandet på samtlige af deres vandværker. Her tester prøvetager Knud Sørensen vandet på værket i Roskilde. (Foto: DR)

vandværket i Roskilde fylder prøvetager Knud Sørensen en flaske med det drikkevand, der strømmer ud til forbrugerne. Han noterer sig tidspunktet og vandets temperatur, inden prøven sendes til laboratoriet i Valby.

Den øvelse laver han og hans kollegaer nu dagligt på alle af Hovedstadens Forsyning, HOFORs, vandværker. De har nemlig skruet op for kontrollen af drikkevandet, efter pesticidresten, Dimethylsulfamid, netop er fundet på 8 af deres 14 vandværker.

Hidtil har stoffet ikke været på den liste over pesticider, som vandværkerne skal teste for. Men en mistanke fik alligevel HOFOR til at undersøge vandet for det hidtil ukendte stof.

Det fortæller Ann-Katrin Pedersen, der er leder af Vandkvalitetssektionen i HOFOR.

- Normalt tror vi jo, at vi tester for de problemstoffer, der er. Så det er overraskende, at vi finder det her stof, og at vi finder det i så høje koncentrationer, siger hun.

Hos Hovedstadens forsyning, HOFOR, har de fundet pesticidresten Dimethylsulfamid på 8 af deres 14 vandværker. Det fortæller Ann-Katrin Pedersen, leder for Vandkvalitetssektionen i HOFOR. (Foto: DR)

Det tredje stof i år

Efter at Miljøstyrelsen er blevet orienteret om fundene af det nye stof, har de igangsat en national screening, der skal kortlægge, hvor udbredt stoffet er i resten af landet.

Det betyder også, at stoffet fra d. 1 juli vil være på listen over stoffer, som vandværker obligatorisk skal teste for.

Dermed er Dimethylsulfamid det tredje stof inden for et år, der bliver tilføjet det obligatoriske prøvetagningsprogram, efter overraskende fund i grundvandsovervågningen og drikkevandsboringer.

Dragør er hårdest ramt

Det er særligt vandværkerne i Dragør og Hvidovre, der har været hårdt ramt. Her blev stoffet fundet i koncentrationer over grænseværdien.

De to værker blev midlertidigt lukket ned, da man opdagede sprøjtegift-resten i vandet. På de øvrige vandværker, hvor stoffet er fundet, er de ramte boringer også blevet taget ud af drift.

På gaden i Dragør bekymrer fundene. Pensionist Vivi Krøyer er en af dem, der har fået det forurenede vand ud af vandhanen.

- Jeg synes, det er skræmmende, at vi har gået og drukket vand med et giftstof i, som man ikke har kendt noget til, siger hun.

Men hun er glad for, at problemet i det mindste er blevet opdaget.

- Det er rigtig godt. Men omvendt, så tænker jeg gu' ved, om der er andet i vores drikkevand, vi ikke ved noget om, siger hun.

I Dragør har man målt den højeste koncentration af Dimethylsulfamid. Det bekymrer Vivi Krøier og hendes søster Lotte Krøjer. (Foto: DR)

Vi ved ikke meget om stoffet

Værket i Dragør er nu delvist oppe at køre igen. Ingen ved dog, hvor længe det forurenede vand har været sendt ud til forbrugerne.

- Vi kan faktisk ikke sige, hvor længe stoffet har været i vandet. Vi ved, at stoffet har været brugt i en årrække, men da vi ikke har testet for det før, ved vi det ikke, siger Ann-Karin Pedersen, leder af Vandkvalitetssektionen i HOFOR.

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at der ikke er nogen akut sundhedsrisiko forbundet med at have drukket det forurenede vand.

Men der er stort set ikke lavet nogen sundhedsmæssige undersøgelser af pesticid-resten, og derfor kan det være særligt svært at sige, hvad den eventuelle langtidspåvirkning kan være.

Det fortæller Hans Sanderson, der er seniorforsker på Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet.

- Vi ved ikke så meget om det her stof. Det er sandsynligvis ikke kræftfremkaldende, men derudover ved vi ikke så meget om det, siger han.