Vejle Kommune hyrer sygeplejersker fra Iran, mens de søger godkendelse til job i Danmark

Ventetiden bruger kommunen til at ansatte dem som ufaglærte vikarer

Hanya Soleimani har været sygeplejerske i Iran i 14 år og vil gerne arbejde i Danmark. Hun er vikar på Plejecenter Rosengården, mens hun venter på autorisation. (Foto: © Thea Bjørn, DR)

I mandags kom Robushedskommisionen med deres anbefalinger til blandt andet at skaffe arbejdskraft til sundhedssektoren.

Og en af anbefalingerne har man allerede i brug i Vejle, i hvert fald tæt på.

For den er, at der kunne skaffes mere arbejdskraft fra udlandet.

Og i Vejle har man allerede gang i at rekruttere nogle af de iranske sygeplejersker, der søger mod Danmark for at få arbejde i sundhedsvæsnet.

De seneste fem år har 2.000 iranske sygeplejersker søgt om at komme til Danmark. 1200 af dem er blevet godkendt og kan dermed flytte hertil.

Men på grund af sprogkrav må mange af dem vente længe på autorisationen. I mellemtiden har de ingen indtægt, for offentlig forsøgelse er ikke en del af pakken.

I Vejle har de set sit snit til at få de iranske sygeplejersker ud i de trængte brancher, mens de venter på autorisationen.

Kommunen har ansat 12 iranske sygeplejersker som vikarer på plejehjem og i handicapsektoren. På den måde får sygeplejerskerne løn, og kommunen har hen over sommeren fået besat vikarjobs.

En af dem er 37-årige Hanya Soleimani.

Hun kom til Danmark for et år siden, og det handler ikke kun om at få arbejde, men også om at bo i et frit land, siger hun.

- Danmark er et frit og fredeligt demokrati, og der er ligestilling mellem kvinder og mænd, siger Hanya Soleimani.

En fordel for både sygeplejersker og kommunen

Det var en sprogskole i Vejle, der gjorde kommunen opmærksom på, at der var en del iranske sygeplejersker, som var i gang med at lære at tale dansk.

Derfor arrangerede rekrutteringskonsulent Dina Schiødte et informationsmøde, hvor de iranske kvinder kunne høre mere om jobmulighederne i kommunen.

Og ordningen er en fordel både for sygeplejerskerne og for kommunen, der har svært ved at finde medarbejdere til ældreplejen og handicapområdet.

- Her får vi nogle kvalificerede mennesker til landet, som kan hjælpe med det, siger Dina Schiødte, der er rekrutteringskonsulent på tværs af ældre- og handicapområdet i Vejle Kommune.

Dina Schiødte fra Vejle Kommune fortæller, hvordan hun fik kontakt til sygeplejerskerne fra Iran.

Samtidig får sygeplejerskerne erfaringer, som hjælper dem med at nå målet om en autorisation.

- Jeg kan hjælpe dem til praktisk erfaring, hvor de kan styrke deres sproglige færdigheder og få et kendskab til dansk arbejdskultur. Og at de får mulighed for at tjene nogle penge og leve godt her i Danmark, siger Dina Schiødte.

Indtil videre lyder tilbagemeldingerne, at det er gået rigtig godt.

- Jeg håber, der bliver mulighed for forlængelse eller andre vikariater i for eksempel psykiatrien eller i vuggestuer og børnehaver.

Hanya får hjælp af kolleger

Hanya Soleimani har arbejdet på Plejecenter Holmegården i Vejle hele sommereren.

Og det er gået godt, mener Hanya Soleimani.

- I starten var alting nyt og svært, men mine kolleger og chef har hjulpet med at finde ud af opgaverne. Så jeg er meget glad for mit arbejde.

Hanya Soleimani lærer både om arbejdskultur og sprog, når hun arbejder på plejehjem.

Om kort tid hedder hendes nye arbejdsplads Plejecenter Rosengården i Vejle.

Og centerleder Anja Jeanette Hansen har brug for hendes arbejdskraft. Men på grund af reglerne kan Hanya Soleimani ikke ansættes i en stilling som sygeplejerske.

- Jeg ansætter hende ikke som sygeplejerske, men som ufaglært hjælper. Men hun har jo nogle kompetencer med, som vi sagtens kan bruge herude i ældreplejen.

Centerleder Anja Jeanette Hansen fortæller, at Plejecenter Rosengården altid kan bruge arbejdskraft.

Sygeplejerskerne har ret til tre års opholdstilladelse, inden en evalueringsansættelse skal afgøre, om de kan få dansk autorisation.

Men i de tre år er der ingen økonomisk hjælp at hente for dem. Kun sprogskole bliver stillet til rådighed.

Og det lægger et pres på Hanya Soleimani og de øvrige kvinder.

- Jeg kan godt blive lidt stresset af at tænke på, hvad der sker, hvis jeg ikke kan finde arbejde og blive her, siger hun.

Flere sygeplejersker fra lande uden for EU vil arbejde her

Over de sidste fem år har Styrelsen for Patientsikkerhed modtaget lidt over 3.000 ansøgninger fra lande uden for EU, og heraf var de 2.000 fra Iran.

Styrelsen for Patientsikkerhed har i år indtil nu godkendt 111 evalueringsautorisationer for irakiske sygeplejersker.

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed har der siden 2020 været rigtig mange ansøgninger fra sygeplejersker fra lande udenfor EU, der gerne vil til Danmark for at arbejde.

Tidligere lå tallet på under 100 ansøgninger om året, men i de sidste tre år har der i alt været 2.750 ansøgninger.