Venstre: Anti-terrorlov krænker borgerne

Det skal ikke være ulovligt at opfordre til terror, lyder det nu fra Venstre, der vil sikre ytringsfriheden. Derfor er partiet imod nogle dele af regeringens antiterrorlov, fordi den ifølge Venstre krænker retssikkerheden.

Venstre kritiserer nu regeringens antitterrorlov og siger, atdele af lovpakken krænker retssikkerheden hos den enkelteborger.

Et af elementerne i anti-terrorlovpakken, som regeringenpræsenterede forleden, er, at en person som udtaler sig positivt omterror eller opfordrer til terror skal kunne straffes med fængsel iop til seks år.

Det blev straks kritiseret af flere jura-eksperter ogvenstrefløjen.

Venstre vilikke give politiet øgede muligheder for at overvåge e-mail ogmobiltelefonsamtaler.

Venstres IT-ordfører Kristian Jensen er heller ikkebegejstret.

- Vi mener, at der skal straffes for terror, og der skalstraffes hårdere end i dag. Men vi mener ikke, at der skal lavesindskrænkninger i ytringsfriheden og overfor de folk, der blotsiger, at de støtter terrorisme, siger han til Radioavisen.

Det betyder, at der skal være plads til islamiske organisationersom fx Hizb-ut-Tahrir, der med sit stormøde på Nørrebro i sidsteuge forargede bredt med udtalelser mod demoraktiet. DanskFolkeparti er uenig

Dansk Folkeparti er ikke enig i Venstres opfattelse. KristianThulesen Dahl siger til Radioavisen, at partiet støtter regeringensudspil og er parat til at gå videre:

- Vi mener, at Grundlovens ord om, at man skal forbydeforeninger, der opfordrer til vold, skal tages meget alvorligt. Deytringer, vi har hørt fra fx Nørrebro, er så alvorlige, at vi måhave lov til at forbyde dem, siger Kristian Thulesen Dahl.

Han er overrasket over, at Venstre har meldt så firkantet ud menregner med, at det kun er en mindre fløj i partiet, der har denholdning.

Ifølge Information er Venstre også imod den del afanti-terrorloven, der giver politiet bedre muligheder for atovervåge danskernes e-mail og mobil-kommunikation.

Det borgerlige parti er dog stadig tilhænger af hårdere straffefor terrorhandlinger.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk