Var det vennetjenester? Rigspolitiet kan ikke redegøre for 2,5 milliarder

Problemer med at sende opgaver i udbud i Rigspolitiet rækker langt udover én chef, viser rapport.

Rigspolitiet har store problemer med at overholde udbudsreglerne, viser ny ekstern undersøgelse. (modelfoto) (Foto: © christian Als, Scanpix)

En tidligere afdelingschef i Rigspolitiet er politianmeldt for at have givet vennetjenester for over 40 millioner kroner til tre eksterne konsulenter fra 2011 til 2013.

Men sagen stopper ikke her.

Ifølge en ekstern rapport har den generelle praksis i politiet på flere fronter været mangelfuld og ulovlig.

Den eksterne gennemgang af politiets indkøb af konsulentarbejde fra 2013 til 2016 viser således, at langt flere opgaver ikke er blevet sendt i udbud.

Politiet kan ikke redegøre for, om deres pligt til at sende opgaver i udbud er overholdt ved indkøb af opgaver fra 2013 til 2016 for 2,5 milliarder.

Det viser den eksterne rapport, der er lavet af revisionsfirmaet PWC.

Købte konsulenter for 10 milliarder

I løbet af de tre år infkøbte politiet forskellige opgaver, materiel og konsulentarbejde for i alt 10,5 milliarder kroner. Og gennemgangen viser, at man ikke kan dokumentere, om opgaver for to af milliarderne har været sendt i udbud.

Og at der er tvivl om, hvorvidt politiet har overholdt udbudspligten på indkøb for 540 millioner kroner.

Den lidt mere end halve milliard skal derfor ses efter i sømmene en ekstra gang, mener revisionsfirmaet.

- Der foreligger tvivl om overholdelse af udbudspligten, og som derfor kræver nærmere gennemgang, skriver PWC i sin granskning af indkøbene.

Fordi politiet ikke har overholdt udbudsreglerne, har flere aftaler ikke været 'udsat for konkurrence', som opgaver i udbud ellers skal.

Nogle af konsulentopgaverne er således ikke blevet sammenlignet i kvalitet og pris med andre konkurrerende konsulenter på markedet.

Politiets praksis med konsulenter kan have ført til fejl og svigt i politiets måde at forvalte sin økonomi på og øget risikoen for misbrug og vennetjenester i Rigspolitiet, skriver PWC.

Fik penge før tid

Som eksempel på, hvordan konsulenterne er blevet hyret, fastslår revisionsfirmaet, at der i flere tilfælde er eksempler på konsulenter, der har fået forudbetalt deres løn, før de havde udført opgaven for politiet.

Det skulle ifølge PWC være sket for at 'tilpasse omkostningerne til budgetterne'. Den praksis er i strid med Finansministeriets retningslinjer kaldet Budgetvejledningen, som udkommer hvert år.

Mangler dokumentation

Revisionsfirmaet PWC skriver i sin gennemgang, at ansatte i politiet ikke har lavet aftaler med konsulenter uden et egentligt formål.

Men alligevel står der i rapporten, at der kan være eksempler på konsulenter, som har fået penge for ydelser, de ikke har udført.

Revisionsfirmaet udelukker ikke dette, fordi Rigspolitiet i nogle tilfælde ikke har formået at fremlægge dokumentation for en række konsulentopgaver

Derfor kan det ikke udelukkes, at 'politiet kan have betalt for ydelser, som ikke er modtaget'.

Bekræfter intern undersøgelse

Den omtalte afdelingschef er anklaget for at have lavet vennetjenester for over 40 millioner kroner i perioden 2011-2013.

Hun er nu blevet politianmeldt, og Rigspolitiet håber, at Kammeradvokaten kan kræve en tilbagebetaling af den fratrædelsesordning på over 600.000 kroner, hun fik sidste år, da hun blev fyret

Sagen rullede for alvor med BT's afsløringer af hendes påståede ulovligheder som afdelingschef.

Og det fik Rigspolitiet til at undersøge sig selv i 2016.

Allerede dengang var konklusionen, at den pågældende chef havde handlet imod reglerne, når hun hyrede konsulenter.

Men Rigspolitiets gennemgang af sig selv fastslog også, at den generelle praksis for at sende opgaver i udbud var helt gal.

Politiet mente selv, at man kun havde overholdt udbudsreglerne i 38 procent af opgaverne købt udefra i 2015 og 2016.

Men da Kammeradvokaten mente, at problemerne var langt større, blev det besluttet, at et eksternt firma skulle gennemgå hele politiets indkøbsområde.

PWC skriver i sin rapport, at deres undersøgelse bekræfter Rigspolitiets billede.

Der er dokumenteret 'betydelige mangler og svagheder i forretningsgange og interne kontroller i forbindelse med håndtering af udbuds- og indkøbsområdet', skriver PWC.